To Be + Have Got

To Be = Zijn
welke werkwoorden
horen daarbij?
1 / 14
volgende
Slide 1: Woordweb
EngelsMiddelbare schoolvmbo t, mavo, havoLeerjaar 1

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

To Be = Zijn
welke werkwoorden
horen daarbij?

Slide 1 - Woordweb

to be = zijn
I
You

She
He
It

We
You
They
Am
Are

Is
Is
Is

Are
Are 
Are
'm
're

's
's
's

're 
're
're
Je mag het ook afkorten:
I
You

She
He
It

We
You
They

Slide 2 - Tekstslide

have got = hebben
I
You

She
He 
It

We 
You 
They
I
You

She
He 
It

We 
You 
They
Je mag het ook afkorten:
have (got)
have (got)

has (got)
has (got)
has (got)

have (got)
have (got)
have (got)
've (got)
've (got)

's (got)
's (got)
's (got)

've (got)
've (got)
've (got)

Slide 3 - Tekstslide

Kies het juiste antwoord:

My sister ____ my best friend.
A
Am
B
Is
C
Are
D
's

Slide 4 - Quizvraag

John and Casey _____ best friends
A
're
B
are
C
is
D
's

Slide 5 - Quizvraag

My father and I _____ at the zoo today.
A
am
B
is
C
are
D
have

Slide 6 - Quizvraag

I ____ a big black dog at home.
A
am
B
have
C
has
D
are

Slide 7 - Quizvraag

Greg ____ beautiful long hair. His parents _____ short grey hair.
A
have - has
B
has - have
C
has - has
D
have - have

Slide 8 - Quizvraag

I ____ a boy and I _____ a lot of friends.
A
am - am
B
am - has
C
am - have
D
are - have

Slide 9 - Quizvraag

My parents ___ a blue car. The car ___ at the garage at the moment.
A
have - is
B
has - is
C
have - are
D
have - am

Slide 10 - Quizvraag

My dad ____ blond hair, my mom ____ brown hair. They ____ 57 years old.
A
has - has - is
B
have - has - are
C
has - has - are
D
have - have - is

Slide 11 - Quizvraag

Uit welke drie woorden kan ik kiezen
als ik 'to be' zie staan?

Slide 12 - Open vraag

Uit welke twee woorden kan ik kiezen
als ik 'have got' zie?

Slide 13 - Open vraag

Well done!
If you have questions look at p. 22
M: 27-30

Slide 14 - Tekstslide