3 Hoe stel ik een observatieplan op?

3 Hoe stel ik een observatieplan op?
P. 23-30
1 / 41
volgende
Slide 1: Tekstslide
Pedagogisch handelenSecundair onderwijs

In deze les zitten 41 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

3 Hoe stel ik een observatieplan op?
P. 23-30

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

A Wat zijn de wensen en behoeften van de leerkracht?

Slide 3 - Open vraag

A Wat zijn de wensen en ...?
De juf zoekt naar een manier om het gedrag van haar leerling te bestuderen en een antwoord te vinden op vragen zoals:
 1. Hoe komt het dat Liv vaak naar buiten kijkt?
 2. Waarom heeft ze meer tijd nodig dan haar klasgenoten om opdrachten te maken?
 3. Waarom leest ze traag?

Slide 4 - Tekstslide

B Wat zijn eventuele moeilijkheden?

Slide 5 - Open vraag

B Wat zijn eventuele ...?
veel leerlingen in de klas en tijdsdruk om alles gezien te hebben
concentratieproblemen
dyslexie
moeilijkheden met lezen

Slide 6 - Tekstslide

C Hoe zou jij deze situatie aanpakken?

Slide 7 - Open vraag

C Hoe zou jij deze situatie ...?
Ik zou Liv bestuderen tijdens de speeltijd.
 1. Is ze daar vaak alleen?
 2. Wordt ze gepest, speelt ze met haar vriendinnen?
Ik zou Liv ook bestuderen tijdens de verschillende vakken.
 1. Heeft ze alleen moeite met aal of ook met andere vakken?
Ik zou Liv op verschillende momenten in de gaten houden.
 1. Komen de problemen altijd tegen de middag voor?

Slide 8 - Tekstslide

Opstellen van observatieplan
 1. Stel een onderzoeksvraag op.
 2. Verzamel belangrijke gegevens voor de observatie
 3. Bepaal de observatiemethode.
 4. Bepaal de observatieomgeving

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

1 Opstellen van onderzoeksvraag
 • is steeds geformuleerd als een vragende zin
 • zo concreet mogelijk
 • bestaat uit 5 onderdelen:
 1. wie
 2. wat
 3. waar
 4. wanneer
 5. waarom

Slide 11 - Tekstslide

Wat is volgens jou de meest volledige onderzoeksvraag?
Hoe gedraagt Ferre zich tijdens L.O.?
Welke zichtbare reacties vertoont Ferre tegenover zijn klasgenoten ...?
Hoe is de fijne motoriek van Ferre op 25 mei 2022?
Kan Ferre op maandag 25 mei 2022 kralen aan een koord rijgen ...?
Is de grove en fijne motoriek van Ferre voldoende ontwikkeld ...?

Slide 12 - Poll

Oplossing

Slide 13 - Tekstslide

2 Verzamelen van gegevens
 • identificatiegegevens verzamelen
 1. fysieke gegevens
 2. mentale gegevens
 3. familiale gegevens

 • tijdstip, ruimte en observatoren bepalen
 

Slide 14 - Tekstslide


A
fysieke gegevens
B
mentale gegevens
C
familiale gegevens

Slide 15 - Quizvraag


A
fysieke gegevens
B
mentale gegevens
C
familiale gegevens

Slide 16 - Quizvraag


A
fysieke gegevens
B
mentale gegevens
C
familiale gegevens

Slide 17 - Quizvraag

3 Observatiemethode bepalen
Er bestaan verschillende observatiemethoden:
 • met of zonder medeweten van de geobserveerde
 1. open observatie
 2. verhulde of bedekte observatie
 • wel of geen structuur in de observatie
 1. gesloten of gestructureerde observatie
 2. open of niet-gestructureerde observatie

Slide 18 - Tekstslide

 • wel of niet deelnemen aan de observatie
 1. actief participerende observatie
 2. passief participerende observatie
 3. niet participerende observatie

Slide 19 - Tekstslide

4 Observatieomgeving bepalen
 • natuurlijke omgeving
 • kunstmatige omgeving 

Slide 20 - Tekstslide


Slide 21 - Open vraag


De observator (Daphne) neemt zichtbaar notities.
DUS de geobserveerde (Abdel) weet dat hij wordt geobserveerd.

Slide 22 - Tekstslide


Slide 23 - Open vraag


De observator (Nore) neemt deel aan de activiteit = participerend.
Er is interactie met de geobserveerde (Simon)
= actief participerend

Slide 24 - Tekstslide


Slide 25 - Open vraagDe observator (juf An) neemt notities zonder dat de geobserveerde dat weet of ziet.
= bedekte observatie

Slide 26 - Tekstslide


Slide 27 - Open vraag


Er is geen interactie, maar de aanwezigheid van de observator (agent) kan wel een invloed hebben.
= passief participerende observatie

Slide 28 - Tekstslide


Slide 29 - Open vraag


De geobserveerde (Jana) kent deze omgeving, ze voelt zich hier thuis. Er zijn geen aanpassingen gebeurd.
= natuurlijke omgeving

Slide 30 - Tekstslide

A Lees de casus van Ferre op pagina 24 opnieuw.
B Stel het observatieplan op.

Slide 31 - Tekstslide

Slide 32 - Tekstslide

Kan Ferre op 25/05/22 in de turnzaal een bal vangen, klimmen op een klimrek, op een evenwichtsbalk lopen en tijdens het knutselmoment in de klas kralen aan een koord rijgen zodat hij naar 3de kleuterklas kan gaan?

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Tekstslide

Slide 35 - Tekstslide


Slide 36 - Open vraag


Slide 37 - Open vraag


Slide 38 - Open vraag


Slide 39 - Open vraag


Slide 40 - Open vraag

Slide 41 - Tekstslide