K2-W2

Terugblik K1-W7
> is het werken aan de eindopdracht gelukt?

> Heb je doelen kunnen formuleren hoe je hier in de praktijk mee aan de slag wilt gaan?
> werkboekje voor de BPV
1 / 34
volgende
Slide 1: Tekstslide
VerzorgingMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 34 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Terugblik K1-W7
> is het werken aan de eindopdracht gelukt?

> Heb je doelen kunnen formuleren hoe je hier in de praktijk mee aan de slag wilt gaan?
> werkboekje voor de BPV

Slide 1 - Tekstslide

Examen K1-W7
Examen laten zien in Digibib

Examengesprek op school

Slide 2 - Tekstslide

K2-W2
Werkt samen met andere beroepsgroepen in de keten

Slide 3 - Tekstslide

Doelen
 • Je werkt samen met andere professionals, informele zorgverleners en andere naastbetrokkenen binnen en buiten de organisatie 
 • Je werkt interdisciplinair en verbindend samen met formeel en informeel betrokkenen in (multidisciplinaire/interdisciplinaire) teams
 • Je schakelt indien noodzakelijk zorgverleners van andere disciplines in.
 • Je stemt werkzaamheden en de inzet van hulpmiddelen met hen af en geeft hen de benodigde informatie voor de afstemming van de zorgverlening
 Slide 4 - Tekstslide

Eindopdrachten
1. Persoonlijkheidstest en Belbintest maken op www.123test.nl
2. Opdracht over het samenwerken in jouw organisatie
3. MDO/cliëntenbespreking voorbereiden en bijwonen, met reflectie

Slide 5 - Tekstslide

Het is voor jou bewoner/cliënt altijd duidelijk waar ze met een vraag terecht kunnen
ja
nee

Slide 6 - Poll

Met wie werk jij,
als VZ-IG, in
jouw organisatie samen?

Slide 7 - Woordweb

Slide 8 - Link

Ben jij bekend met de sociale kaart van de gemeente waar jij werkt
A
JA
B
NEE

Slide 9 - Quizvraag

Wanneer vind jij de samenwerking succesvol?

Slide 10 - Open vraag

Succesvol samenwerken
 • interdisciplinair en verbindend samenwerken met formele en informele zorgverleners
 • wanneer nodig zorgverleners van een andere discipline inschakelen
 • alle benodigde informatie over afstemming van de zorg delen met de betrokken zorgverleners
 • tijdig overleggen met de betrokken zorgverleners over de afstemming van de werkzaamheden en de inzet van technologie
 • de vertaalslag maakt van het advies van experts naar de wensen en behoeften van de zorgvrager
Slide 11 - Tekstslide

Aan welke overlegvormen neem jij deel? En wat is je taak?

Slide 12 - Open vraag

Aan de slag
Opdracht 2 van K2-W2

Slide 13 - Tekstslide

Samenwerken

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Kan je een voorbeeld geven wanneer de samenwerking fout ging en waarom?

Slide 16 - Open vraag

Waar denk je aan bij het woord professioneel?

Slide 17 - Woordweb

Waar denk je aan bij het woord werkklimaat?

Slide 18 - Woordweb

Werkklimaat
Er is een werkklimaat waarbij verzorgenden vertrouwen krijgen en vertrouwen in elkaar hebben, respectvol zijn, zelfstandig werken, zichzelf kunnen zijn, ruimte krijgen om te leren, het team dragend is en waarbij (dagelijks) reflectiemogelijkheden zijn bij overdracht.

Slide 19 - Tekstslide

Aan welke voorwaarden moet een professioneel werkklimaat voldoen?

Slide 20 - Open vraag

Wat heb je nodig om als team
succesvol te kunnen samenwerken?

Slide 21 - Woordweb

Teamrollen
* Teamrollen zijn persoonlijkheidsrollen
* Ontworpen door Meredith Belbin
* Ze bepalen hoe je samenwerkt en wat je daarin belangrijk vindt.
* Er zijn 9 teamrollen. Elke teamrol heeft zijn talenten en valkuilen.


Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Uitgangspunten teamrollen
De theorie van Belbin is gebaseerd op een aantal uitgangspunten:

1) De leden van een team dragen op drie manieren bij aan het bereiken van het gezamenlijke resultaat:
 • op basis van hun professionele rol (deskundigheid)
 • op basis van hun organisatorische rol (positie, taken en verantwoordelijkheden);
 • op basis van hun persoonlijkheid of teamrol (de kenmerkende manier waarop iemand zich gedraagt).
2) Elk team heeft behoefte aan een optimaal evenwicht tussen de verschillende teamrollen.
3) Ieder mens heeft van nature twee of drie teamrollen die goed bij hem of haar passen. Elke teamrol staat voor een karakteristiek temperament, een manier van informatie verwerken en een strategie om problemen op te lossen.


Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Video

Groepsopdracht
Bespreek in een groepje van 3 de volgende vragen:
 • Merk jij in de BPV dat collega's in een team verschillende rollen hebben? Zo ja, hoe?
 • Welke 3 rollen denk jij dat het beste bij jouw passen
 • En wat denkt je groepsgenoot welke rol het beste bij je past?

Slide 27 - Tekstslide

Eindopdracht
Maak op www.123test.nl de volgende 2 testen (de gratis versie!! Niet betalen voor een test!):

Persoonlijkheidstest
Belbintest
Maak een verslag of andere uitwerking waarin je:
 1. De testuitslagen verwerkt
 2. Beschrijft of je jezelf herkent in de persoonlijkheidstest en licht je antwoord toe.
 3. Beschrijft of je jezelf herkent in de Belbintest en licht je antwoord toe.
 4. Beschrijft wat de uitslagen van deze 2 testen voor jou betekenen in het samenwerken met collega’s en andere disciplines. 


Slide 28 - Tekstslide

Wie heeft er een MDO bijgewoond?
JA
NEE

Slide 29 - Poll

Wat is het doel van een MDO?

Slide 30 - Open vraag

Doel van MDO
Komen tot een gezamenlijk gedragen beleid om de geboden zorg af te stemmen en te anticiperen op mogelijke problemen en ten behoeve van het welbevinden van de oudere. 

Slide 31 - Tekstslide

Pluspunten
 • Betere samenwerking;
 • Vaststellen van een gezamenlijke opvatting over goede zorg;
 • Verbetering van effectiviteit en doeltreffendheid;
 • Continuïteit van zorg;
 • Elkaar aanvullen qua deskundigheid en leren van elkaars werkwijze;
 • Goed inschatten van de voor- en nadelen per discipline m.b.t. deelname aan hetsamenwerkingsverband;
 • Signaleren van knelpunten of tekorten in de zorg. 

Slide 32 - Tekstslide

Nadelen 
 • Het kost extra tijd (organisatie, coördinatie en het overleg zelf);
 • Verlies van eigen identiteit;
 • Trage besluitvorming;
 • De disciplines werken in verschillende organisaties, waardoor planning van overleg moeilijk kan zijn;
 • Het kan tot conflicten leiden (door o.a. tegengestelde doelen, verschillende normen, onduidelijke doelen). 

Slide 33 - Tekstslide

Aan de slag

Slide 34 - Tekstslide