Kiezen en kiezen is twee: Het belang van een goed keuzeproces

Kiezen en kiezen is twee
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
godsdienstSecundair onderwijs

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Kiezen en kiezen is twee

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerplan?
LPD:
 1. Voorbeelden geven van ervaringen of momenten die uitnodigen om keuzes te maken (begrijpen).
2. In kaart brengen hoe mensen verschillen bij het maken van keuzes (begrijpen).

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat gaan we doen?
1.1. De weg als universeel symbool voor het leven
1.2. Kruispunten in je leven
1.2.1 De impact van ervaringen
1.2.2. Kiezen en kiezen is twee
-  Het leven bestaat uit keuzes maken
- Verschillende soorten keuzes
- Belang van goed leren kiezen!
- Verantwoorde keuzes?
- Beproevingen?

Het belang van een goed keuzeproces

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Twijfel je zelf regelmatig over keuzes die je maakt?
A
ja
B
nee

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

In welk type herken je jezelf het meest?
A
Ik ben een uitsteller als het op keuzes maken aankomt.
B
Ik ben iemand die altijd alles goed afweegt en dan kiest.
C
Ik ben makkelijk onzeker over de keuzes die ik maak of blijf er nadien over twijfelen.
D
Ik laat me in mijn keuzes makkelijk leiden door wat mijn vrienden kiezen.

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Vragen als 'Wie ben ik?', Wie wil ik zijn?' en 'Waar wil ik naartoe met mijn leven?'...'
...zijn herkenbaar voor mij. Ik stel ze me ook.
...zijn herkenbaar voor mij, maar ik ben daar niet mee bezig.
...zijn niet herkenbaar voor mij.

Slide 7 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Lees onderaan p. 17.
In crisissituaties komt een mens vaak zichzelf tegen en niet zelden komt men na zo een beproeving oftewel woestijnervaring eruit als ‘een ander mens’.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Even BZL nu
Ga nu even zelfstandig aan de slag.

 • Neem je werkblad p.18.

 • Lees het verhaal uit Toon Tellegen. 

 •  Lees vervolgens p. 18-19.   Je werkt en leest t.e.m. de vraag op p.19. Werk eventueel in potlood. Het stukje resterende tekst alsook het kadertje onderaan p.19 bekijken we straks samen en vullen we dan ook aan.


Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vragen als 'Wie ben ik?', Wie wil ik zijn?' en 'Waar wil ik naartoe met mijn leven?'...
A
...zijn vragen die je je enkel stelt in je kindertijd.
B
...zijn vragen die enkel Jezus zich stelde.
C
...zijn vragen die mensen zich vooral stellen vanaf de adolescentie.
D
...zijn vragen die de mens zich vandaag niet meer stelt.

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Vragen als 'Wie ben ik?', Wie wil ik zijn?' en 'Waar wil ik naartoe met mijn leven?'...
= LEVENSVRAGEN                                            = iets van alle tijden!
                 -> mensen zoeken antwoorden op deze vragen
                                       Mogelijke bron: 
                                                                      * levensbeschouwingen
                                                                      * eigen ervaringen en inzichten
                                                                      * ...
ANTWOORDEN OP LEVENSVRAGEN
              *  kleuren eigen levensvisie oftewel levensbeschouwing, 
              *  geven richting
              *   hebben invloed op de levenshouding/keuzes van mensen
              *   ...

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Identiteitsontwikkeling 
in je kindertijd:

afhankelijkheid
op verschillende vlakken van je ouder(s)/voogd
vanaf adolescentie:

steeds meer de wereld ontdekken, eigen meningen vormen, onafhankelijk van je ouder(s)/voogd

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De zoektocht naar de eigen identiteit stopt eens je 25 jaar bent.
A
Juist
B
Fout

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welk dier in het verhaal van Toon Tellegen maakt een soort 'identiteitscrisis' door?
A
de olifant
B
de krekel
C
de kikker
D
de schildpad

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waaruit blijkt dat het dier een 'identiteitscrisis' doormaakt en op zoek is naar zichzelf?

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke gevoelens/gedachten kunnen de kop opsteken bij het zoeken naar de eigen identiteit?

Slide 16 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Op welke domeinen van het leven 
speelt het zoeken naar een eigen identiteit 
zich af in de adolescentie? 
(Geef minstens 1 voorbeeld)

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wanneer spreekt men van een goed ontwikkelde identiteit?

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Een goed ontwikkelde identiteit 
volgens Marcia (1980)

Als mensen sterke 'commitments' hebben, 
als ze die goed overwogen gekozen hebben 
en geen twijfels hebben over hun keuze.

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Foreclosure
Deze groep komt tot definitieve bindingen zonder eerst een periode van exploratie door te maken. Deze adolescenten zijn gevoelig voor autoriteit en hechten sterk aan 'familiebanden'. 
Moratorium
Deze groep adolescenten zitten nog volop in het proces van exploratie en zijn bijgevolg nog geen definitieve bindingen aangegaan. Door de continue toestand van exploratie zijn deze adolescenten makkelijk angstiger en onzeker.
Identity diffusion
Deze groep adolescenten hebben nog geen definitieve bindingen of keuzes gemaakt. Deze groep wordt bovendien gekenmerkt door weinig autonomie en vaak ook weinig zelfwaardering.
EXPLORATIE
GEEN EXPLORATIE
BINDING
GEEN BINDING
Identity achievement
Deze groep heeft een periode van grondige exploratie achter de rug en slaagde erin om op basis hiervan welbepaalde keuzes te maken.  Deze groep wordt bovendien doorgaans gekenmerkt door een hoog zelfwaardegevoel. 

Slide 20 - Tekstslide

Identity achievement
Deze groep heeft een periode van grondige exploratie achter de rug en slaagde erin om op basis hiervan welbepaalde keuzes te maken. Deze groep wordt bovendien doorgaans gekenmerkt door een hoog zelfwaardegevoel. 

Identity diffusion
Deze groep adolescenten hebben nog geen definitieve bindingen of keuzes gemaakt. Deze groep wordt bovendien gekenmerkt door weinig autonomie en vaak ook weinig zelfwaardering.

Foreclosure
Deze groep komt tot definitieve bindingen zonder eerst een periode van exploratie door te maken. Deze adolescenten zijn gevoelig voor autoriteit en hechten sterk aan 'familiebanden'. 

Moratorium
Deze groep adolescenten zitten nog volop in het proces van exploratie en zijn bijgevolg nog geen definitieve bindingen aangegaan. Door de continue toestand van exploratie zijn deze adolescenten makkelijk angstiger en onzeker.
Het belang van je keuzeproces
Een goed keuzeproces bestaat uit voldoende exploreren en vervolgens weloverwogen keuzes (= (ver)binding) maken.

Goed leren kiezen = een proces 
= doorgaans met vallen en opstaan!Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Beoordeel het volgende keuzeproces:

Lieve heeft geen idee wat zij in 3de graad wil studeren, dus kiest zij maar de richting waar de meeste van zijn vrienden naartoe gaan​.

Dit is een voorbeeld van:
A
Identity achievement
B
Moratorium
C
Foreclosure
D
Identity diffusion

Slide 22 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Beoordeel het volgende keuzeproces:

Geert-Jaap heeft vele reviews op het internet gelezen en goed nagekeken welke schoenen het beste bij zijn profiel passen. Op basis daarvan heeft hij een keuze gemaakt.

Dit is een voorbeeld van:
A
Identity achievement
B
Moratorium
C
Foreclosure
D
Identity diffusion

Slide 23 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Beoordeel het volgende keuzeproces:

Jakke moet een nieuwe gsm kopen, maar heeft geen idee wat hij precies wil of van wat er allemaal bestaat en wandelt doelloos de ene na de andere winkel door zonder iets te kopen.

Dit is een voorbeeld van:
A
Identity achievement
B
Moratorium
C
Foreclosure
D
Identity diffusion

Slide 24 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Einde van dit onderdeel :-) 

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat zou je na deze les moeten kunnen of weten?
 • Je kan het verband tussen een goed keuzeproces en de eigen identiteitsontwikkeling duiden.
 • Je weet dat een open zoekende houding nodig is voor een goed ontwikkelde identiteit.
 • Je beseft dat twijfelen aan je keuze op zich heel menselijk is en ons uitdaagt tot voldoende exploratie.
 • Je kan 
 • Je kan uitleggen wat 'bindingsangst' is en waarom mensen soms niet durven kiezen.
 • Je begrijpt dat de combinatie van zowel exploratie als bindingen aangaan, wijst op de meest optimale identiteitsvorming. 
 • Je kan de vier identiteitscategorieën van ontwikkelingspsycholoog Marcia onderscheiden, herkennen en toelichten: identity Achievement, Moratorium, Foreclosure en Identity Diffusion.
 • Je bent bereid kritisch na te denken over je eigen keuzegedrag en keuzeproces.
 • Je hebt een respectvolle houding t.o.v. andere meningen en kan je eigen mening op een respectvolle wijze delen met anderen.

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies