cross

Thema 2 Overzicht

Chemische reacties
H2.1: Molecuulmodel
1 / 43
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 43 slides, met tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Chemische reacties
H2.1: Molecuulmodel

Slide 1 - Tekstslide

lesdoel
 • weten waarom een molecuulmodel wordt gebruikt
 • verschil tussen micro- en macroniveau kennen
 • de faseovergangen kennen

Slide 2 - Tekstslide

Molecuulmodel
 1. Een model is een hulpmiddel
 2. Je ziet een molecuul als een bolletje. 

uitgangspunten molecuulmodel:
 1. Elke stof bestaaat uit kleine deeltjes: moleculen.
 2. Elke stof heeft zijn eigen soort moleculen.
 3. Moleculen zijn altijd in beweging.
 4. Moleculen trekken elkaar aan.

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

0

Slide 5 - Video

Slide 6 - Tekstslide

Faseovergangen

Slide 7 - Tekstslide

lesdoel
 • weten wat faseovergang op microniveau doet
 • weten hoe scheiden op microniveau plaats vindt

Slide 8 - Tekstslide

Scheiden op microniveau
Scheiden is stoffen bij elkaar vandaan halen
Macroniveau: ik zie destillaat en residu
Microniveau: sorteren van moleculen, destilleren: scheiden op basis van kookpunt (snelheid van moleculen)

Slide 9 - Tekstslide

Faseovergang microniveau
 • macroniveau (zichtbaar met blote oog), ik zie de tof smelten
 • microniveau (laten zien met model/bolletjes)

Slide 10 - Tekstslide

lesdoel
 • weten wat faseovergang op microniveau doet
 • weten hoe scheiden op microniveau plaats vindt
 • weten wanneer een reactie is opgetreden
 • het verschil weten tussen een reactie en een fase-overgang.

Slide 11 - Tekstslide

Faseovergang microniveau
 • macroniveau (zichtbaar met blote oog), ik zie de stof smelten

 • microniveau (laten zien met model/bolletjes)

Slide 12 - Tekstslide

Scheiden op microniveau
Scheiden is stoffen bij elkaar vandaan halen

Macroniveau: ik zie destillaat en residu

Microniveau: sorteren van moleculen, destilleren: scheiden op basis van kookpunt (snelheid van moleculen)

Slide 13 - Tekstslide

(Chemische) Reactie:
 • beginstoffen verdwijnen
 • reactieproducten ontstaan
 

verbrandingsreactie:

glucose + zuurstof --> water + koolstofdioxide

Slide 14 - Tekstslide

Reactie / faseovergang:
reactie: 
beginstoffen verdwijnen, reactieproducten ontstaan (moleculen/stoffen veranderen). Niet omkeerbaar

faseovergang: 
snelheid van de moleculen veranderd, moleculen blijven gelijk. Omkeerbaar
 

Slide 15 - Tekstslide

lesdoel
 • weten wanneer een reactie is opgetreden
 • het verschil weten tussen een reactie en een fase-overgang.

Slide 16 - Tekstslide

lesdoel
 • weten wat exotherme en endotherme reacties zijn
 • weten wat een ontledingsreactie is (thermolyse, fotolyse, electrolyse)

Slide 17 - Tekstslide

chemische reacties kun je herkennen aan:
 • blijvende verandering van stofeigenschappen (dus geen fase overgangen) want er zijn nieuwe stoffen gevormd
 • ontstaan warmte
 • ontstaan van licht
 • ontstaan van geluid
 • onverwachte faseovergangen (b.v. stollen eiwit )

Slide 18 - Tekstslide

chemische reacties
de moleculen uit de beginstof(fen) worden afgebroken en er worden nieuwe moleculen opgebouwd.
beginstof(fen)--> eindproduct(en)

Slide 19 - Tekstslide

exotherm / endotherm
exotherm:
wanneer er bij de reactie warmte/energie vrijkomt
Endotherm:
er moet constant warmte/energie worden toegevoegd voor de reactie

Slide 20 - Tekstslide

soorten  reacties: grofweg bestaan er 3 soorten reacties:
 1. ontledingsreactie:
  1
   beginstof-> meer eindproducten  
 2. verbrandingsreactie:  beginstof+zuurstof-> eindproduct(en) 
 3. overige vormingsreacties: minstens 2 beginstoffen --> 1 of meer eindproduct(en)

Slide 21 - Tekstslide

ontledingsreactie
suiker --> koolstof + water + zuurstof

water --> waterstof  + zuurstof

zilverchloride --> zilver + chloor

Slide 22 - Tekstslide

thermolyse
ontledingsreactie met warmte
thermolyse van suiker

Slide 23 - Tekstslide

elektrolyse
ontledingsreactie met elektrische energie
elektrolyse  van water

Slide 24 - Tekstslide

fotolyse
ontledingsreactie onder invloed van  licht

Slide 25 - Tekstslide

soorten ontledingsreacties
 1. met warmte: Thermolyse  b.v. aanbranden vlees (er komt geen/ niet genoeg zuurstof bij)

 2. met elektriciteit: Elektrolyse b.v. ontleden water 

 3. met licht: Fotolyse b.v. verkleuren behang/vloer door licht

Slide 26 - Tekstslide

lesdoel
 • ontleedbare stoffen herkennen op macroniveau
 • ontleedbare stoffen herkennen op macroniveau
 • weten hoe je een reactie schema opzet

Slide 27 - Tekstslide

ontledingsreactie
suiker --> koolstof + water + zuurstof

water --> waterstof  + zuurstof

zilverchloride --> zilver + chloor

Slide 28 - Tekstslide

soorten ontledingsreacties
 1. met warmte: Thermolyse  b.v. aanbranden vlees (er komt geen/ niet genoeg zuurstof bij)

 2. met elektriciteit: Elektrolyse b.v. ontleden water 

 3. met licht: Fotolyse b.v. verkleuren behang/vloer door licht

Slide 29 - Tekstslide

demo-proefje
 • ontleding koperchloride

koperchloride (s)  -->   koper (s)  +  Chloor (g)

Slide 30 - Tekstslide

demo-proefje
 • ontleding water

Slide 31 - Tekstslide

elektrolyse

water (vloeistof) --> waterstof (gas)  + zuurstof (gas)  Macro

            H2O (l)       -->      H2 (g)          +          O2 (g)             Micro

Slide 32 - Tekstslide

indeling stoffen (macroniveau)

Slide 33 - Tekstslide

Reactieschema
de moleculen uit de beginstof(fen) worden afgebroken en er worden nieuwe moleculen opgebouwd.
beginstof(fen)--> eindproduct(en)

Slide 34 - Tekstslide

lesdoel
 • weten wat de 'wet behoud van massa' betekent
 • het belang van massaverhoudingen bij reacties weten

Slide 35 - Tekstslide

wet van behoud massa
reactieschema 
beginstoffen--> eindproducten

demopracticum  (zuur/base)
wet van behoud van massa?

Slide 36 - Tekstslide

massaverhouding reacties
door proefjes erachter gekomen dat (voor een ideale reactie):
reactie schema: 
waterstofchloride(g)  +  ammonia(g)  -->  salmiak(s)
    36  gram                        +     17 gram       -->   53 gram
massaverhouding
      2,1                                  :       1,0
(tabel 2.1 tekstboek)

 

Slide 37 - Tekstslide

lesdoel
 • weten wat wordt bedoelt met overmaat/ondermaat
 • weten hoe je overmaat/ondermaat berekend

Slide 38 - Tekstslide

rekenen met massaverhouding 
 • bij een reactie reageren stoffen in een vaste massa verhouding

 • wanneer er van één van de beginstoffen meer aanwezig is dan nodig voor de massaverhouding is die stof in overmaat aanwezig

 • wanneer er van één van de beginstoffen minder aanwezig is dan nodig voor de massaverhouding is die stof in ondermaat aanwezig

Slide 39 - Tekstslide

rekenen met massaverhouding 
Opgave:
Je maakt salmiak met 12 g waterstofchloride en 20 g ammoniak
waterstofchloride: ammoniak  
a. laat zien met een berekening welke stof in overmaat aanwezig is.
b. bereken hoeveel gram salmiak gemaakt kan worden
waterstofchloride  :  ammoniak  
                  2,1            :         1,0    

Slide 40 - Tekstslide


rekenen met massaverhouding 

Slide 41 - Tekstslide

rekenen met massaverhouding 
Opgave:
Je laat 30 g ijzer reageren met 22 g zwavel. Er ontstaat ijzersulfide.  
a. geef het reactieschema
b. bereken welke stof in overmaat aanwezig is 

     ijzer  :  zwavel  
     1,7     :         1,0    

Slide 42 - Tekstslide

wet van behoud massa
reactieschema 
beginstoffen--> eindproducten


wet van massabehoud (Lavoisior)
massa alle beginstoffen = massa alle eindproducten

Slide 43 - Tekstslide