20210920_ICoach_InzetLaptopsInDeKlas

Welkom!
Bijeenkomst: 'Inzet laptops in de klas'
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
ICT didactiekMBOStudiejaar 1-4

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Welkom!
Bijeenkomst: 'Inzet laptops in de klas'
Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opzet middag
15:15 uur 
 • Beginsituatie
 • Ontwerpen
 • Uitvoeren
 • Evalueren
 • Delen en inspireren
 • Afronding
16:45 uur

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Betekenisvol leren
Vijfhoek bekenisvol leren | Howland, Jonassen & Marra (2012)

Slide 3 - Tekstslide

Actief: student draait aan de knoppen
Constructief: terugblikken en verbanden leggen
Doelgericht: zingeving vanuit doelen
Authentiek: betekenisvolle context
Coöperatief: met anderen
Activerende didactiek
Wie is actief-kruis | Van Ast (2011)

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

TPACK
TPACK model | Mishra en Koeler (2006)

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

CK
CK staat voor content knowledge en gaat over jouw kennis van de vakinhoud(en) die je on­derwijst. 
 • Ik heb voldoende kennis van de vakinhoud(en) die ik onderwijs.
 • Ik lees regelmatig vakbladen, volg vakinhoudelijke blogs, ben geabonneerd op diverse vak­inhoudelijke nieuwsbrieven of houd de kennis van de vakinhoud(en) die ik onderwijs op een andere manier bij.
 • Ik wissel regelmatig kennis uit over de vakinhoud(en) die ik onderwijs met collega's binnen en buiten mijn school.
timer
1:00

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

PK
PK staat voor pedagogical knowledge en gaat over jouw kennis van didactiek
 • Ik kan mijn onderwijs aanpassen aan de beginsituatie van mijn leerlingen.
 • Ik kan diverse didactische werkvormen gebruiken in mijn onderwijs.
 • Ik kan mijn didactiek aanpassen aan de diversiteit onder mijn leerlingen.
 • Ik kan de leerprestaties van leerlingen (op verschillende manieren) beoordelen.
 • Ik kan het klassenmanagement in mijn onderwijs op diverse manieren vormgeven.
 • Ik kan het leerproces voor mijn leerlingen faseren.
timer
1:00

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

TK
TK staat voor technological knowledge en gaat over jouw kennis van ICT.
 • Ik ken veel verschillende ICT-toepassingen.
 • Ik beschik over de technische vaardigheden om ICT te gebruiken.
 • Ik kan mijn eigen ICT-problemen oplossen.
 • Ik probeer regelmatig dingen uit met ICT.
 • Ik leer gemakkelijk nieuwe dingen over ICT.
 • Ik blijf op de hoogte van belangrijke nieuwe ICT-ontwikkelingen.
timer
1:00

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

PCK
PCK is de combinatie van content knowledge en pedagogical knowledge en gaat over vakdi­dactiek. 
 • Ik kan geschikte didactische werkvormen kiezen voor (de verschillende onderdelen van) de vakinhoud(en) die ik onderwijs.
 • Ik kan diverse didactische strategieën toepassen om leerlingen te ondersteunen bij gangba­re misconcepties.
 • Ik kan op een goede manier specifieke (kern)concepten uit de vakinhoud(en) 'overbrengen' op leerlingen.
 • Ik kan betekenis geven aan de vakinhoud(en) die ik onderwijs,              bijvoorbeeld door contexten functioneel in te zetten.
 • Ik houd rekening met het belang van interactie voor het leren van                            de vakinhoud(en) die ik onderwijs.
 •  Ik blijf, op verschillende manieren, goed op de hoogte van de ontwikkelingen.
timer
1:00

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

PTK
PTK is de combinatie van pedagogical knowledge en technologica knowledge en gaat over de didactische inzet van ICT. 
 • Ik kan ICT-toepassingen kiezen die de didactische werkvormen die ik gebruik ondersteunen of versterken.
 • Ik kan ICT-toepassingen kiezen en zodanig inzetten dat ze bijdragen aan het leerproces van de leerling.
 • Ik reflecteer kritisch, alleen en samen, op de manier waarop ik ICT inzet in mijn onderwijs.
 • Ik blijf, op verschillende manieren, goed op de hoogte van de              ontwikkeling van (nieuwe) didactische ICT-toepassingen.
timer
1:00

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

CTK
CTK is de combinatie van content knowledge en technological knowledge en gaat over de vakinhoudelijke toepassingen van ICT. 
 • Ik ken diverse ICT-toepassingen die speciaal zijn ontwikkeld voor de vakinhoud(en) die ik onderwijs.
 • Ik gebruik ICT-toepassingen die speciaal zijn ontwikkeld voor de vakinhoud(en) die ik onder­wijs.
 • Ik weet welke ICT-toepassing past bij welk domein uit de vakinhoud(en) die ik onderwijs.
 • Ik blijf, op verschillende manieren, goed op de hoogte van de                ontwikkeling van (nieuwe) technologie voor de vakinhoud(en) die                              ik onderwijs.
timer
1:00

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opzet middag
15:15 uur 
 • Beginsituatie
 • Ontwerpen
 • Uitvoeren
 • Evalueren
 • Delen en inspireren
 • Afronding
16:45 uur

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Is de inzet van ICT in de les wel altijd effectief (=leerzaam)? Leg je antwoord uit.

Slide 13 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Onderzoek
Effectief...
... mits zorgvoldige aandacht voor didactiek
... context
... zorgvuldige implementatie (o.a. professionalisering)
... leertechnologie maakt slecht onderwijs niet beter

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
Voorbeeld: 
In de geschreven tekst heb je minimaal vier keer een bijvoegelijk naamwoord voor een zelfstandig naamwoord gebruikt, zodat de lezer de door jou beschreven situatie levendig voor zich ziet. 

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen

"Hoe duidelijker u bent over wat u wilt, hoe groter de kans dat u het krijgt, maar ook hoe groter de kans dat het aan betekenis verliest."
 
Dylan William

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Effectieve didactiek
 1. Leren wordt bevorderd als lerenden worden betrokken in het oplossen van realistische problemen.
 2. Leren wordt bevorderd als bestaande voorkennis wordt geactiveerd als basis van nieuwe kennis.
 3. Leren wordt bevorderd als nieuwe kennis wordt gedemonstreerd aan de lerende.
 4. Leren wordt bevorderd als nieuwe kennis wordt toegepast door de lerende.
 5. Leren wordt bevorderd als nieuwe kennis wordt geïntegreerd in de dagelijkse praktijk van de lerende.
First Principles of Instruction | Merill (2002)

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Effectieve didactiek
Kijkwijzer Expliciete Directe Instructie 2.0

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Effectieve didactiek

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SAMR
SAMR model | Puentedura (2006)
Zoom in

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SAMR
SAMR model | Puentedura (2006)

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SAMR
SAMR model | Puentedura (2006)

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SAMR
SAMR model | Puentedura (2006)

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aan de slag...
Ontwerp een lesactiviteit met een leerdoel en inzet van leertechnologie voor een les die je deze week gaat geven.
timer
30:00

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bespreking
1. Vorm een viertal 
2. Presenteer je les(onderdeel) kort. 
3. Overige groepsleden geven een dilemma of vraag mee, zonder deze verder te gaan bespreken. 

timer
12:00

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opzet middag
15:15 uur 
 • Beginsituatie
 • Ontwerpen
 • Uitvoeren
 • Evalueren
 • Delen en inspireren
 • Afronding
16:45 uur

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Klassenindeling
Busopstelling
Gedifferentieerd werken
Cirkel
Groepsopstelling

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Klassenmanagement
https://livecloud.online/nl
https://bouncyballs.org/

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opzet middag
15:15 uur 
 • Beginsituatie
 • Ontwerpen
 • Uitvoeren
 • Evalueren
 • Delen en inspireren
 • Afronding
16:45 uur

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Tot slot:
Beschrijf 3 dingen die je hebt geleerd.

Slide 30 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Beschrijf 2 dingen die je interessant vond.

Slide 31 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Formuleer 1 vraag die je nu nog hebt.

Slide 32 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies