Kiezen en kiezen is twee: Het belang van een goed keuzeproces: les 5

Kiezen en kiezen is twee
LES 5
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
godsdienstSecundair onderwijs

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Kiezen en kiezen is twee
LES 5

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Afspraken online lessen
Pc/laptop en extra device/split-screen
indien gevraagd
Zeg je naam wanneer je het woord neemt.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerplan?
LPD:
 1. Voorbeelden geven van ervaringen of momenten die uitnodigen om keuzes te maken (begrijpen).
2. In kaart brengen hoe mensen verschillen bij het maken van keuzes (begrijpen).

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat gaan we doen?
LES 1: Inleiding
1.  Link voorgaande leerstof
2. "Doet ie het of doet ie het niet?"


LES 2: Verschillende keuzes

3. Het leven bestaat uit keuzes maken
4. Soorten keuzes

Les 3 - 4: Verschillende soorten keuzes:
5.  Dilemma's en beproevingen
Les 5:
Het belang van een goed keuzeproces

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Twijfel je zelf regelmatig over keuzes die je maakt?
A
ja
B
nee

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

In welk type herken je jezelf het meest?
A
Ik ben een uitsteller als het op keuzes maken aankomt.
B
Ik ben iemand die altijd alles goed afweegt en dan kiest.
C
Ik ben makkelijk onzeker over de keuzes die ik maak of blijf er nadien over twijfelen.
D
Ik laat me in mijn keuzes makkelijk leiden door wat mijn vrienden kiezen.

Slide 7 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Heb je weleens in een situatie gezeten dat je niet durfde te kiezen?
ja
neen

Slide 8 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Even BZL nu
Ga nu even zelfstandig aan de slag ter voorbereiding van de klassikale les.

 • Neem je werkbladen p. 38-40.
  (Werkbladen vind je ook steeds op Teams!)

 • Lees p.38 de inleiding + het verhaal uit Toon Tellegen. 

 •  Lees vervolgens p. 39 - 40 en bereid de vragen voor.  werk eventueel in potlood. Je werkt en leest t.e.m. de vraag op p.40. Het stukje resterende tekst alsook het kadertje onderaan p.40 bekijken we straks samen en vullen we dan ook aan.

 • Ik verwacht je terug in de online les via Teams na 10 minuten. Ik blijf in tussentijd in Teams beschikbaar.

 • Vervolgens gaan we samen verder met de les en overlopen we je voorbereiding.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vragen als 'Wie ben ik?', Wie wil ik zijn?' en 'Waar wil ik naartoe met mijn leven?'...
A
...zijn vragen die je je stelt in je kindertijd.
B
...zijn vragen die enkel Jezus zich stelde.
C
...zijn vragen die mensen zich stellen vanaf de adolescentie.
D
...zijn vragen die een mens zich vandaag niet meer stelt.

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Vragen als 'Wie ben ik?', Wie wil ik zijn?' en 'Waar wil ik naartoe met mijn leven?'...
= LEVENSVRAGEN                                            = iets van alle tijden!
                 -> mensen zoeken antwoorden op deze vragen
                                       Mogelijke bron: 
                                                                      * levensbeschouwingen
                                                                      * eigen ervaringen en inzichten
                                                                      * ...
ANTWOORDEN OP LEVENSVRAGEN
              *  kleuren eigen levensvisie oftewel levensbeschouwing, 
              *  geven richting
              *   hebben invloed op de levenshouding/keuzes van mensen
              *   ...

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vragen als 'Wie ben ik?', Wie wil ik zijn?' en 'Waar wil ik naartoe met mijn leven?'...'
...zijn herkenbaar voor mij. Ik stel ze me ook.
...zijn herkenbaar voor mij, maar ik ben daar niet mee bezig.
...zijn niet herkenbaar voor mij.

Slide 12 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Welk dier in het verhaal van Toon Tellegen maakt een soort 'identiteitscrisis' door?
A
de olifant
B
de krekel
C
de kikker
D
de schildpad

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waaruit blijkt dat het dier een 'identiteitscrisis' doormaakt en op zoek is naar zichzelf?

Slide 14 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke gevoelens/gedachten, die de kop opsteken bij het zoeken naar de eigen identiteit, kan je terugvinden in het verhaal?

Slide 15 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Identiteitsontwikkeling 
in je kindertijd:

afhankelijkheid
op verschillende vlakken van je ouder(s)/voogd
vanaf adolescentie:

steeds meer de wereld ontdekken, eigen meningen vormen, onafhankelijk van je ouder(s)/voogd

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De zoektocht naar de eigen identiteit stopt eens je 25 jaar bent.
A
Juist
B
Fout

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Op welke domeinen van het leven speelt het zoeken naar een eigen identiteit zich af in de adolescentie? (Geef minstens 1 voorbeeld)

Slide 18 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wanneer spreekt men van een goed ontwikkelde identiteit?

Slide 19 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Een goed ontwikkelde identiteit 
volgens Marcia (1980)

Als mensen sterke 'commitments' hebben, 
als ze die goed overwogen gekozen hebben 
en geen twijfels hebben over hun keuze.

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Foreclosure
Deze groep komt tot definitieve bindingen zonder eerst een periode van exploratie door te maken. Deze adolescenten zijn gevoelig voor autoriteit en hechten sterk aan 'familiebanden'. 
Moratorium
Deze groep adolescenten zitten nog volop in het proces van exploratie en zijn bijgevolg nog geen definitieve bindingen aangegaan. Door de continue toestand van exploratie zijn deze adolescenten makkelijk angstiger en onzeker.
Identity diffusion
Deze groep adolescenten hebben nog geen definitieve bindingen of keuzes gemaakt. Deze groep wordt bovendien gekenmerkt door weinig autonomie en vaak ook weinig zelfwaardering.
EXPLORATIE
GEEN EXPLORATIE
BINDING
GEEN BINDING
Identity achievement
Deze groep heeft een periode van grondige exploratie achter de rug en slaagde erin om op basis hiervan welbepaalde keuzes te maken.  Deze groep wordt bovendien doorgaans gekenmerkt door een hoog zelfwaardegevoel. 

Slide 21 - Tekstslide

Identity achievement
Deze groep heeft een periode van grondige exploratie achter de rug en slaagde erin om op basis hiervan welbepaalde keuzes te maken. Deze groep wordt bovendien doorgaans gekenmerkt door een hoog zelfwaardegevoel. 

Identity diffusion
Deze groep adolescenten hebben nog geen definitieve bindingen of keuzes gemaakt. Deze groep wordt bovendien gekenmerkt door weinig autonomie en vaak ook weinig zelfwaardering.

Foreclosure
Deze groep komt tot definitieve bindingen zonder eerst een periode van exploratie door te maken. Deze adolescenten zijn gevoelig voor autoriteit en hechten sterk aan 'familiebanden'. 

Moratorium
Deze groep adolescenten zitten nog volop in het proces van exploratie en zijn bijgevolg nog geen definitieve bindingen aangegaan. Door de continue toestand van exploratie zijn deze adolescenten makkelijk angstiger en onzeker.
Berzonsky (1990): dynamisch model
Het model van Marcia: focus voornamelijk op uitkomst van het proces van  identiteitsvorming.

Het model van Berzonsky: focus op exploratieproces!

                     1. Informatie georiënteerd         

                     2. Normatief-georiënteerd

                     3.  Vermijdende oriëntatie

Belang van exploratie m.b.t. de religieuze identiteit
Uit onderzoek blijkt dat:

De informatiegeoriënteerde groep gaat op een persoonlijkere en symbolische manier religieuze inhouden verkennen en interpreteren.

De andere groepen zijn veeleer geneigd religieuze inhouden letterlijk en dogmatischer te interpreteren.

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het belang van je keuzeproces
Een goed keuzeproces bestaat uit voldoende exploreren en vervolgens weloverwogen keuzes (= (ver)binding) maken.

Goed leren kiezen = een proces 
= doorgaans met vallen en opstaan!Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Beoordeel het volgende keuzeproces:

Lieve heeft geen idee wat zij in 3de graad wil studeren, dus kiest zij maar de richting waar de meeste van zijn vrienden naartoe gaan​.

Dit is een voorbeeld van:
A
Identity achievement
B
Moratorium
C
Foreclosure
D
Identity diffusion

Slide 24 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Beoordeel het volgende keuzeproces:

Geert-Jaap heeft vele reviews op het internet gelezen en goed nagekeken welke schoenen het beste bij zijn profiel passen. Op basis daarvan heeft hij een keuze gemaakt.

Dit is een voorbeeld van:
A
Identity achievement
B
Moratorium
C
Foreclosure
D
Identity diffusion

Slide 25 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Beoordeel het volgende keuzeproces:

Jakke moet een nieuwe gsm kopen, maar heeft geen idee wat hij wil dus wandelt hij de ene na de andere winkel door zonder iets te kopen.

Dit is een voorbeeld van:
A
Identity achievement
B
Moratorium
C
Foreclosure
D
Identity diffusion

Slide 26 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Einde van dit onderdeel :-) 

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat zou je na deze les moeten kunnen of weten?
 • Je kan het verband tussen een goed keuzeproces en de eigen identiteitsontwikkeling duiden.
 • Je weet dat een open zoekende houding nodig is voor een goed ontwikkelde identiteit.
 • Je beseft dat twijfelen aan je keuze op zich heel menselijk is en ons uitdaagt tot voldoende exploratie.
 • Je kan 
 • Je kan uitleggen wat 'bindingsangst' is en waarom mensen soms niet durven kiezen.
 • Je begrijpt dat de combinatie van zowel exploratie als bindingen aangaan, wijst op de meest optimale identiteitsvorming. 
 • Je kan de vier identiteitscategorieën van ontwikkelingspsycholoog Marcia onderscheiden, herkennen en toelichten: identity Achievement, Moratorium, Foreclosure en Identity Diffusion.
 • Je bent bereid kritisch na te denken over je eigen keuzegedrag en keuzeproces.
 • Je hebt een respectvolle houding t.o.v. andere meningen en kan je eigen mening op een respectvolle wijze delen met anderen.

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huistaak: Bookwidget 

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies