Voorlichting profielkeuze KORT [door decaan]

Profielkeuze VWO
Login in de
LessonUpklas
Klassencode: tqrwr
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
LOBMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Profielkeuze VWO
Login in de
LessonUpklas
Klassencode: tqrwr

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen
Aan het eind van deze les:

 • Weet je hoe een profiel is opgebouwd. 
 • Weet je welke vakken er aangeboden worden in vwo 4.
 • Kun je vertellen welke voorwaarden de profielen hebben.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Programma
 • Profielen
  - Vakkenpakket
  - Natuur en Techniek
  - Natuur en Gezondheid
  - Economie en Maatschappij
  - Cultuur en Maatschappij

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Alle profielen hebben:  
 • een gemeenschappelijk deel 
  deze vakken volgt iedereen
 • verplichte profielvakken
  deze vakken volgen alle leerlingen
  die hetzelfde profiel gekozen hebben 
 • profielkeuzevakken
  deze vakken kies jij bij jouw profiel 
 • vrije deel 
  deze vakken kies jij zelf

Profielen

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 • een gemeenschappelijk deel 
  Nederlands                    Engels                    Lichamelijke opvoeding
  CKV                              Maatschappijleer     Duits / Frans / Spaans

Profielen

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welk gedeelte van de profielkeuze is voor alle leerlingen verplicht hetzelfde?
A
De doorstroomvakken
B
De verplichte profielvakken
C
Het gemeenschappelijke deel
D
De keuzevakken

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

 • verplichte profielvakken
Profielen
Natuur en TechniekWiskunde B          Natuurkunde        Scheikunde
Natuur en GezondheidWiskunde B/A            Scheikunde              Biologie
Economie en MaatschappijWiskunde A/B       Economie           Geschiedenis
Cultuur en MaatschappijGeschiedenis           Wiskunde C/A

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Natuur en Techniek

Slide 8 - Tekstslide

In de bovenbouw kun je kiezen uit vier profielen. 
Elk profiel heeft zijn eigen kwaliteiten en belangrijke vakken. Hier krijg je tijdens een LOB-les extra informatie over van de decaan. 

Uiteindelijk moet je aan het einde van havo of vwo een studiekeuze maken.
Je zorgt dat je een digitaal portfolio opbouwt waarin alles staat wat je aan LOB gedaan hebt. Dit wordt steeds belangrijker omdat universiteiten en hogescholen je uitnodigen voor een studiekeuzecheck. Deze studiekeuzecheck is vooral bedoeld om te beoordelen of je wel een goed beeld hebt van de studie die je wilt volgen.
Een goed gevuld portfolio met een up to date Plusdocument kan je helpen je studiekeuzecheck goed voor te bereiden.

Natuur en Techniek
Gemeenschappelijk deel

Nederlands
Engels
Lichamelijke opvoeding
CKV
Maatschappijleer


Duits, Frans of Spaans 
Profieldeel
Wiskunde B
Natuurkunde
ScheikundeProfielkeuzevak
Biologie, Wiskunde D, Informatica of NLT
Vrije deel

Biologie, Wiskunde D, Aardrijkskunde, MAW, Economie, BSM, Geschiedenis, Bedrijfseconomie, Informatica, Filosofie, NLT, Kunst beeldend, Kunst drama, Kunst muziek

Extra MVT
Turks, Arabisch, Russisch, Italiaans, Chinees

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welk vak zit bij Natuur en Techniek niet in jouw profieldeel?
A
Wiskunde B
B
Natuurkunde
C
NLT
D
Scheikunde

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Natuur en Gezondheid

Slide 11 - Tekstslide

In de bovenbouw kun je kiezen uit vier profielen. 
Elk profiel heeft zijn eigen kwaliteiten en belangrijke vakken. Hier krijg je tijdens een LOB-les extra informatie over van de decaan. 

Uiteindelijk moet je aan het einde van havo of vwo een studiekeuze maken.
Je zorgt dat je een digitaal portfolio opbouwt waarin alles staat wat je aan LOB gedaan hebt. Dit wordt steeds belangrijker omdat universiteiten en hogescholen je uitnodigen voor een studiekeuzecheck. Deze studiekeuzecheck is vooral bedoeld om te beoordelen of je wel een goed beeld hebt van de studie die je wilt volgen.
Een goed gevuld portfolio met een up to date Plusdocument kan je helpen je studiekeuzecheck goed voor te bereiden.

Natuur en Gezondheid
Gemeenschappelijk deel

Nederlands
Engels
Lichamelijke opvoeding
CKV
Maatschappijleer 


Duits, Frans of Spaans 
Profieldeel
Wiskunde B of A
Scheikunde
BiologieProfielkeuzevak
Aardrijkskunde, Natuurkunde of NLT
Vrije deel

Aardrijkskunde, Natuurkunde, MAW, Economie, BSM, Geschiedenis, Wiskunde D, Bedrijfseconomie, Informatica, Filosofie, NLT, Kunst beeldend, Kunst drama, Kunst muziek

Extra MVT
Turks, Arabisch, Russisch, Italiaans, Chinees

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is bij Natuur en Gezondheid geen profielkeuzevak?
A
Wiskunde B
B
Natuurkunde
C
NLT
D
Aardrijkskunde

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Economie en Maatschappij

Slide 14 - Tekstslide

In de bovenbouw kun je kiezen uit vier profielen. 
Elk profiel heeft zijn eigen kwaliteiten en belangrijke vakken. Hier krijg je tijdens een LOB-les extra informatie over van de decaan. 

Uiteindelijk moet je aan het einde van havo of vwo een studiekeuze maken.
Je zorgt dat je een digitaal portfolio opbouwt waarin alles staat wat je aan LOB gedaan hebt. Dit wordt steeds belangrijker omdat universiteiten en hogescholen je uitnodigen voor een studiekeuzecheck. Deze studiekeuzecheck is vooral bedoeld om te beoordelen of je wel een goed beeld hebt van de studie die je wilt volgen.
Een goed gevuld portfolio met een up to date Plusdocument kan je helpen je studiekeuzecheck goed voor te bereiden.

Economie en Maatschappij
Gemeenschappelijk deel

Nederlands
Engels
Lichamelijke opvoeding
CKV
Maatschappijleer 


Duits, Frans of Spaans 
Profieldeel
Wiskunde A of B
Economie
Geschiedenis


Profielkeuzevak
Bedrijfseconomie, Aardrijkskunde, MAW, Duits, Frans, Spaans
Vrije deel

Wiskunde D, Aardrijkskunde, Biologie, Scheikunde, Natuurkunde, MAW, BSM, Bedrijfseconomie, Informatica, Filosofie, Kunst beeldend, Kunst drama, Kunst muziek

Extra MVT
Turks, Arabisch, Russisch, Italiaans, Chinees

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Tussen welke twee soorten wiskunde kun je kiezen bij het profieldeel van Economie en Maatschappij?
A
Wiskunde A en wiskunde B
B
Wiskunde B en wiskunde C
C
Wiskunde A en wiskunde C
D
Wiskunde A en wiskunde D

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Cultuur en Maatschappij

Slide 17 - Tekstslide

In de bovenbouw kun je kiezen uit vier profielen. 
Elk profiel heeft zijn eigen kwaliteiten en belangrijke vakken. Hier krijg je tijdens een LOB-les extra informatie over van de decaan. 

Uiteindelijk moet je aan het einde van havo of vwo een studiekeuze maken.
Je zorgt dat je een digitaal portfolio opbouwt waarin alles staat wat je aan LOB gedaan hebt. Dit wordt steeds belangrijker omdat universiteiten en hogescholen je uitnodigen voor een studiekeuzecheck. Deze studiekeuzecheck is vooral bedoeld om te beoordelen of je wel een goed beeld hebt van de studie die je wilt volgen.
Een goed gevuld portfolio met een up to date Plusdocument kan je helpen je studiekeuzecheck goed voor te bereiden.

Cultuur en Maatschappij
Gemeenschappelijk deel

Nederlands
Engels
Lichamelijke opvoeding
CKV
Maatschappijleer 


Duits, Frans of Spaans

Profieldeel
Geschiedenis
Wiskunde C, A of B 

Profielkeuzevakken
Aardrijkskunde, Economie of MAW

Filosofie, Duits, Frans, Spaans, Kunst beeldend, Kunst drama of Kunst muziek
Vrije deel

Aardrijkskunde, Biologie, Scheikunde, Natuurkunde, Economie, MAW, BSM, Bedrijfseconomie, Informatica, Filosofie, Kunst beeldend, Kunst drama, Kunst muziek

Extra MVT
Turks, Arabisch, Russisch, Italiaans, Chinees

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is er anders bij het profiel Cultuur en Maatschappij?
A
Er is geen gemeenschappelijk deel
B
Je hoeft geen Engels te volgen
C
Je moet wiskunde A volgen
D
Je kiest een profielvak en een cultuurvak

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Vragen?

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies