methodische werken

1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Wat is methodisch werken
Aan het werk gaan zonder voorbereiding omdat de client/patiënt geholpen moet worden bij de zorg
Op een bepaald moment evalueren of de zorg goed verloopt en wat er verbeterd kan worden.
Op een vaste doordachte wijze (gestructureerd)te werk gaan om een bepaald doel te bereiken

Slide 2 - Poll

Leerdoelen
*Je kunt benoemen wat het doel is van methodisch werken.
*Je kunt uitleggen wat methodisch werken inhoudt.
*Je kunt uitleggen dat je efficiënt en effectief werken en continuïteit van zorg kunt bereiken door methodisch werken.
*Je kunt uitleggen wat de vier kenmerken van methodisch werken zijn aan de hand van voorbeelden.

Slide 3 - Tekstslide

Wat is methodisch werken
Methodisch  werken houdt in dat je, je werk uitvoert door middel van een vaste doordachte werkwijze en dat je daarmee je doel wilt behalen.


Met behulp van een zorg(leef)plan of een ondersteuningsplan werk je methodisch

Slide 4 - Tekstslide

Stappenplan methodisch werken
  1. Verzamelen van informatie
  2. Vastellen van de behoefte 
  3. Vaststellen zorgdoelen
  4. Vaststellen van en plannen zorgactiviteit
  5. Uitvoeren van zorgactiviteiten volgens planning
  6. Het evalueren en zo nodig bijstellen van zorg

Slide 5 - Tekstslide

Wat is methodisch werken?
A
Verpleegkundige zorg afstemmen op behoefte en wens van de cliënt
B
Werken op basis van een cyclisch stappenplan
C
Werken volgens gezondheidspatronen van Gordon
D
Persoonsgericht werken, je bent gastvrij

Slide 6 - Quizvraag

Bij methodisch werken is er geen logische volgorde.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 7 - Quizvraag

Kenmerken methodisch werken
Bewust: 
weten wat je doet en waarom je het doet
Doelgericht: 
Richting bepaald en waar je naartoe wilt werken
Systematisch: 
Stap voor stap en niet alles tegelijk, stappen volgen elkaar op in een logische volgorde en werken richting het doel
Proces matig:
Verpleegkundige zorg heeft een vast verloop heeft een vaste opeenvolging van stappen en heeft een cyclisch vorm

Slide 8 - Tekstslide

Doel:
Zorg gestructureerd laten verlopen.
Zorg op maat leveren
Bijdrage leveren aan continuïteit in de zorg
 ( continuïteit= zorg op dezelfde wijze uitvoeren

Methodisch werken in de verpleging krijgt vorm in het verpleegkundig proces!

Bij iedere zorgvrager doorloop je een aantal stappen volgens het verpleegkundig proces!Slide 9 - Tekstslide

Het zorgproces

Slide 10 - Tekstslide

Voordelen

Slide 11 - Woordweb

Voordelen methodisch werken
  • de kans op fouten neemt af omdat je vooruit kijkt
  • zowel een ander als jijzelf weet wat er verwacht mag worden
  • je eigen handelen kan beter geëvalueerd worden om, als het nodig is, het handelen te verbeteren
  • anderen krijgen een duidelijker beeld van wat jij doet en wil gaan doen

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide