H7.3 & H7.4

Exponentiële groei
Wiskunde

Donderdag 14 januari
Leerdoelen toetsen!
- Ik kan een formule bij een exponentiële groei opstellen

- Ik kan zien aan een exponentiële formule zien of het een stijgende of dalende grafiek is

-  Ik kan de groeifactor omzetten naar een groeifactor waarbij de tijdseenheid groter of gehalveerd is.
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Exponentiële groei
Wiskunde

Donderdag 14 januari
Leerdoelen toetsen!
- Ik kan een formule bij een exponentiële groei opstellen

- Ik kan zien aan een exponentiële formule zien of het een stijgende of dalende grafiek is

-  Ik kan de groeifactor omzetten naar een groeifactor waarbij de tijdseenheid groter of gehalveerd is.

Slide 1 - Tekstslide

Exponentiële groei
Vorige week.
- 2 multiple choice vragen
    (45 seconden per vraag)

Slide 2 - Tekstslide

Jan krijgt 1,3 % rente over zijn spaarrekening erbij.

Met welke groeifactor rekent hij de nieuwe prijs uit?
A
0,13
B
0,013
C
1,013
D
0,87

Slide 3 - Quizvraag

Bereken:
105% van 105% van €60,-
A
€67,25
B
€66,15
C
€53,85
D
€76,25

Slide 4 - Quizvraag

Exponentiële groei
- Ik kan een formule bij een exponentiële groei opstellen

- Ik kan zien aan een exponentiële formule zien of het een stijgende of dalende grafiek is
- 1 multiple choice
- 1 open vraag
- 1 sleepvraag

Slide 5 - Tekstslide

Welke formule hoort bij de volgende tabel?
A
a=14t+7
B
a=714t
C
a=73t
D
a=7+3t

Slide 6 - Quizvraag

Leg uit:
Wanneer is een exponentieel verband stijgend en wanneer dalend?

Slide 7 - Open vraag

v=55t
v=10(21)t
v=53t
v=101t
1
2
3
4
Zet de formule bij de juiste grafiek
1
2
3
4

Slide 8 - Sleepvraag

Exponentiële groei
- Ik kan de groeifactor omzetten naar een groeifactor waarbij de tijdseenheid groter of gehalveerd is.
- 2 multiple choice

Slide 9 - Tekstslide

Van sommige bacteriën is de groeifactor 2 per 20 minuten

Wat is de groeifactor per uur?
A
6
B
8
C
4
D
7,5

Slide 10 - Quizvraag

Van sommige bacteriën is de groeifactor 2 per 20 minuten

Wat is de groeifactor per 10 minuten
A
1
B
1,41
C
1,5
D
1,57

Slide 11 - Quizvraag

Exponentiële groei
- 1 toetsopgave

Slide 12 - Tekstslide

a) Welke groeifactor hoort bij deze tabel. Rond af op één decimaal.
b) Vul de tabel verder in. Rond af op tientallen.
c) Geeft een formule bij deze tabel
d) Bereken de groeifactor per halve dag. Rond af op drie decimalen.
e) Hoeveel cellen zijn er na anderhalve dag?

Slide 13 - Open vraag

Exponentiële groei
Wiskunde

Donderdag 7 januari
- Heb ik alles onder de knie?
- Vooruitblik op volgende week

* Ik kan grote en kleine getallen schrijven in de wetenschappelijke notatie

Slide 14 - Tekstslide