Klas 2 week 14 Vouloir en pouvoir

1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
FransMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Vouloir en pouvoir
Vouloir (willen) en pouvoir (kunnen, mogen) in de présent (t.t.)

Slide 2 - Tekstslide

                      Vouloir
Je veux                         ik wil
Tu veux                         jij wilt
Il/elle veut                   hij/zij wil
On veut                         men wil/
                                         we willen
Nous voulons            wij willen
Vous voulez    jullie willen/u wilt
Ils/Elles veulent       zij willen

                       Pouvoir
Je peux                     ik kan/ik mag
Tu peux                     etc. 
Il/elle peut
On peut

Nous pouvons
Vous pouvez
Ils/Elles peuvent

Slide 3 - Tekstslide

Oefenen met vouloir (willen)

Slide 4 - Tekstslide

   vouloir
il/elle/on
nous
vous
ils/elles
tu
je/j'
                        veux
                    voulez
                        veut
                        veux
                  veulent
                 voulons

Slide 5 - Sleepvraag

Ik wil
A
je veux
B
tu veux
C
je peux
D
tu peux

Slide 6 - Quizvraag

Wij willen
A
vous voulez
B
nous voulons
C
on veut
D
ils veulent

Slide 7 - Quizvraag

Vul de juiste vorm in:
Elle ...
A
veux
B
veut
C
veulent
D
voulont

Slide 8 - Quizvraag

Vul de juiste vorm in:
Vous ...
A
voulons
B
veulent
C
voulez
D
veux

Slide 9 - Quizvraag

Vul de juiste vorm in:
Tu ...

Slide 10 - Open vraag

Vul de juiste vorm in:
Les enfants ...

Slide 11 - Open vraag

Zet het werkwoord in de juiste vorm.
Vous (vouloir)
A
pouvons
B
pouvez
C
voulons
D
voulez

Slide 12 - Quizvraag

Oefenen met pouvoir (kunnen, mogen)

Slide 13 - Tekstslide

Sleep de juiste vorm van het werkwoord pouvoir naar de onderwerpen
je
tu
il / elle / on
nous
vous
ils / elles
peux
peux
peut
pouvons
pouvez
peuvent

Slide 14 - Sleepvraag

Mag ik ...?
A
Je peux...?
B
Tu peux...?
C
On peut...?
D
Il peut...?

Slide 15 - Quizvraag

U kunt
A
Nous pouvons
B
Elle peut
C
Vous pouvez
D
Elles peuvent

Slide 16 - Quizvraag

Vul de juiste vorm in:
Nous ...
A
pouvont
B
peuvent
C
pouvez
D
pouvons

Slide 17 - Quizvraag

Vul de juiste vorm in:
Ils ...

Slide 18 - Open vraag

Hulpww en woordvolgorde
Vouloir en pouvoir zijn vaak hulpwerkwoorden. Er hoort dus vaak nog een ander werkwoord bij. 
Ik wil een ijsje kopen.                - Je veux acheter une glace. 
Mag ik deze jurk passen?    - Je peux essayer cette robe? 

Let op! In het Frans staan alle WW bij elkaar, ook in de vraagzin.

Slide 19 - Tekstslide

Zet in de juiste volgorde:
aller -aux toilettes - peux - je - ?

Slide 20 - Open vraag

Zet in de juiste volgorde:
une pizza - nous - manger - voulons - .

Slide 21 - Open vraag

Zet het werkwoord in de juiste vorm.
Ils (pouvoir)
A
peut
B
peuvent
C
veut
D
veulent

Slide 22 - Quizvraag

Zet het werkwoord in de juiste vorm.
Elle (pouvoir)
A
peux
B
veux
C
peut
D
veut

Slide 23 - Quizvraag

Ik begrijp het?
😒🙁😐🙂😃

Slide 24 - Poll

Pouvoir=?
A
willen
B
mogen
C
kunnen
D
zwemmen

Slide 25 - Quizvraag

Vouloir betekent....
A
kunnen
B
mogen
C
willen
D
doen

Slide 26 - Quizvraag

tu (vouloir)
A
veut
B
veulent
C
veux
D
voulons

Slide 27 - Quizvraag

elles ___ (pouvoir)
A
peux
B
peut
C
pouvez
D
peuvent

Slide 28 - Quizvraag

je (pouvoir)
A
peut
B
peux
C
peuvent
D
pouvez

Slide 29 - Quizvraag

zij kan (pouvoir)
A
elles pouvent
B
elles ont pu
C
elles pouvaient
D
elle peut

Slide 30 - Quizvraag

vous ___ (pouvoir)
A
pouvons
B
peuvent
C
pouvez
D
peux

Slide 31 - Quizvraag

Elles _________ (vouloir, présent)
A
veut
B
veulent
C
veux
D
voulons

Slide 32 - Quizvraag

vous (vouloir)
A
voulait
B
vouliez
C
voulions
D
voulais

Slide 33 - Quizvraag

Je peux
Tu peux
Il peut
Elle peut
Nous pouvons
Vous pouvez
Ils/elles peuvent
Jij mag
Zij mag
Wij kunnen
Zij mogen
Zij mogen
Ik kan 
Jullie mogen

Slide 34 - Sleepvraag

Je veux
Tu veux
Il veut
Elle veut
Nous voulons
Vous voulez
Ils/elles veulent
Ik wil
Jij wilt
Hij wil
Zij wil
Wij willen
Jullie willen
Zij willen

Slide 35 - Sleepvraag