V3_Verbrandingsreacties_H4.1_Wk22

1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Weektaak
- Lezen H4.1 en H4.2
- Afmaken opdrachten die je niet af had in de les (zie Lessonup)


Denk aan deadline van verslag aankomende vrijdag!!!


Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen les 1
- Ik kan uitleggen wat een verbranding is.
- Ik kan uitleggen wat de branddriehoek en brandvijfhoek is.
- Ik kan uitleggen wat de voorwaarden zijn voor een explosie.
Slide 3 - Tekstslide

Er zijn diversie soorten reacties
- Ontledingsreacties: een ontleedbare stof wordt ontleed in niet-ontleedbare stoffen.

- Vormingsreacties: uit meerdere stoffen wordt een 1 nieuwe stof gevormd (soms met een bijproduct).

2H2O2H2+O2
N2+3H22NH3

Slide 4 - Tekstslide

Er zijn diversie soorten reacties
- Verbrandingsreacties: Een stof reageert met zuurstof, en na de reactie staan de oxides van de elementen in de stof die reageert met zuurstofCH4+2O2CO2+2H2O

Slide 5 - Tekstslide

Brandvijfhoek

Slide 6 - Tekstslide

Geef enkele voorbeelden van
oxides die ontstaan bij de verbranding van
fossiele brandstoffen

Slide 7 - Woordweb

Oxides
C
CO2
H
H2O
S
SO2
N
NO2

Slide 8 - Tekstslide

BOEM!
Explosie: Snelle verbranding waarbij het volume van de gasvorminge stoffen snel toeneemt

Explosie grenzen: Ideale verhouding tussen
brandstof en zuurstof

Slide 9 - Tekstslide

Explosiegrenzen
Zie ook figuur 4.3 uit je boek.
Onderste explosie grens (OEG):
- Minimale hoeveelheid brandstof
- Maximale hoeveelheid zuurstof
Bovenste explosie grens (BEG):
- Maximale hoeveelheid brandstof
- Minimale hoeveelheid zuurstof

Slide 10 - Tekstslide

Welke voorwaarde voor verbranding haal je weg door met water te blussen?
A
Brandstof
B
Energie
C
Zuurstof
D
Mengverhouding

Slide 11 - Quizvraag

Welke voorwaarde voor verbranding haal je weg door het vuur af te dekken met een blusdeken?
A
Brandstof
B
Energie
C
Zuurstof
D
Mengverhouding

Slide 12 - Quizvraag

Welke voorwaarde voor verbranding haal je weg door de gaskraan dicht te doen of het hout uit elkaar te halen?
A
Brandstof
B
Energie
C
Zuurstof
D
Mengverhouding

Slide 13 - Quizvraag

- Ik kan uitleggen wat een verbranding is.
- Ik kan uitleggen wat de branddriehoek en brandvijfhoek is.
- Ik kan uitleggen wat de voorwaarden zijn voor een explosie.
Ik kan het leerdoel onvoldoende
Ik kan het leerdoel voldoende
Ik vind het leerdoel heel makkelijk

Slide 14 - Poll

Basis opdracht
Maken opdracht 1, 2

Slide 15 - Tekstslide

Extra uitdaging
Maken opdracht 3, 5

Slide 16 - Tekstslide

Extra oefening
Maken opdracht 1, 2 

Slide 17 - Tekstslide

- Ik kan uitleggen wat een verbranding is.
- Ik kan uitleggen wat de branddriehoek en brandvijfhoek is.
- Ik kan uitleggen wat de voorwaarden zijn voor een explosie.
Ik kan het leerdoel onvoldoende
Ik kan het leerdoel voldoende
Ik vind het leerdoel heel makkelijk

Slide 18 - Poll

Leerdoelen deel 1
- Ik kan uitleggen wat een gegeven GHS-symbool betekent.
- Ik kan aangeven met welke reagentia bepaalde stoffen kunnen worden aangetoond.
- Ik kan uitleggen wat het verschil is tussen een volledige en onvolledige verbranding.
Slide 19 - Tekstslide

GHS symbolen

Slide 20 - Tekstslide

Ik kan uitleggen wat een gegeven GHS-symbool betekent.
Ik kan het leerdoel onvoldoende
Ik kan het leerdoel voldoende
Ik vind het leerdoel heel makkelijk

Slide 21 - Poll

Leerdoelen deel 2
- Ik kan uitleggen wat een gegeven GHS-symbool betekent.
- Ik kan aangeven met welke reagentia bepaalde stoffen kunnen worden aangetoond.
- Ik kan uitleggen wat het verschil is tussen een volledige en onvolledige verbranding.
Slide 22 - Tekstslide

Volledige en onvolledige verbranding

Slide 23 - Tekstslide

Volledig of onvolledig:

C3H8(g)+5O2(g)3CO2(g)+4H2O(l)
A
Volledige verbranding
B
Onvolledige verbranding

Slide 24 - Quizvraag

Volledig of onvolledig:

2C2H6(g)+5O2(g)4CO(g)+6H2O(l)
A
Volledige verbranding
B
Onvolledige verbranding

Slide 25 - Quizvraag

Stoffen aantonen
Reagens: Een stof die een andere stof selectief kan aantonen.

Custardpoeder
Kopersulfaat
Kalkwater
Joodoplossing
Joodoplossing
Zetmeel

Slide 26 - Tekstslide

- Ik kan aangeven met welke reagentia bepaalde stoffen kunnen worden aangetoond.
- Ik kan uitleggen wat het verschil is tussen een volledige en onvolledige verbranding.
Ik kan het leerdoel onvoldoende
Ik kan het leerdoel voldoende
Ik vind het leerdoel heel makkelijk

Slide 27 - Poll

Opdrachten
Makkelijke opdracht (1 vinger): 10, 14ab
Basis opdracht (2 vingers): 14 (geheel) 
Moeilijke opdracht (3 vingers): 14cde, 19

Slide 28 - Tekstslide

- Ik kan aangeven met welke reagentia bepaalde stoffen kunnen worden aangetoond.
- Ik kan uitleggen wat het verschil is tussen een volledige en onvolledige verbranding.
Ik kan het leerdoel onvoldoende
Ik kan het leerdoel voldoende
Ik vind het leerdoel heel makkelijk

Slide 29 - Poll

Weektaak
- Lezen H4.1 en H4.2
- Afmaken opdrachten die je niet af had in de les (zie Lessonup)
Denk aan deadline van verslag aankomende vrijdag!!!

Slide 30 - Tekstslide

Vlam in de pan!
Hoe moet je dit blussen?
A
Er een emmer water op gooien!
B
Met een blusdeken of natte theedoek
C
Koolstofblusser

Slide 31 - Quizvraag

Slide 32 - Video


A
Corrosief
B
Brandbaar
C
Kankerverwekkend
D
Milieuvervuilend

Slide 33 - Quizvraag

Volledig of onvolledig:

2C4H10(g)+9O2(g)8CO(g)+10H2O(l)
A
Volledige verbranding
B
Onvolledige verbranding

Slide 34 - Quizvraag

Leerdoelen les 1
- Ik kan uitleggen wat een verbranding is.
- Ik kan uitleggen wat de branddriehoek en brandvijfhoek is.
- Ik kan uitleggen wat de voorwaarden zijn voor een explosie.
- Ik kan uitleggen wat een gegeven GHS-symbool betekent.Slide 35 - Tekstslide

Leerdoelen les 2 deel 1
- Ik kan uitleggen wat een gegeven GHS-symbool betekent.
- Ik kan aangeven met welke reagentia bepaalde stoffen kunnen worden aangetoond.
- Ik kan uitleggen wat het verschil is tussen een volledige en onvolledige verbranding.
Slide 36 - Tekstslide

Leerdoelen les 2 deel 2
- Ik kan uitleggen wat een gegeven GHS-symbool betekent.
- Ik kan aangeven met welke reagentia bepaalde stoffen kunnen worden aangetoond.
- Ik kan uitleggen wat het verschil is tussen een volledige en onvolledige verbranding.
Slide 37 - Tekstslide