V4_SK_H4_Verhoudingsformules_Wk2_Les2

1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 11 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Programma
  • Opening les
  • Controle boeken en huiswerk
  • Weektaak
  • Leerdoelen
  • Keuze momenten
  • Aan opdrachten werken
  • Afsluiten les

Slide 2 - Tekstslide

Weektaak
- Bestuderen Hoofdstuk 4, Voorkennis uit het boek (blz 88)
- Maken opdracht 1 t/m 4 uit het boek (blz 88) of in de online omgeving

- Bestuderen Hoofdstuk 4, Paragraaf 1 uit het boek (blz 89&90)
- Maken opdracht 9 t/m 13 uit het boek (blz 90) of in de online omgeving.

- Bestuderen Hoofdstuk 4, Paragraaf 2 uit het boek (blz 92&93)
- Maken opdracht 19 t/m 22 en 25 uit het boek (blz 93) of in de online omgeving.
- Uitwerken Practicum 1 – Oplossen van zouten (blz 92 en 94)

Slide 3 - Tekstslide

Leerdoelen
- Ik ken de lading van alle niet-metaal elementen, de 30 metalen en 11 samengestelde ionen uit mijn hoofd.
- Ik kan de verhoudingsformules van zouten opstellen.
- Ik kan een zout met de juiste chemische notatie geven.

Slide 4 - Tekstslide

Uit je hoofd leren!
Opdracht:
Eigenlijst maken van ionen. 
H+,   Be2+,   N3-,   P3-,   Na+,   Ag+,   Al3+
Au+,   Au3+,   Ba2+,   Ca2+,   Cu2+,   Fe2+,   Fe3+,   Hg+,   Hg2+,   
K+,  Li+,   Mg2+,   Pb2+,   Pb4+,   Sn2+,   Sn4+,   
U3+,   U6+,   Zn2+,   Br,   Cl,   F,   I,   O2–,   S2–


Slide 5 - Tekstslide

Verhoudingsformules bij zouten
Natriumfosfide
(Na+) (P3-)
(Na+)3 (P3-), want 3+ -3 = 0
Na3P
Verhouding is dus 3 natrium-ionen met 1 fosfide-ion

Slide 6 - Tekstslide

Samengestelde ionen
Moleculaire ontleedbare stoffen met een lading
Nitraat-ion,  NO3-
Tabel 66B
Boek tabel 4.4, leren

Slide 7 - Tekstslide

Verhoudingsformules bij zouten
Aluminiumnitraat
(Al3+) (NO3-)
(Al3+) (NO3-)3, want 3+ -1*3 = 0
Al(NO3)3
Haakjes laten staan want ionen blijven 1 geheel!!!

Slide 8 - Tekstslide

Wat is de verhoudingsformule van ijzer(III)sulfaat?
A
Fe2(SO4)3
B
Fe3(SO4)2
C
FeS3O12
D
Fe6(SO4)9

Slide 9 - Quizvraag

Weektaak
- Bestuderen Hoofdstuk 4, Voorkennis uit het boek (blz 88)
- Maken opdracht 1 t/m 4 uit het boek (blz 88) of in de online omgeving

- Bestuderen Hoofdstuk 4, Paragraaf 1 uit het boek (blz 89&90)
- Maken opdracht 9 t/m 13 uit het boek (blz 90) of in de online omgeving.

- Bestuderen Hoofdstuk 4, Paragraaf 2 uit het boek (blz 92&93)
- Maken opdracht 19 t/m 22 en 25 uit het boek (blz 93) of in de online omgeving.
- Uitwerken Practicum 1 – Oplossen van zouten (blz 92 en 94)

Slide 10 - Tekstslide

Afsluiting - Leerdoelen
- Ik ken de lading van alle niet-metaal elementen, de 30 metalen en 11 samengestelde ionen uit mijn hoofd.
- Ik kan de verhoudingsformules van zouten opstellen.
- Ik kan een zout met de juiste chemische notatie geven.

Slide 11 - Tekstslide