Workshop Kies je keuzedeel ZPG 2022/2023

Kies je keuzedeel!
1 / 41
volgende
Slide 1: Tekstslide
VerzorgendeMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 41 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 12 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Kies je keuzedeel!

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

wat gaan we bespreken
 • wat is de functie en welke typen
 • keuzedeelverplichting
 • voordelen
 • onderwerpen
 • wat moet je doen
 • hoe zit het als je versnelt

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

functie en typen
functie en typen

Slide 3 - Tekstslide

Keuzedelen zijn vanaf 1 augustus 2016 een verplicht onderdeel van de opleiding en vormen een verrijking van de
kwalificatie. door:
• verbreding,
• verdieping,
• bijdrage aan doorstroom naar een vervolgopleiding.
Keuzedeelverplichting


 • voor een vakopleiding (niveau 3) : 720 klokuren
 • voor een middenkaderopleiding (niveau 4) : 720 klokuren
1 keuzedeel = 240 uur

Slide 4 - Tekstslide

Elke soort opleiding heeft een keuzedeelverplichting, bestaande uit één of meerdere keuzedelen. De totale
studielast van de keuzedelen die deel uitmaken van een beroepsopleiding is ten minste

Slide 5 - Tekstslide

Behaalde keuzedelen vermeldt de school op het diploma. De examenresultaten voor behaalde en nietbehaalde keuzedelen vermeldt zij op de resultatenlijst bij het diploma.
voordelen
Keuzedelen verrijken jouw MBO-diploma.

Hiermee sta je straks sterker in de arbeidsmarkt.

Door een keuzedeel heb je een bredere kennis die jouw opleiding goed aan vult.

Slide 6 - Tekstslide

Keuzedelen verrijken jouw MBO-diploma.
Hiermee sta je straks sterker in de arbeidsmarkt.
Door een keuzedeel heb je een bredere kennis die jouw opleiding goed aan vult.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

onderwerpen
 • Zorg en technologie (BPV)
 • Expressief talent  3/4 (BPV) 480u
 • Gezonde leefstijl 3/4 (BPV/School)
 • Ondernemend gedrag 3/4 (BPV)
 • Niet Aangeboren Hersenletsel 3/4 (NAH) (BPV)
 • Moeilijk verstaanbaar gedrag LVB 3/4 .(BPV)
 • complementaire zorg 3/4 (BPV)
 • Palliatieve zorg 3/4 (BPV)
 • EMB 3/4 (Ernstig meervoudig beperkt ) 
 • Verpleegtechnische handelingen (niv4) (BPV/School)
 • Engels (niv 3, school)
 • Wijkgericht werken  (BPV)
 • Verslavingszorg niv 3/4 (in ontwikkeling)
 • De ouder wordende mens niv 3/4
Deze worden regelmatig aangevuld of herzien

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Tragel--> je geeft dit door aan je docent

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Let op:
Tragel --> aanspreekpunt Mercedes 

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

ga je versnellen?
 • Als een student versneld een opleiding doorloopt, of er juist langer over doet, bijvoorbeeld bij switchen van niveau, blijven de kwalificatie- en keuzedeeleisen gelijk. 
 • De school kan de inhoud qua tijd wel sneller of langzamer aanbieden. Dit geldt zowel voor de kwalificatie als voor de keuzedelen.
 • Bij overstappen naar een andere opleiding kan gebruik worden gemaakt van vrijstellingen.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

zorg en technologie

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Video

Deze slide heeft geen instructies

gezonde leefstijl

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

In dit keuzedeel zijn de volgende onderwerpen opgenomen: 
 •  Signaleren van kansen om een gezonde leefstijl te bevorderen
 •  Bevorderen en ondersteunen van een gezonde leefstijl

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 20 - Video

Deze slide heeft geen instructies

ondernemend gedrag

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

In dit keuzedeel zijn de volgende onderwerpen opgenomen: 
 •  Maak een plan voor verbetering in de werkomgeving
 •   Draagvlak creëren voor deze verbetering

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 24 - Video

Deze slide heeft geen instructies

In dit keuzedeel zijn de volgende onderwerpen opgenomen
 • Behoefte aan ondersteuning in kaart brengen
 • Biedt begeleiding bij verliesverwerking

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 26 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Moeilijk verstaanbaar gedrag en LVB 

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

In dit keuzedeel zijn de volgende onderwerpen opgenomen: 
- Omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag en crisissituaties
- Ondersteunen van het sociale netwerk.

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 29 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 30 - Video

Deze slide heeft geen instructies

complementaire zorg

Slide 31 - Tekstslide

Gedicht:
- eerst warm onthaald -
Dan bewoners ontmoeten, aarzeling afweer.
een beetje bang?
Goed, de handen dan maar.
- niet te lang ! de voeten... ach...ze doen
altijd pijn.
En wat is complementaire zorg?
wat mag dat dan wel zijn?
toch niet van 'Jomanda'?
of waarzeggerij?
daar geloof ik niet in.
dat is echt niets voor mij!
ik heb een katheterzak ik wil het dus niet...
wel op uw kamer ? als niemand het ziet?
Verhalen, verhalen van vroeger naar nu
mee in de tijd niet bevrijd.
zachtjes aan stiller ontspannen, een tel.
welkome overgave.
mag ik dat wel ? geven – ontvangen.
over en weer.
wie is het dankbaarst?
tot de volgende keer!

Slide 32 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Palliatieve zorg

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 34 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Keuzedeel Ernstige meervoudige beperkingen (EMB)

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 36 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 37 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 38 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 39 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 40 - Video

Deze slide heeft geen instructies

nog vragen?

Slide 41 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies