mavo4 th. 2 Ecologie H3 kringlopen

Thema Ecologie
Basisstof 2 Herhaling Voedselrelaties
Basisstof 3 Kringlopen
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3,4

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Thema Ecologie
Basisstof 2 Herhaling Voedselrelaties
Basisstof 3 Kringlopen

Slide 1 - Tekstslide

Doelstellingen
1. Je kunt uitleggen hoe voedselketens een voedselkringloop worden;
2. Je kunt uitleggen hoe de kringloop van fotosynthese en verbranding zijn  verbonden met de koolstofkringloop;
3. Je kunt de koolstofkringloop uitleggen;

Slide 2 - Tekstslide

Producent
 Consument
Reducent
Voedingsstoffen maken
Resten afbreken tot mineralen
Voedingsstoffen gebruiken

Slide 3 - Sleepvraag

Slide 4 - Video

In het filmpje ontbrak een belangrijke schakel in de voedselketen. Welke?

Slide 5 - Open vraag

Maak een voedselketen met dit voedselweb met 4 schakels

Slide 6 - Open vraag

Hoeveel organismen zitten er in de langste keten
A
4
B
5
C
6
D
7

Slide 7 - Quizvraag

Welke voedingsstoffen heeft de eerste schakel van een voedselketen nodig?
A
An-organische stoffen voor de verbranding
B
Organische stoffen voor de verbranding
C
An-organische stoffen voor de fotosynthese
D
Organische stoffen voor de fotosynthese

Slide 8 - Quizvraag

Afvaleters
Consumenten
Reducenten

Slide 9 - Sleepvraag

De producenten in de voedselketen leggen door fotosynthese zonne-energie vast in energierijke organische stoffen
A
juist
B
onjuist

Slide 10 - Quizvraag

In welke schakel van de voedselketen is de hoeveelheid energierijke stoffen het grootst? Waardoor?
A
1e, doordat het aantal individuen het grootst is
B
1e, doordat uit elke schakel energie verdwijnt uit de voedselketen
C
2e, doordat het aantal individuen het grootst is
D
2e, doordat in elke schakel energie wordt opgenomen

Slide 11 - Quizvraag

kringloop
voedselketen
voedselweb

Slide 12 - Sleepvraag

Slide 13 - Tekstslide

de voedselketen wordt
A
suikerriet --> kever --> reuzenpad -->vogel
B
suikerriet --> reuzenpad --> kever --> reptiel
C
suikerriet <-- kever <-- reuzenpad <-- reptiel
D
suikerriet --> reuzenpad --> kever --> vogel en reptiel

Slide 14 - Quizvraag

Slide 15 - Tekstslide

Koolstofkringloop
Bij de koolstofkringloop kijk je alleen naar het atoom koolstof ==> dus de C

Tijdens fotosynthese en verbranding gaan de koolstofatomen van de ene stof over in de andere.

Dus van CO2, naar glucose, naar CO2

Slide 16 - Tekstslide

Voedselkringloop
Koolstofkringloop

Slide 17 - Tekstslide

Koolstofkringloop

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Video

opdrachten maken
maak eerst opdracht 17 tm 20!
over 10 min uitleg stikstofkringloop!

Slide 22 - Tekstslide

Hier staat een deel van de koolstof-kringloop schematisch getekend.

Slide 23 - Tekstslide

Stikstofkringloop

Slide 24 - Tekstslide

wortelknolletjes

Slide 25 - Tekstslide

Neinjte en stikstof
https://biologiepagina.nl/Flashfiles/Ispring/nijntjeenhetnitraat.htmSlide 26 - Tekstslide

stikstofkringloop tekenen

Slide 27 - Tekstslide

In de koolstofkringloop wordt door veel organismen stoffen verbrand. Welke organismen in de koolstofkringloop doen aan verbranding? Meerdere antwoorden mogelijk.


A
planten
B
dieren
C
schimmels
D
bacteriën

Slide 28 - Quizvraag

In de koolstofkringloop worden dode dieren afgebroken tot anorganische stoffen. Door welke groep wordt dat gedaan?
A
Producenten
B
Reducenten
C
consumenten
D
Afvaleters

Slide 29 - Quizvraag

Wat geven dieren in de koolstofkringloop door aan bacteriën en schimmels?
A
Afgevallen blaadjes
B
Verbranding
C
Dode resten en uitwerpselen
D
Fotosynthese

Slide 30 - Quizvraag

Pijl 1 geeft aan dat koolstofdioxide wordt opgenomen door producenten. Bij welk proces verbruiken producenten koolstofdioxide? Welke andere stof wordt hierbij ook verbruikt?
A
Proces= Fotosynthese Andere stof = Zuurstof
B
Proces = Verbranding Andere stof= zuurstof
C
Proces = Fotosynthese Andere stof = water
D
Proces= Verbranding Andere stof= water

Slide 31 - Quizvraag

Zijn in de kringloop producenten, consumenten of reducenten afgebeeld?
A
Producenten
B
Consumenten
C
Reducenten
D
Producenten, consumenten en reducenten

Slide 32 - Quizvraag

In de koolstofkringloop worden door veel organismen stoffen verbrand. Welke organismen in de koolstofkringloop doen aan verbranding?
A
planten
B
dieren
C
dieren en schimmels
D
zowel planten, dieren als schimmels

Slide 33 - Quizvraag

Eten van energierijk plantaardig voedsel

Dissimilatie door dieren

Afbreken van dode dieren door schimmels en bacteriën
Vorming van fossiele brandstoffen

Dissimilatie door schimmels en bacteriën

Fotosynthese

(Voortgezette) assimilatie door planten

Verbranding van fossiele brandstoffen

Afbreken van dode planten door schimmels en bacteriën
Sleep de nummers naar de juiste zin in de tabel:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Slide 34 - Sleepvraag

Wat neemt de plant op van de stikstofkringloop?
A
Nitriet
B
Water
C
Glucose
D
Nitraat

Slide 35 - Quizvraag

Welke N-rijke stof zit er in urine van koeien?
A
ammoniak
B
nitriet
C
nitraat
D
ureum

Slide 36 - Quizvraag

Slide 37 - Video