Les 2: ontwikkelingspsychologie 18-09-2020

Willkommen 
18-09-2020
Ontwikkelingspsychologie
Boek onderwijsassistent, thema 9 theorieën. 
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 11 slides, met tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Willkommen 
18-09-2020
Ontwikkelingspsychologie
Boek onderwijsassistent, thema 9 theorieën. 

Slide 1 - Tekstslide

Boek onderwijsassistent
Thema 9: Theorieën
Leerproblemen 11-09-2020
Gedragsproblemen
Opvoedingsproblemen
Maatschappelijke problemen
De psychoanalyse 28-09-2020
De leertheorie
Het interactiemodel
Het ecologische model

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Psychoanalyse
Persoon: Sigmund Freud
Theorie: Het kind wordt geboren met een onbewuste innerlijke kracht.
De opvoeding: leren om deze krachten onder controle te houden door ontwikkelingsfasen te doorlopen:
Orale fase: 0-1 jaar -> zuigen, eten
Anale fase: 1-3 jaar -> onder controle leren krijgen ontlasting
Fallische fase: 3-6 jaar -> nieuwsgierigheid tav geslachtsdelen
Latentiefase: 6-12 jaar -> seksuele ontwikkeling op achtergrond
Genitae fase: 12- volwassenheid -> seksuele relaties
Freud, super interessant? klik hier op de link in de volgende dia. 

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Link

Slide 6 - Video

De leertheorie 
Leertheorie
 • Al het gedrag is aangeleerd.
John Watson en Ivan Pavlov (experiment met honden)
Klassieke conditionering
Operante conditionering
 •  Let op de gevolgen van gedrag
 • Belonen, gedrag komt vaker voor
 • Straffen, gedrag neemt af.
Sociale leertheorie
 • Ook probleemgedrag is aangeleerd.  

Slide 7 - Tekstslide

Interactiemodel
Interactiemodel

 • De mens en zijn omgeving beïnvloeden elkaar.
 • Zoekt de oorzaak en oplossing in een klein kringetje: de relatie tussen een volwassene en het kind.
 • Gedragsproblemen ontstaan als het kind en de omgeving niet goed op elkaar zijn afgestemd.

Schoolsituatie:
 • Het gedrag van het kind en zijn omgeving (thuissituatie, leerkracht, klasgenoten)

Slide 8 - Tekstslide

Het ecologisch model
Het ecologisch model
 • Urie Bronfenbrenner
 • Een verandering op het ene
 • kan invloed hebben op het andere

Slide 9 - Tekstslide

Ecologisch model
Microniveau: Ouders, gezin, school, buurt
Mesoniveau: De relaties tussen bovengenoemde.
Exoniveau: Kind maakt niet direct deel hiervan uit, maar het heeft wel invloed op het kind (werk ouders, schoolbeleid).
Macroniveau: Invloeden uit cultuur en subcultuur (Godsdienst, wetgeving, etc.)
Chrononiveau: Ontwikkeling in de tijd (overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs)

Slide 10 - Tekstslide

Vragen
Hebben jullie nog vragen?
Tot volgende week

Slide 11 - Tekstslide