V4_SK_H4_VoorkennisH1_Wk2_Les1

1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Programma
 • Opening les
 • Controle boeken en huiswerk
 • Weektaak
 • Leerdoelen
 • Keuze momenten
 • Aan opdrachten werken
 • Afsluiten les

Slide 2 - Tekstslide

Weektaak
- Bestuderen Hoofdstuk 4, Voorkennis uit het boek (blz 88)
- Maken opdracht 1 t/m 4 uit het boek (blz 88) of in de online omgeving


- Bestuderen Hoofdstuk 4, Paragraaf 1 uit het boek (blz 89&90)
- Maken opdracht 9 t/m 13 uit het boek (blz 90) of in de online omgeving.

- Bestuderen Hoofdstuk 4, Paragraaf 2 uit het boek (blz 92&93)
- Maken opdracht 19 t/m 22 en 25 uit het boek (blz 93) of in de online omgeving.
- Uitwerken Practicum 1 – Oplossen van zouten (blz 92 en 94)

Slide 3 - Tekstslide

Leerdoelen
- Ik ken de lading van alle niet-metaal elementen, de 30 metalen uit mijn hoofd.
- Ik kan aangeven hoe een ion is opgebouwd met behulp van de atoommodellen van Rutherford en Bohr.

Slide 4 - Tekstslide

Hoe worden de rijen en kolommen genoemd in het periodiek systeem?
A
Rij = Periode Kolom = Groep
B
Rij = Groep Kolom = Periode
C
Rij = Atoom Kolom = Moleculen
D
Rij = Gewoon een rij Kolom = Gewoon een kolom

Slide 5 - Quizvraag

Speciale groepen
Groep 1: Alkalimetalen

Groep 17: Halogenen

Groep 18: Edelgassen

Slide 6 - Tekstslide

Indeling van stoffen

Slide 7 - Tekstslide

Indeling van stoffen

Slide 8 - Tekstslide

Metalen - Zouten - Moleculaire stoffen
Demonstratie experiment:
- Wat verwacht je? Welke stoffen geleiden stroom?

Metalen
Zouten
Moleculaire stoffen
Vast
Ja
Nee
Nee
Vloeibaar
Ja
Ja
Nee
Gas
Nee
Nee
Nee

Slide 9 - Tekstslide

Stoffen
Tabel 99
- Geel: Metalen
- Oranje/Rood: Niet-Metalen / Moleculaire stoffen

Zouten bestaan uit metalen en niet-metalen: 
- Keukenzout NaClSlide 10 - Tekstslide

Metaal, zout of niet metaal?
Na
A
Metaal
B
Niet Metaal
C
Zout

Slide 11 - Quizvraag

Metaal, zout of niet metaal?
F2
A
Metaal
B
Niet Metaal
C
Zout

Slide 12 - Quizvraag

Metaal, zout of niet metaal?
NaF
A
Metaal
B
Niet Metaal
C
Zout

Slide 13 - Quizvraag

Atoommodel van Rutherford
 • Kern met protonen en neutronen
 • Elektronenwolk

Slide 14 - Tekstslide

Atoommodel van Rutherford
Kern bestaat uit protonen en neutronen
 • Protonen zijn positief geladen
 • Neutronen zijn neutraal
Om de kern zweven elektronen
 • Elektronen wegen bijna niks
 • Ze zijn negatief

Slide 15 - Tekstslide

Atoommodel van Rutherford
Voorbeelden
 • Zuurstof heeft atoomnummer 8
 • Dus 8 protonen in de kern en 8 elektronen
 • De atoommassa is 16,01 g/mol
 • Dus massagetal is 16
 • 8 neutronen

Slide 16 - Tekstslide

Atoommodel van Bohr
K-schil: 2 elektronen
L-schil: 8 elektronen
M-schil:
 • 8 elektronen als buitenste schil.
 • 18 als niet de buitenste schil.
N-schil:
 • 8 elektronen als buitenste schil.
 • 18 als niet de één-nabuitenste schil.
 • 32 als niet de buitenste of één-nabuitenste schil

Slide 17 - Tekstslide

Atoommodel van Bohr
Periodiek systeem
 • Groepen: Zelfde eigenschappen
 • Periode: Zelfde aantal schillen
Tabel 99
 • Elektronenconfiguratie in linker onderhoek
 • Gemiddelde atoommassa in linker bovenhoek

Slide 18 - Tekstslide

Zouten
 • Zouten bestaan uit metaal-ionen en niet-metaal-ionen
 • NaCl (keukenzout of natriumchloride)
 • Een ion is een geladen atoom

Slide 19 - Tekstslide

Zouten
Metaal-ionen:
 • Edelgas configuratie, afstaan of opnemen
 • Metalen staan af
Voorbeeld Na: 
 • Na wordt Na+
 • En niet Na7-

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Zouten
Niet-metaal-ionen:
 • Edelgas configuratie, afstaan of opnemen
 • Niet-metalen nemen op.
Voorbeeld Cl: 
 • Cl wordt Cl-
 • En niet Cl7+

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Uit je hoofd leren!
Opdracht:
Eigen lijst maken van ionen (mbv Tabel 40A). 
H,   Be,   N,   P,   Na,   Ag,   Al, 
Au,   Ba,   Ca,   Cu,   Fe,   Hg,   
K,   Li,   Mg,  Pb,   Sn,   
U,   Zn,   Br,   Cl,   F,   I,   O,   S

Slide 24 - Tekstslide

Uit je hoofd leren!
Opdracht:
Eigenlijst maken van ionen. 
H+,   Be2+,   N3-,   P3-,   Na+,   Ag+,   Al3+
Au+,   Au3+,   Ba2+,   Ca2+,   Cu2+,   Fe2+,   Fe3+,   Hg+,   Hg2+,   
K+,  Li+,   Mg2+,   Pb2+,   Pb4+,   Sn2+,   Sn4+,   
U3+,   U6+,   Zn2+,   Br,   Cl,   F,   I,   O2–,   S2–


Slide 25 - Tekstslide

Verhoudingsformules bij zouten
Natriumfosfide
(Na+) (P3-)
(Na+)3 (P3-), want 3+ -3 = 0
Na3P
Verhouding is dus 3 natrium-ionen met 1 fosfide-ion

Slide 26 - Tekstslide

Verhoudingsformules bij zouten
Aluminiumoxide
(Al3+) (O2-)
(Al3+)2 (O2-)3, want 2*3+ -2*3 = 0
Al2O3
Verhouding is dus 2 aluminium-ionen met 3 oxide-ionen

Slide 27 - Tekstslide

Wat is de verhoudingsformule van ijzer(III)oxide?
A
Fe2O3
B
Fe3O2
C
FeO
D
Fe6O9

Slide 28 - Quizvraag

Verbinding
Zouten bestaan uit metaal-ionen en 
niet-metaal-ionen.

Tussen de ionen zit de ionbinding

Vaste zouten zitten georganiseerd in een ionrooster
 

Slide 29 - Tekstslide

Opdracht
Zouten zijn broos 
(makkelijk breekbaar).

Waarom?
(gebruik de gegeven structuur)

Slide 30 - Tekstslide

Kristalroosters

Slide 31 - Tekstslide

Weektaak
- Bestuderen Hoofdstuk 4, Voorkennis uit het boek (blz 88)
- Maken opdracht 1 t/m 4 uit het boek (blz 88) of in de online omgeving


- Bestuderen Hoofdstuk 4, Paragraaf 1 uit het boek (blz 89&90)
- Maken opdracht 9 t/m 13 uit het boek (blz 90) of in de online omgeving.

- Bestuderen Hoofdstuk 4, Paragraaf 2 uit het boek (blz 92&93)
- Maken opdracht 19 t/m 22 en 25 uit het boek (blz 93) of in de online omgeving.
- Uitwerken Practicum 1 – Oplossen van zouten (blz 92 en 94)

Slide 32 - Tekstslide

Afsluiting - Leerdoelen
- Ik ken de lading van alle niet-metaal elementen, de 30 metalen uit mijn hoofd.
- Ik kan aangeven hoe een ion is opgebouwd met behulp van de atoommodellen van Rutherford en Bohr.

Slide 33 - Tekstslide