H3.2 en 3.3 Krachten samenstellen en ontbinden

Hoofdstuk 3 Paragraaf 2

Krachten samenstellen
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 3 Paragraaf 2

Krachten samenstellen

Slide 1 - Tekstslide

Na deze les kan je...
... twee krachten met dezelfde werklijn samenstellen. 

... twee krachten onder een hoek samenstellen m.b.v. de kop0staart- of parallellogrammethode.

... berekenen onder welke hoek de resterende kracht werkt t.o.v. een van de andere twee krachten. 

Slide 2 - Tekstslide

Maak opgave 12 t/m 15

Slide 3 - Tekstslide

F1 = 9 N, F2 = 12 N
Hoe groot is Fres?
A
225 N
B
C
4,58 N
D
15 N

Slide 4 - Quizvraag

Kop-staartmethode
  • Verplaats de 'staart' van F2 op de 'kop' van F1.
  • Teken Fres van het aangrijpingspunt naar de kop van de verplaatste kracht. 

Slide 5 - Tekstslide

Na deze les kan je...
... een kracht ontbinden in twee componenten m.b.v. de omgekeerde parallellogrammethode. 

... krachten ontbinden op een helling.

... de stelling van Pythagoras en de grootte van de hoek (sin, cos en tan) gebruiken om krachten te berekenen. 

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Welke krachten spelen er tijdens het touwtje trekken?
Fres = F2 - F1

Slide 8 - Tekstslide

Parallellogrammethode
  • Teken een lijn parallel aan iedere kracht op de punt van de ander kracht.
  • Teken Fres van het aangrijpingspunt naar het punt waar de twee lijnen elkaar snijden. 

Slide 9 - Tekstslide

Hoe groot is Fres dan???
Is de hoek tussen F1 en F2 90 graden --> Pythagoras
Gebruik de krachtenschaal.
Bijv. 1 cm ≙ 15 N

Slide 10 - Tekstslide

F1 = 9 N
F2 = 12 N
Welke hoek maakt de kracht?

Slide 11 - Tekstslide

Hoofdstuk 3 paragraaf 3
Krachten ontbinden

Slide 12 - Tekstslide

Na deze les kan je...
... twee krachten met dezelfde werklijn samenstellen. 

... twee krachten onder een hoek samenstellen m.b.v. de kop0staart- of parallellogrammethode.

... berekenen onder welke hoek de resterende kracht werkt t.o.v. een van de andere twee krachten. 

Slide 13 - Tekstslide

Heb je de doelen behaald?
😒🙁😐🙂😃

Slide 14 - Poll

Krachten ontbinden - waarom?
- Om een beweging te kunnen bestuderen (in bepaalde richting)
- Om iets te kunnen zeggen over andere krachten 
- Om krachten in touwen te kunnen bepalen

Slide 15 - Tekstslide

Welke hoek maakt de kracht?
sin(α) = F/ Fres

cos(α) = F2 / Fres

tan(α) = F1 / F2

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

sin(α) = F/ F

cos(α) = Fx / Fres

tan(α) = Fy / Fx
F2=(Fx)2+(Fy)2
Kracht ontbinden in loodrechte componenten

Slide 21 - Tekstslide

Het hellend vlak

Slide 22 - Tekstslide

1. Assenstelsel maken 

Slide 23 - Tekstslide

2. Kracht ontbinden met omgekeerde parallogrammetode

Slide 24 - Tekstslide

3. Ontbonden krachten bepalen (met schaal) of bereken met sin, cos of tan. 

Slide 25 - Tekstslide

Krachten ontbinden
1. Assenstelsel maken
2. Met omgekeerde parallellogrammethode kracht ontbinden
3.. De ontbonden krachten bepalen (met schaal) of berekenen met cos/sin/tan

NB: SOS, CAS, TOA

Slide 26 - Tekstslide

Welk assenstelsel gebruiken we bij een helling?
A
Eentje horizontaal en eentje verticaal
B
Eentje horizontaal en eentje langs de helling
C
Eentje verticaal en eentje loodrecht op de helling
D
Eentje langs de helling en eentje loodrecht op de helling

Slide 27 - Quizvraag

Je trekt schuin aan een slee met een kracht van 300 N. Wat kun je zeggen over de kracht in de horizontale richting?
A
Deze is ook 300 N
B
Deze is kleiner dan 300 N
C
Deze is groter dan 300 N
D
Daar kun je niks over zeggen

Slide 28 - Quizvraag

Krachten ontbinden - waarom?
- Om een beweging te kunnen bestuderen (in bepaalde richting)
- Om iets te kunnen zeggen over andere krachten 
- Om krachten in touwen te kunnen bepalen

Slide 29 - Tekstslide

Een trekschuit wordt door twee paarden vooruit getrokken. F1 = 500 N, F2 = 650 N. De krachten maken een hoek van 90 graden. 
De totale wrijvingskracht is 750 N, deze werkt recht naar achter. De massa van de schuit is 3600 kg. 

Bereken de versnelling van de schuit.

Slide 30 - Tekstslide

Na deze les kan je...
... een kracht ontbinden in twee componenten m.b.v. de omgekeerde parallellogrammethode. 

... krachten ontbinden op een helling.

... de stelling van Pythagoras en de grootte van de hoek (sin, cos en tan) gebruiken om krachten te berekenen. 

Slide 31 - Tekstslide

Heb je de doelen behaald?
😒🙁😐🙂😃

Slide 32 - Poll

Maak opgave 16, 17 en 18.

Slide 33 - Tekstslide