P1-2 Utiliteitsbouw_Grondwerk/ kelder/ fundering_schoolgebouw

Utiliteitsbouw P1-2

Grondwerk
Kelder/ Fundering
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
Bouwkunde- constructieleerMBOStudiejaar 4

In deze les zitten 33 slides, met tekstslides en 6 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Utiliteitsbouw P1-2

Grondwerk
Kelder/ Fundering

Slide 1 - Tekstslide

Inleiding presentatie
 • Grondwerk tbv parkeerkelder
 • Damwanden van staal
 • Kelder in prefab beton
 • IHW gestorte kelderwand
 • Holle wandsysteem (alvon)
 • Helling tbv parkeergarage
 • Parkeerlift multi garage

Slide 2 - Tekstslide

Intro bouw van markthal
     In de film;
 • de voorbereiding,
 • het ontgraven,
 • het heien/ drukken van de palen.
 • verder ontgraven,
 • storten van beton onder water.
Architect:
MVRDV

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Damwanden tbv (parkeer)kelder
Om een (parkeer)kelder te kunnen maken moeten we damwanden gebruiken om droog te kunnen werken.
Na de damwanden wordt de bouwput ontgraven en het grondwater weggepompt. Daarna kan begonnen worden met de keldervloer en de wanden. Soms wordt de damwand als kelderwand gebruikt het is dan wel een verloren bekisting.
De damwanden kunnen in de grond gedrukt of getrilt worden.

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Slide 7 - Video

Damwand als kelderwand

Slide 8 - Tekstslide

Details stalen damwand en verankering

Slide 9 - Tekstslide

Betonnen randkist op damvandprofiel ivm bovenbouw.

Slide 10 - Tekstslide

Kelder in prefab beton
Nadat de ihw gestorten vloer klaar is kunnen de prefab wanden  gesteld worden. Er moet wel extra aandacht worden besteedt aan de waterdichten verbinding tussen de vloer en wand. 
Het voordeel van deze wanden is:
 •  Je heb geen bekisting nodig, 
 • Ze zijn makkelijk te stellen doormiddel van drukschoren.

Slide 11 - Tekstslide

Parkeergarages - Prefabsystemen

Ondergrondse parkeergarage

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

IHW gestorte kelderwanden

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

éénzijdige wandbekisting voor kelder

Slide 16 - Tekstslide

Holle wandsysteem
Een Alvon wand bestaat uit twee betonnen platen welke, met tussenruimte, aan elkaar bevestigd zijn. Door het relatief lage gewicht kunnen de wanden op de bouwplaats gemakkelijk en snel geplaatst worden. Na plaatsing worden de wanden volgestort met beton en zo ontstaat er een stevige wand.

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Alvon wanden
De holle elementen bestaan uit twee betonnen buitenschillen, die door middel van tralie-liggers met elkaar zijn verbonden. In deze elementen is doorgaans de constructief benodigde wandwapening opgenomen. Na volledige montage dient de holle ruimte te worden volgestort met beton. De zichtzijden van de elementen zijn glad afgewerkt en direct geschikt voor eventuele eind-afwerking.

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Video

Technische specificaties
Bij de toepassing van o.a. kelderwanden geeft deze constructieve bouwmethode maximale zekerheid m.b.t. waterdichtheid.

Technische specificaties:
 • Wanddikte 220, 240, 250, 300, 320, 350, 375 en 400 mm•
 • Afmetingen in overleg, max. (LxH) 8300 x 3240 mm• 
 • Schildikte met vellingkant: 60, 65 en 70 mm• 
 • Betondekking: conform opgave constructeur• 
 • Wapening in FeB 500 volgens opgave constructeur• 
 • 2 schroefhulzen M-16 verdiept instorten t.b.v. trek-/drukschoren per element.

Slide 22 - Tekstslide

Waterdicht maken van parkeerkelder
Aanbrengen van kim staal/blik in de vloer-wand.

Kelder aan de buitenzijde insmeren met  vloeibaar rubber.

Kelderwanddrainage met pomp
Het water in de kelder loopt via deze kanaaltjes naar een verzamelput en wordt vervolgens weggepompt naar het riool.

Slide 23 - Tekstslide

Injectieslang Intec®
Injecteren met harsen
Injecteren met cementpasta

Slide 24 - Tekstslide

Een hellingbaan dient minimaal 9 á 10 meter lang te zijn (op een hoogteverschil van 265 cm) om aan de wettelijke eis van minimaal 11 graden hellingshoek (24%) te voldoen. Bij dit aantal meters zijn al overgangshellingen noodzakelijk om te voorkomen dat een normale auto de grond raakt. Maakt je de hellingbaan korter? Dan loopt je het risico dat de bodem van de auto over de grond schuurt wanneer u naar boven rijdt. https://www.omroepwest.nl/nieuws/3315318/Parkeergarage-onder-Haags-Tournooiveld-geopend-complexe-klus-geklaard
Ondergrondse garage met hellingbaan

Slide 25 - Tekstslide

Toepassingsvoorbeelden
Parkeergarages - Prefab systemen

Gesplitste vloerniveau ’s

Slide 26 - Tekstslide

Toepassingsvoorbeelden
Vlakke parkeervloeren met afzonderlijke in- en uitrit

Slide 27 - Tekstslide

Parkeerlift multi garage

Slide 28 - Tekstslide

Eenvoudige bediening van de lift

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Tekstslide

Na deze presentatie hebben we een aantal bouwtechnieken voor het ontgraven op diepte, fundering en het maken van kelderwand en entree parkeerkelder.
Je kan deze informatie gebruiken voor je eigen project straks hebben jullie dit nodig voor de opdracht constructief ontwerp- constructie en materialen.
Na deze presentatie hebben we een aantal bouwtechnieken voor het ontgraven op diepte, fundering en het maken van kelderwand en entree parkeerkelder.
Je kan deze informatie gebruiken voor je eigen project straks hebben jullie dit nodig voor de opdracht constructief ontwerp- constructie en materialen. 

Slide 31 - Tekstslide

Duo opdracht
Schrijf een uitgebreid voorstel voor de constructieve opbouw voor de nieuwe school.
Naar aanleiding van de presentatie welke we hebben behandeld:
1. kelder/ parkeergarage;
2. bovenbouw in prefabbeton en in het werk gestort beton;
3. bouwen met staal.

Willen wij dat jullie een onderbouwde keuze maken voor de draagconstructie van de parkeerkelder onder de nieuwe school. Per tweetal ben je verantwoordelijk voor een onderdeel je krijg twee weken om dit uit te werken en in te leveren. Verdeel de onderdelen en zet duidelijk in het verslag wie er verantwoordelijk voor is.

De opdracht staat op Teams in de map constructieleer.

Slide 32 - Tekstslide

Opdracht welke op Teams staat, zorg ervoor dat alles netjes in verslagvorm wordt ingeleverd. Voor elke onderdeel heb je twee weken zorg dat je dit op tijd inlevert.


Verslag inleveren in de map ‘Constructieleer’ op Teams. 

Slide 33 - Tekstslide