Het Perron Ouderinformatie

Welkom bij het Perron!

Informatie over de Helpende Zorg en Welzijn opleiding Niveau 2 voor studenten en betrokkenen!
1 / 34
volgende
Slide 1: Tekstslide
Basisvaardigheden Zorg en Welzijn Les 3MBOStudiejaar 2

In deze les zitten 34 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Welkom bij het Perron!

Informatie over de Helpende Zorg en Welzijn opleiding Niveau 2 voor studenten en betrokkenen!

Slide 1 - Tekstslide

Waarom op deze manier?
Vanwege de Corona maatregelen wordt er op school geen ouder informatie avond gehouden. Daarom hebben wij besloten alle informatie op deze manier richting u te verstrekken.
Mocht er behoefte zijn aan een gesprek of heeft u verder vragen, dan is deze ruimte er uiteraard!

Slide 2 - Tekstslide

Corona Maatregelen
De Corona maatregelen zijn ook hier op school merkbaar. Zo is het dragen van een mondkapje in de gangen een dringend advies vanuit de Overheid die wij als school ook erg belangrijk vinden. We verzoeken de studenten dan ook om dit in de gangen te dragen. 

Slide 3 - Tekstslide

Wij stellen ons voor!
SLB-ers van de eerstejaars studenten.
Evelien Vinke stelt zich voor!
<------
Eline Willemse stelt zich voor
------>

Slide 4 - Tekstslide

Afdelingsleider Géa van den Elsen

Slide 5 - Tekstslide

Ineke Heijmans
Ik ben Ineke Heijmans, docent Burgerschap MBO 2

 
Mijn achtergrond is verpleegkundige, ervaring in diverse richtingen hierin.
Vanaf 2004 ben ik werkzaam binnen het Roca12. Eerst ziektevervanging e.d. binnen de zorgopleidingen Vandaaruit wat uren Burgerschap gaan geven .Sinds enkele jaren alleen nog burgerschap

Burgerschap, voor velen misschien een onbekend vak.

Burgerschap gaat vooral over meningsvorming, hoe maak jij je keuzes, weet jij het verschil tussen meningen en feiten, sta je open voor andere meningen.
Hiervoor heb je wel kennis nodig , maar dat is niet het belangrijkste.


Als het portfolio in orde is, kan de student deel nemen aan het afsluitende eindgesprek.

Bij het Perron MBO2 wordt voor Burgerschap niet gewerkt met boeken. De studenten krijgen waar nodig informatie digitaal. Dit is vooral omdat de inhoud van de lessen binnen de thema’s steeds weer aangepast wordt aan de actualiteit en aan de groep die er op dat moment is.
Het belangrijkste is de student stimuleren zijn eigen menig te vormen / zelf keuzes te maken en dit te kunnen onderbouwen. Daaraan gekoppeld het luisteren naar de mening van anderen en daar op reageren.
Burgerschap houdt niet op bij de lessen burgerschap, maar is ook verweven met de andere vakken.Slide 6 - Tekstslide

Dag allemaal,

Mijn naam is Henk Leijenhorst en ik geef Nederlands aan alle groepen mbo-2. Sinds de oplevering van het gebouw aan de Sportlaan ben ik betrokken bij het generieke team.
Het vak Nederlands bestaat uit een werkboek, een Handboek en een licentie.

Alle opdrachten worden gemaakt in het werkboek. Het Handboek wordt gebruikt als naslagwerk om alle gegeven uitleg nogmaals te kunnen nalezen.
De licentie is noodzakelijk om alle geluidsfragmenten te kunnen horen die passen bij de opdrachten in het werkboek. Ook oefenexamens kunnen met de licentie gemaakt worden.
De examens Nederlands bestaan uit de volgende onderdelen:
- Centraal examen Lezen / Luisteren 2F
- Digitaal examen Schrijven 2F
- Gesprekken voeren (samen met eindgesprek Burgerschap)
- Spreken (presentatie samen met vakdocent)

Het cijfer voor het centraal examen Lezen/Luisteren is de helft van je eindcijfer. 
De overige drie examens gemiddeld is de andere helft van je cijfer. 
Deze twee cijfers opgeteld en gemiddeld vormen het eindcijfer 
Nederlands afgerond naar een heel cijfer.

Slide 7 - Tekstslide

Mirjam Janssen
Als rekendocent en docent keuzedelen kom ik in veel groepen waaronder de opleiding voor Helpende Zorg & Welzijn. Ik vind het geweldig om deze jongeren iets te leren, te coachen en te stimuleren. Een ontspannen en open sfeer vind ik heel belangrijk. Naast het vak moet er tijd kunnen zijn voor een praatje en een lach.
Mijn doel is om het beste uit de studenten te halen en zo op weg gaan naar het diploma.

Slide 8 - Tekstslide

Mechtild Klein-Robbenaar
Mijn naam is, Mechtild Klein Robbenhaar
Na vele jaren als verpleegkundige in de zorg te hebben gewerkt heb ik de overstap naar het onderwijs gemaakt .
Als instructeur werk ik met name in het praktijklokaal, daar leer ik de studenten de 'kneepjes van het vak'.


Slide 9 - Tekstslide

Het beroep

Je wordt opgeleid tot het beroep Helpende Zorg & Welzijn niveau 2. Dit beroep houdt in dat je mensen helpt en verzorgt die om wat voor reden dan ook ondersteuning nodig hebben op het gebied van wonen en huishouden, algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL) en/of sociale en recreatieve activiteiten. Dit kunnen bijvoorbeeld ouderen of mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking zijn.

Slide 10 - Tekstslide

Vakleer Helpende
Binnen de Helpende opleiding wordt er vakleer gevolgd. Dit bestaat uit de volgende vakken:
- Uw persoonlijke Assistent in huis
- Het begeleiden van activiteiten
- Basisvaardigheden en Beroepsoriëntatie
- Gastheer/Gastvrouw in de zorg

Slide 11 - Tekstslide

Diploma en Startkwalificatie

Als je dit diploma behaalt, heb je ook je startkwalificatie behaald. Je kunt met dit diploma ervoor kiezen om te gaan werken of, als dit binnen je mogelijkheden ligt, een MBO-opleiding op niveau 3 te gaan volgen.


Slide 12 - Tekstslide

Generiek/Vaardigheidsles
Ook krijgen de studenten generieke vakken. 
Dit bestaat uit Nederlands, Burgerschap en Rekenen. Hiervoor doen de studenten ook examen.

Daarnaast krijgen de studenten Vaardigheidsles. 
Deze les krijgen ze in een speciaal vaardigheidslokaal. 

Slide 13 - Tekstslide

SLB en Loopbaanbegeleiding

SLB of LOB bestaat niet alleen maar uit begeleiding bij je studie, maar ook uit loopbaanbegeleiding, en
begeleiding bij jouw professionele ontwikkeling. 
Daarmee bedoelen we dat SLB niet alleen maar gericht zou moeten zijn op het (leren) studeren, maar ook op de voorbereiding van studenten op hun loopbaan als professional.

Slide 14 - Tekstslide

Keuzedelen
In de opleiding krijgen de studenten twee keuzedelen. 
Het aanbod is als volgt:

- Doorstroom niveau 3
- Digitalisering
- Interculturele Diversiteit

Slide 15 - Tekstslide

Maatwerk
De helpende opleiding duurt gemiddeld twee jaar. 
Er is een mogelijkheid tot versnellen. 
We bieden vanuit het Perron maatwerk aan. Dit betekent dat iedere student op zijn/haar tempo kan studeren. 

Hoe lang je over de opleiding doet, hangt af van:
• jouw inzet (hoe hard werk je)
• jouw capaciteiten (hoe makkelijk leer je)
• jouw persoonlijke omstandigheden


Slide 16 - Tekstslide

Beroepspraktijkvorming
De beroepspraktijkvorming (BPV), het leren in de praktijk, is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Voor de beroepspraktijkvorming loop je stage bij een erkend leerbedrijf. Binnen het mbo wordt stage ook wel BPV genoemd. Je krijgt niet alleen toetsen op school, ook de stages worden beoordeeld. Zowel de BPV als de theorie moeten voldoende zijn om het diploma te kunnen behalen. 

Omdat de opleiding maatwerk betreft, start een student pas met BPV als hij/zij hier aan toe is. Dat kan te maken hebben met hoe ver de student met zijn/haar theorie is.
Ook kan het zijn dat de student eerst zijn/haar beroepshouding ontwikkelt op school. Pas dan is een student klaar om met stage te starten.


Slide 17 - Tekstslide

BPV-Map

Je ontvangt een stagemap met opdrachten die je in je stage uitvoert en laat beoordelen. Alle opdrachten moeten worden afgetekend met een voldoende.

Slide 18 - Tekstslide

Beroepshouding
Je volgt een beroepsopleiding. Dit betekent dat je met het diploma Helpende Zorg & Welzijn beginnend beroepsbeoefenaar bent. Hier hoort een goede beroepshouding bij zoals op tijd komen, je aan afspraken houden, het bespreken van dingen die voor jou niet goed gaan en respectvol omgaan met mensen, zowel op school als op stage. Je beroepshouding wordt beoordeeld. Om je diploma te kunnen behalen, moet je beroepshouding voldoende zijn. Het bewijs hiervan moet in je examendossier.

Slide 19 - Tekstslide

Online les
De tijd van online les heeft ons als docenten en studenten veel geleerd. We zijn daarom ook voorbereid als wij wellicht meer/weer online lessen zullen moeten aanbieden wegens Corona.

Daarin zijn een aantal regels zodat we deze lessen goed kunnen aanbieden en de studenten het op een goede manier kunnen volgen. 

Zie hiervoor volgende sheet. 

Slide 20 - Tekstslide

Regels online les

- Creëer zover mogelijk een rustige werkplek 
- Houd de camera aan
- Demp het geluid als de docent de les uitlegt
- Wees aanwezig en participeer in de les

Slide 21 - Tekstslide

Bindend studieadvies

Na circa 3 maanden krijgt de student een studieadvies. Dit kan positief of negatief zijn. Een paar maanden later volgt er nogmaals een studieadvies en na circa 9 maanden krijgt de student het Bindend Studieadvies. 
Je krijgt een negatief studieadvies als de resultaten, houding en/of aanwezigheid onvoldoende zijn. Als je een Bindend Negatief Studieadvies (BSA) krijgt, betekent dit dat je de opleiding moet verlaten.

Slide 22 - Tekstslide

Examens
Je hebt examens vakleer (9 basisprofielen en 3 kerndelen), keuzedelen (2), Nederlands (4) en rekenen (1). Voor vakleer en keuzedelen moeten alle examens minimaal voldoende zijn. Voor Nederlands heb je het centraal examen Lezen & Luisteren (COE) en drie instellingsexamens (IE): Schrijven, Spreken en Gesprekken voeren.  Het gemiddelde van het COE en het IE moet minimaal een 5 zijn. Op dit moment telt rekenen niet mee voor de zak-slaagregeling.

Slide 23 - Tekstslide

Ziekmelden
Ziekmelden graag voor 08.30 uur naar 0318-509710
Is de student onder de 18 jaar? Dan graag een van de ouders/verzorgers laten bellen.

Slide 24 - Tekstslide

Magister
Wij werken met Magister. Hier wordt de presentie bijgehouden. Zo hebben wij als docenten een overzicht hoeveel de student participeert of juist afwezig is. 
Ook voor de online lessen geldt een aanwezigheidsplicht.

Slide 25 - Tekstslide

Devices
Laptop

Het is noodzakelijk dat je je eigen werkbare laptop meeneemt naar school.


Slide 26 - Tekstslide

Vaccinaties
We gaan ervanuit dat je het Rijksvaccinatieprogramma volledig doorlopen hebt. Indien dit niet het geval is heb je de verantwoordelijkheid ter zake doende informatie hierover te melden op je stageplek en op school. Het beleid van je stageplek hieromtrent is leidend.

Hepatitus-B
In de zorg wordt aan alle werknemers die zorg verlenen een vaccinatie aangeboden tegen hepatitis B. Dit is wettelijk geregeld, ook voor stagiaires. Het programma bestaat uit 3 inentingen, gevolgd door een titerbepaling, waarbij vastgesteld wordt of je voldoende weerstand en bescherming hebt opgebouwd. Het volledige programma neemt ongeveer een schooljaar in beslag. Je krijgt de inentingen op school en de kosten worden door school vergoed.


Slide 27 - Tekstslide

Goed te weten
DigiD
Voor het aanvragen van de VOG is het noodzakelijk dat je beschikt over je DigiD. Je zult een link krijgen waarmee je m.b.v. je DigiD de VOG kunt aanvragen.

Ov-chipkaart
Bijna iedereen die een voltijdse mbo-opleiding doet heeft recht op een zgn. studentenreisproduct, de ov-chipkaart. Informatie hierover kun je vinden op www.duo.nl We verwachten dat je deze kaart hebt zodat je eventueel met het openbaar vervoer naar je stageplek kunt.

Studiefinanciering
Vanaf 18 jaar hebben studenten recht op studiefinanciering. Informatie hierover kun je vinden op www.duo.nl

Slide 28 - Tekstslide

Waar kunt u alle informatie vinden?
Voor alle opleidingsinformatie verwijzen wij u graag door naar:

https://start.a12.nl/

Slide 29 - Tekstslide

Wat ben je leuk!
Dat is de boodschap van de campagne die we half september 
zijn gestart op het Perron.

Misschien heeft u het wel zien staan op het gebouw van het Perron.

We willen de studenten bewust te maken van hoe om te gaan met elkaar. 

Volgens het Perron begint dat bij leuk gedrag! Daarom is de campagne 'Wat ben je leuk' gestart. We willen dat de studenten met een positief gevoel de school inlopen en we proberen de studenten zelfvertrouwen te geven door positief gedrag aan te moedigen.

Slide 30 - Tekstslide

Hier volgt een tweetal vragen
In de lessen werken we regelmatig interactief door middel van bijvoorbeeld quiz-vragen.

Hierna volgen twee vragen waar u (anoniem) antwoord op kunt geven!

Slide 31 - Tekstslide

Wat denkt u als betrokkene dat belangrijk is in de les voor de desbetreffende student?
(Antwoorden zijn anoniem)

Slide 32 - Open vraag

Waar zou u als betrokkene meer over willen weten?
(Antwoorden zijn anoniem)

Slide 33 - Open vraag

Voor vragen 
SLB-er Evelien Vinke: e.vinke@hetperron.nl
SLB-er Eline Willemse: ema.willemse@hetperron.nl
Afdelingsleider Géa van den Elsen: g.vandenelsen@hetperron.nl

Slide 34 - Tekstslide