Vouloir en pouvoir

Vouloir en pouvoir
Vandaag leren jullie de onregelmatige werkwoorden vouloir en pouvoir in de présent (t.t.)
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
FransMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Vouloir en pouvoir
Vandaag leren jullie de onregelmatige werkwoorden vouloir en pouvoir in de présent (t.t.)

Slide 1 - Tekstslide

Eerst een stukje herhaling: Welke onregelmatige werkwoorden kennen jullie al?

Slide 2 - Open vraag

Spel
-Maak groepjes van 2 of 3 leerlingen
-Welk groepje heeft als eerste 4 correcte rijtjes liggen?
timer
10:00

Slide 3 - Tekstslide

                      Vouloir
Je veux                         ik wil
Tu veux                         jij wilt
Il/elle veut                   hij/zij wil
On veut                         men wil/
                                         we willen

Nous voulons            wij willen
Vous voulez    jullie willen/u wilt
Ils/Elles veulent       zij willen

                       Pouvoir
Je peux                     ik kan/ik mag
Tu peux                     jij kan/ mag
Il/elle peut               hij/zij kan/ mag          On peut                    men mag/kan
                                     wij mogen/kunnen                                        
Nous pouvons      wij mogen/ kunnen
Vous pouvez          jullie mogen/                                                   kunnen, u mag/ kan
Ils/Elles peuvent  zij mogen/ kunnen

Slide 4 - Tekstslide

Oefenen met vouloir (willen)

Slide 5 - Tekstslide

Ik wil
A
je veux
B
tu veux
C
je peux
D
tu peux

Slide 6 - Quizvraag

Wij willen
A
vous voulez
B
nous voulons
C
on veut
D
ils veulent

Slide 7 - Quizvraag

Vul de juiste vorm in:
Elle ...
A
veux
B
veut
C
veulent
D
voulont

Slide 8 - Quizvraag

Vul de juiste vorm in:
Vous ...
A
voulons
B
veulent
C
voulez
D
veux

Slide 9 - Quizvraag

Vul de juiste vorm in:
Tu ...

Slide 10 - Open vraag

Vul de juiste vorm in:
Les enfants ...

Slide 11 - Open vraag

Oefenen met pouvoir (kunnen, mogen)

Slide 12 - Tekstslide

                      Vouloir
Je veux                         ik wil
Tu veux                         jij wilt
Il/elle veut                   hij/zij wil
On veut                         men wil/
                                         we willen

Nous voulons            wij willen
Vous voulez               jullie willen/u wilt
Ils/Elles veulent       zij willen

                       Pouvoir
Je peux                     ik kan/ik mag
Tu peux                     jij kan/ mag
Il/elle peut               hij/zij kan/ mag          On peut                    men mag/kan
                                     wij mogen/kunnen                                        
Nous pouvons      wij mogen/ kunnen
Vous pouvez          jullie mogen/                                                   kunnen, u mag/ kan
Ils/Elles peuvent  zij mogen/ kunnen

Slide 13 - Tekstslide

Mag ik ...?
A
Je peux...?
B
Tu peux...?
C
On peut...?
D
Il peut...?

Slide 14 - Quizvraag

U kunt
A
Nous pouvons
B
Elle peut
C
Vous pouvez
D
Elles peuvent

Slide 15 - Quizvraag

Vul de juiste vorm in:
Nous ...
A
pouvont
B
peuvent
C
pouvez
D
pouvons

Slide 16 - Quizvraag

Vul de juiste vorm in:
Ils ...

Slide 17 - Open vraag

Hulpww en woordvolgorde
Vouloir en pouvoir zijn vaak hulpwerkwoorden. Er hoort dus vaak nog een ander werkwoord bij. 
Ik wil een ijsje kopen.                - Je veux acheter une glace. 
Mag ik deze jurk passen?    - Je peux essayer cette robe? 

Let op! In het Frans staan alle WW bij elkaar, ook in de vraagzin.

Slide 18 - Tekstslide

Zet in de juiste volgorde:
aller -aux toilettes - peux - je - ?

Slide 19 - Open vraag

Zet in de juiste volgorde:
une pizza - nous - manger - voulons - .

Slide 20 - Open vraag

Les devoirs:
Maken H3, ond. H, opdr. 31c, d, e, 33a, b (blz 124, 125, 126)

Leren H3 A t/m H (blz 128, 129, 130, 131)

Herhaal ook de cijfers t/m 100, want volgende les spelen we BINGOOOO!!


Slide 21 - Tekstslide