sv en oefenen met scheidingsmethoden

scheidingsmethoden
 • bezinken en afschenken
 • filtreren
 • indampen
 • destilleren
 • adsorberen
 • zeven
1 / 34
volgende
Slide 1: Tekstslide
Nask / TechniekMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

In deze les zitten 34 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

scheidingsmethoden
 • bezinken en afschenken
 • filtreren
 • indampen
 • destilleren
 • adsorberen
 • zeven

Slide 1 - Tekstslide

Scheidingsmethoden
Aan het einde van deze en de vorige les over scheidingsmethoden ... 
 • Ken je vijf of zes scheidingsmethoden 
 • Weet je hoe die werken en bij welke mengsels je ze gebruikt
 • De scheidingsmethoden zijn: bezinken en afschenken, filtreren, adsorberen, indampen, destilleren en zeven.

Slide 2 - Tekstslide

Bezinken en afschenken
Een makkelijke manier om een suspensie te scheiden is laten bezinken en afschenken.

Dit werkt het beste als je vaste stof bestaat uit grote deeltjes die niet goed drijven. Anders gaan ze bij het afschenken mee!

Bezinken en afschenken wordt soms als eerste stap gebruikt om daarna een tweede techniek te gebruiken.

Slide 3 - Tekstslide

Filtreren-Filtraat-Residu
vb: koffie zetten
Filtreren-Filtraat-Residu
vb: koffie zetten

Slide 4 - Tekstslide

filtreren
 • voorbeeld:
 • koffiezetten
 • is gebaseerd op:
 • verschil in deeltjesgrootte


andere voorbeelden?

Slide 5 - Tekstslide

Filtreren
Een suspensie heeft allemaal kleine deeltjes in de vloeistof zweven. Deze kun je dmv filtreren er uit halen. 

Voorbeeld: koffie of thee maak je door te filtreren.

Slide 6 - Tekstslide

Indampen

Slide 7 - Tekstslide

Indampen
Opgeloste stof scheiden van oplosmiddel

Verwarmen

Nadeel: 1 stof verdwijnt

Slide 8 - Tekstslide

Destilleren
 • Scheidingsmethode: Destilleren

 • Stofeigenschap: Kookpunt


 • Soorten mengsels: - Vloeistofmengsel

Slide 9 - Tekstslide

Om te onthouden:
Indampen is een scheidingsmethode die gebruikt maakt van verschil in kookpunt en wordt toegepast bij oplossingen van een vaste stof in een vloeistof.

Destilleren is een scheidingsmethode die gebruikt maakt van verschil en kookpunt en wordt toegepast bij oplossingen van een vloeistof in een vloeistof.

Slide 10 - Tekstslide

Adsorberen
Aan een adsorptiemiddel (actieve koolstof bijvoorbeeld)  plakken kleur-, geur- en smaakstoffen of verontreigingen in een oplossing. Daarna filtreren.

Slide 11 - Tekstslide

Adsorberen
Adsorberen wordt op grote schaal toepast bij de productie van drinkwater. Ook aquariumfilters bevatten actieve koolstof als adsorptiemiddel.
Gasmaskers zijn ook vaak met een adsorptiemiddel uitgerust.

Slide 12 - Tekstslide

Zeven
 • Scheidingsmethode: Zeven
 • Stofeigenschap: Deeltjesgrootte
 • Soortmengsel: Suspensie,
                                       Vaste stoffen mengsel

Slide 13 - Tekstslide

Kleine gaatjes: filter
 • Bezinken en afgieten: scheidingsmethode om suspensies te scheiden. Hoe groter en zwaarder stofdeeltjes zijn, hoe sneller ze naar de bodem zakken. Berust op verschil in dichtheid. 
 • Zeven: Grote vastestofdeeltjes scheid je van kleinere vastestofdeeltjes. Berust op verschil in deeltjesgroote. 
 • Filtreren: in filtreer papier zitten kleine poriën waar water en opgeloste stoffen door heen kunnen, vastestofdeeltjes niet. Berust op verschil in deeltjesgrootte. 

Slide 14 - Tekstslide


Welke twee scheiding methoden kun je gebruiken om een suspensie te scheiden.
A
Adsorberen en Bezinken
B
Bezinken en adsorberen
C
Filtreren en adsorberen
D
Bezinken en filtreren

Slide 15 - Quizvraag

Filtreren is hetzelfde als bezinken.
A
waar
B
niet waar

Slide 16 - Quizvraag

Hoe wordt zeezout uit zeewater gehaald?
A
Indampen
B
Filtreren
C
Bezinken
D
Centrifugeren

Slide 17 - Quizvraag

Als men stenen en meel wil scheiden, gebruik ik de scheidingsmethode...
A
Bezinken
B
Zeven
C
Filtreren
D
Centrifugeren

Slide 18 - Quizvraag

Hoe heet de scheidingsmethode
op de foto?

A
afschenken
B
extraheren
C
filtreren
D
bezinken

Slide 19 - Quizvraag

Bij bezinken blijft het residu achter in het filter.
A
waar
B
niet waar

Slide 20 - Quizvraag

Hoe kunnen we een oplossing scheiden?
A
Bezinken
B
Filtreren
C
Indampen
D
afschenken

Slide 21 - Quizvraag

Welke scheidingsmethode gebruik je hier?
A
bezinken en afschenken
B
filtreren
C
destilleren
D
indampen

Slide 22 - Quizvraag

Hoe noem je het naar de bodem zakken van een stof
A
Zakken
B
Verdrinken
C
Bezinken
D
Residu

Slide 23 - Quizvraag

welke scheidingsmethode is dit?
A
bezinken en afschenken
B
indampen
C
zeven
D
filtreren

Slide 24 - Quizvraag

Welke scheidingsmethode kun je gebruiken om een mengsel van zand en schelpen te scheiden?
A
bezinken en afschenken
B
indampen
C
zeven
D
destilleren

Slide 25 - Quizvraag

Hoe haal je zout uit water?
A
Indampen
B
Droogkoken
C
Destilleren
D
Extraheren

Slide 26 - Quizvraag

Hoe kun je water en alcohol van elkaar scheiden?
A
adsorberen
B
destilleren
C
extraheren
D
indampen

Slide 27 - Quizvraag

Welk proces is hiernaast weergegeven?
A
Extraheren
B
Condenseren
C
Verdampen
D
Destilleren

Slide 28 - Quizvraag

Welke scheidingsmethode gebruik bij een mengsel van opgeloste kleurstof in vloeistof

A
indampen
B
adsorberen
C
bezinken + afschenken
D
extraheren

Slide 29 - Quizvraag

Kies het juiste antwoord.
Actieve kool gebruik je bij de scheidingsmethode adsorberen. Wat doet de actieve kool?
A
opgeloste stoffen vast houden.
B
kleine deeltjes uit het water filteren.
C
bacteriën doden.
D
zuurstof aan het water toe voegen.

Slide 30 - Quizvraag

Verschil in gewicht
Verschil in grootte van deeltjes
Verschil in kookpunten van de stoffen. De gecondenseerde stof  "ben je kwijt"
Verschil in kookpunt van 1 van de stoffen. De gecondenseerde stof wordt opgevangen
Verschil in er aan vast plakken
Indampen
Destilleren
Bezinken & afschenken
Filtreren
Adsorberen

Slide 31 - Sleepvraag

kun je de ingrediënten van een oplossing scheiden door deze te filtreren?
A
ja
B
nee
C
dat hangt af van de opgeloste stof
D
dat hangt af van het oplosmiddel

Slide 32 - Quizvraag

Wat is filtreren?
A
een opgeloste stof en een vloeistof van elkaar te scheiden.
B
een vaste stof en een vloeistof van elkaar te scheiden.
C
twee vaste stoffen van elkaar te scheiden.
D
twee vloeistoffen van elkaar te scheiden.

Slide 33 - Quizvraag

een suspensie kan je scheiden door
A
indampen
B
filtreren

Slide 34 - Quizvraag