11 januari 2023 - les 10 periode 2

Les 8 - periode 2 - 11 januari 2023
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
SpaansMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 10 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Les 8 - periode 2 - 11 januari 2023

Slide 1 - Tekstslide

¿Qué vamos a hacer hoy?
- Uitleg reader met toetsstof
- Vraagwoorden
- Herhaling regelmatige werkwoorden

Slide 2 - Tekstslide

Vraagwoorden

Slide 3 - Tekstslide

Vraagwoorden
Let op:
- vraagwoorden hebben een accentje
- de vraagzin begint met een ¿ en eindigt met een ?
- quién, cuál en cuánto kunnen zowel in het enkelvoud als in het meervoud gebruikt worden 
Ejemplos: ¿Quién es él? / ¿Quienes son?
¿Cuánto cuesta? / ¿Cuántos euros tienes?

Slide 4 - Tekstslide

Opdracht: vertalen
1. ¿De dónde eres?
2. ¿Por qué no estás feliz?
3. ¿Cuánto cuesta este pantalón?
4. ¿Cuándo tienes (=heb je) vacaciones?
5. ¿Quién es este señor?
6. ¿Cómo se llama tu hermano?
7. ¿Qué es la respuesta?
timer
6:00

Slide 5 - Tekstslide

Regelmatige werkwoorden

Slide 6 - Tekstslide

Opdrachten werkwoorden
1. Schrijf zoveel mogelijk Spaanse (hele) werkwoorden op
2. Wat zijn ook alweer de zes persoonsvormen in het Spaans? Schrijf ze op.
3. Vervoeg het werkwoord ' hablar' in de 6 verschillende persoonsvormen
timer
8:00

Slide 7 - Tekstslide

Opdracht werkwoorden
Vertaal naar het Spaans:

1. Ik spreek Spaans.
2. Jij spreekt Engels.
3. Wij spreken Nederlands.
4. Jullie spreken Duits. 
timer
4:00

Slide 8 - Tekstslide

Opdracht werkwoorden 
Bedenk drie passende, Spaanse zinnetjes, waarin je de werkwoorden 'vivir', 'comer', 'estudiar' gebruikt
timer
4:00

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide