Formatief handelen 5 oktober team

Formatief handelen.

Welkom!
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 20 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Formatief handelen.

Welkom!

Slide 1 - Tekstslide

  • Definitie F.H. en misvattingen
  • Doel vandaag
  • Opdracht

Slide 2 - Tekstslide

Wat is formatief handelen?
Definitie: 
Alle activiteiten die leerlingen en docent uitvoeren om de leeractiviteiten van leerlingen in kaart te brengen, te interpreteren en te gebruiken om (betere) beslissingen te maken over vervolgstappen (Black & Wiliam, 1998).

Slide 3 - Tekstslide

Enkele voorbeelden
  • Leerlingen zelf succescriteria laten opstellen.
  • Korte vragen via Mentimeter / Goformative / Lessonup /Padlet/  etc.
  • Exitticket aan het einde van de les.
Kortom, het vraagt dus iets van jou als docent op het gebied van didactisch handelen. Je neemt voortdurend beslissingen wat de volgende stap is voor het individu (en de groep).Slide 4 - Tekstslide

Wat is summatief?
Een summatieve toets is een proeve van bekwaamheid en sluit als het ware iets af.

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Een aantal misverstanden:
“Deze toets is formatief, dus je krijgt geen cijfer.”

"Deze toets is formatief want heeft de weging 0 in Magister".

"Deze toets telt niet mee, het is dus een formatieve toets.”

“Je cijfer is het gemiddelde van de drie formatieve toetsen.”


Slide 7 - Tekstslide

Formatief:
-je gebruikt de informatie voor de vervolgstap.
-een cijfer geven (weging 0) kan zeker (summatief) maar het gaat erom wat de stap is na het geven van het cijfer, dan is het pas formatief.
-de leerling weet wat hij/zij moet doen. Belangrijk is ook dat het verwerken van de feedback (lln) langer duurt dan het geven ervan (docent). 

Slide 8 - Tekstslide

Doel vandaag
De misvattingen eruit en een duidelijk gezamenlijk beeld van formatief handelen.

Slide 9 - Tekstslide

Vier modellen
1. Dylan William.
2. Model van CPS (Meike Berben ): gaat uit van 3 stappen (doel-toets-gevolg). Leggen de nadruk op constructieve (toets)handelingen. 
3. Rene Kneyber
4. Gulikers / Baartman 

Slide 10 - Tekstslide

Redenen:
  • Duidelijke toolkit en een stappenplan beschikbaar.
  • De 5 fasen zijn duidelijk en gestructureerd weergegeven.
  • Richtvragen uitgewerkt op docentenniveau.

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

In grote lijnen
Als docent ben je dus voortdurend tijdens de les aan het "toetsen". Niet voor een cijfer maar om te kijken of er voldoende informatie is om de volgende beslissing/ stap te kunnen nemen.

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Link

Let op! 
De volgende dia's zijn niet voor maandag 5 oktober maar voor de volgende bijeenkomst. Het gaat om richtvragen bij de 5 fasen.
Eventueel kunnen die gebruikt worden voor lesbezoeken.

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide