Kiezen en kiezen is twee: Ignatiaans recept voor keuzestress: opdracht

Kiezen en kiezen is twee
LES 8
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
godsdienstSecundair onderwijs

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Kiezen en kiezen is twee
LES 8

Slide 1 - Tekstslide

Afspraken online lessen
Pc/laptop en extra device/split-screen
indien gevraagd
Zeg je naam wanneer je het woord neemt.

Slide 2 - Tekstslide

Leerplan?
LPD:
2. In kaart brengen hoe mensen verschillen bij het maken van keuzes (begrijpen).
3. Onderscheiden hoe het leven beïnvloed wordt door gegevenheid, eigen keuzes en die van anderen (analyseren)
8. Eigen denkwijzen of inzichten omtrent kiezen en gekozen worden uitdrukken.

Slide 3 - Tekstslide

Wat gaan we doen?
LES 1: Inleiding
1.  Link voorgaande leerstof
2. "Doet ie het of doet ie het niet?"


LES 2: Verschillende keuzes

3. Het leven bestaat uit keuzes maken
4. Soorten keuzes

Les 3 - 4: Verschillende soorten keuzes:
5.  Dilemma's en beproevingen
Les 5:
Het belang van een goed keuzeproces

Les 6: It's up 2U: 
Voorbeeld: Pesten -> Afronding groepswerk
Les 7: In een wereld vol keuzemogelijkheden 
+ Les 8: Opdracht

Slide 4 - Tekstslide

Even BZL nu
Ga nu even zelfstandig aan de slag.

 • Neem je werkbladen p. 47.
  (Werkbladen vind je ook steeds op Teams!

 •  Lees eerst de teksten op p. 47. reken hiervoor max. 5 minuten.

 • Bekijk vervolgens het gesprek van Nikolas Sintobin over een goed keuzeproces, manieren om goed te kunnen kiezen en keuzevrijheid. (Zie op de volgende slide of via https://youtu.be/UtCBWClrRA8)

 • Beantwoord de vragen op p. 47 onderaan terwijl je kijkt.

 • Maak de bijhorende taak op werkblad p. 48 (zie Teams).

 • Deadline: Je bent vrij deze taak in te dienen vanaf vandaag t.e.m. de tweede les na de paasvakantie.

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Ignatiaans recept tegen keuzestress
1) Luister naar je hart!
Neem je diepste gevoelens ernstig. Niet je gedachten of oppervlakkige gevoelens van plezier of frustratie zijn het beste kompas voor een geslaagd leven, wel je diepste gevoelens en verlangens. 

2) Gebruik ook je verstand!
Weet waarover je keuze gaat: formuleer voor jezelf een duidelijke vraag en mogelijke, liefst gelijkwaardige antwoorden.  Trek erop uit, informeer jezelf en weeg alternatieven af.

Slide 7 - Tekstslide

3 manieren om te kiezen
1) Uitzonderlijk valt de keuze als het ware uit de hemel. = intuïtie

2) Affectieve weegschaal:
                -  Leef telkens een week alsof je al gekozen hebt. 
                -  Ervaar je troost en moed of net het omgekeerde?

3) Rationele weegschaal
                -  Maak een inventaris van alle argumenten voor en tegen elke optie.

Slide 8 - Tekstslide

Wat is het levensgebed?
Heb je het vanuit het interview niet helemaal goed begrepen?

Raadpleeg dan even de twee websites op de volgende twee slides en verneem meer hierover.

Controleer vervolgens via de daaropvolgende slide of je het goed begrepen hebt :-)

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Link

Slide 11 - Link

... maakt je aandachtiger voor Gods aan- of afwezigheid in je leven van alle dag.
... is een gebed dat je als christen één keer in je leven moet doen.
... is een typische Ignatiaanse vorm van bidden.
...is een soort gewetensonderzoek.
...is in biddende stilte terugblikken op je dagelijkse leven aan de hand van drie puntjes : dank u, sorry en aub.
Een levensgebed...

Slide 12 - Sleepvraag

OPDRACHT
Deadline: ten laatste tweede les na de paasvakantie.

Slide 13 - Tekstslide

Wat zou je na deze les moeten kunnen of weten?

 • Je kan de handvaten voor het maken van goede keuzes en een goed keuzeproces volgens de Ignatiaanse spiritualiteit bespreken. 
 • Je kan vertellen hoe je volgens de Ignatiaanse spiritualiteit best begint aan een keuzeproces.
 • Je kan de drie manieren van kiezen onderscheiden die Nikolas Sintobin sj. aanhaalde in de lijn van de Ignatiaanse spiritualiteit.
 • Je weet wat volgens de Ignatiaanse spiritualiteit de affectieve en de rationele weegschaal is  i.v.m. een keuzeproces.
 • Je bent bereid kritisch na te denken over je eigen keuzegedrag en keuzeproces.
 • Je bent bereid aan de hand van de drie manieren van kiezen volgens de Ignatiaanse spiritualiteit na te denken over (de) eigen (studie)keuze(s).
 • Je kan vertellen wat het levensgebed is volgens de Jezuïeten.
 • Je begrijpt in welke mate het levensgebed (voor gelovigen in het bijzonder) een ondersteuning kan bieden bij een keuzeproces.

Slide 14 - Tekstslide

Einde van dit onderdeel :-) 

Slide 15 - Tekstslide