Schoolgroep Thema: inclusief onderwijs

Inclusief onderwijs: vooroordeel en privilege
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapsonderwijsHBOStudiejaar 4

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Inclusief onderwijs: vooroordeel en privilege

Slide 1 - Tekstslide

Privilege en vooroordeel
Wat houden deze begrippen in voor jou?

Slide 2 - Open vraag

Doel
Je bent je bewust van vooroordelen,  privilege en de rol van cultuurverschillen


Je maakt een bewuste keuze hoe hiermee om te gaan.

Slide 3 - Tekstslide

programma
  1. Filmpje(NPO): uitleg vooroordelen/ gesprek
  2. Verhaal uit de praktijk/gesprek over cultuurverschillen
  3. Theorie: Pinto/ik-cultuur en wij-cultuur/ ijsberg McClelland
  4. Filmfragment uit: Ik alleen in de klas
  5. Casus uit dit fragment bespreken: hoe zou je dit oppakken in de klas, met je collega?
  6. Volgende bijeenkomst: een les maken voor je klas

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Link

Wat doet dit met jou?
Wat raakt je?
Herken je jezelf in een vooroordeel dat je hebt gezien?

Wat ligt hieraan ten grondslag denk je?

Slide 6 - Tekstslide

Culturele verschillen

Een casus uit mijn praktijk

"Juf, door u had ik een heel groot probleem met mijn  moeder."

Slide 7 - Tekstslide

Culturele verschillen

Kun je voorbeelden geven van culturele verschillen/miscommunicatie, zoals je die zelf bent tegengekomen?
Hoe heb je de situatie opgelost, hoe ben je hiermee omgegaan?

Slide 8 - Tekstslide

Drie stappen methode (Pinto)
1. Kennis hebben van de eigen cultuurgebonden waarden en normen. Welke regels en codes zijn van  invloed op het eigen denken, handelen en communiceren?
2. Het leren kennen van de cultuurgebonden normen en waarden van de ander.
3. Het leren omgaan met de verschillen

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Wat denk jij zijn oorzaken van kansenongelijkheid in het onderwijs

Slide 12 - Open vraag

Wat doe je?

Je kijkt naar een filmfragment over een ervaring van een leerlinge bij haar op school.

Casus:
Je maakt dit mee, dit gebeurt in jouw klas of je hoort een collega een dergelijke ongepaste grap maken.


Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Link

Hoe pak je dit aan?
Bespreek dit in drietallen
Bedenk een interventie die je zou inzetten

Slide 15 - Tekstslide

Bekijk deze website
Interculturele communicatie: voorbeelden
van dilemma’s en tips voor in de klas
(zie volgende dia)

https://globi.nl/interculturele-communicatie-voorbeelden-van-dilemmas-en-tips-voor-in-de-klas/ 

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Link

Volgende keer:
Denk na over een casus waar sprake was van een vooroordeel of stereotypering of racisme

Je kiest 1 onderwerp
Je gaat hiermee aan de slag in de volgende bijeenkomst en voert een interventie/les uit in je klas

Slide 18 - Tekstslide

Wat neem je mee uit
deze bijeenkomst?
(steekwoorden)

Slide 19 - Woordweb