12/9 De brug/H1, taalverzorging spelling , pv tt en vt

Werkwoordspelling
Persoonsvorm:
tegenwoordige tijd en verleden tijd 
PV: tt en vt
H1
1 / 49
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

In deze les zitten 49 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 6 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Werkwoordspelling
Persoonsvorm:
tegenwoordige tijd en verleden tijd 
PV: tt en vt
H1

Slide 1 - Tekstslide

Lesplanning
 • Korte activiteit
 • Instructie/quiz
 • Werken 
 • Afsluiten

Slide 2 - Tekstslide

Spelen met woorden: raadsels
Geef iedereen de kans om het raadsel op te lossen: roep je geen antwoorden door de klas, maar doe je het in je hoofd.
 • Lees eerst het raadsel en probeer hem in je hoofd op te lossen (schrijf je antwoord eventueel even in je schrift op)
 • Schrijf je antwoord in de volgende sheet.
 • Denk aan hoofdletters en leestekens.

Slide 3 - Tekstslide

Het begint met een ‘t’, het zit vol
met ‘t in en eindigt met een ‘t’.
Welk woord is het?

Slide 4 - Open vraag

Als ik jong ben, ben ik lang.
Hoe ouder ik ben, hoe korter.
Wat ben ik?

Slide 5 - Open vraag

Als ik het heb, deel ik het niet.
Als ik het deel, heb ik het niet.
Wat is het?

Slide 6 - Open vraag

Lesdoel:
Aan het einde van deze les:
 • kan je benoemen welke drie keuzes je hebt bij werkwoordspelling tegenwoordige tijd
 • kan je het verschil tussen een sterk en zwak werkwoord benoemen
 • kan je benoemen hoe je zwak werkwoord moet vervoegen
 • kan je benoemen wanneer bij de verleden tijd van een zwak werkwoord er te(n) of de(n) achter de ik-vorm komt                                             
 • heb je geoefend met werkwoordspelling persoonsvorm tegenwoordige tijd (tt) en verleden tijd (vt)


Slide 7 - Tekstslide

Schrijf drie dingen op die je
van de vorige les hebt onthouden.

Slide 8 - Woordweb

Werkwoordstijden
 • OTT: onvoltooid tegenwoordige tijd - ik werk, ik lees 
 • OVT: onvoltooid verleden tijd - ik werkte, ik las 
 • VTT:voltooid tegenwoordige tijd - ik heb gewerkt, ik heb gelezen 
 • VVT: voltooid verleden tijd - ik had gewerkt, ik had gelezen (www = vt)

  Slide 9 - Tekstslide

  Is het tegenwoordige tijd (tt)?
  Meervoud (MV) ? = wij, jullie, zij:
  Eén keuze: het hele werkwoord  = infinitief

  Enkelvoud (EV) = ik, hij, zij, jij, je, het, u:
  Twee keuzes: ik-vorm of ik-vorm+t  Slide 10 - Tekstslide

  Is het tegenwoordige tijd (tt)?
  1. Is het Meervoud (MV) ? = wij, jullie, zij = Infinitief = hele werkwoord 


  2. Staat er ik of staat je/jij DIRECT ACHTER de persoonsvorm?
  --> ik-vorm : Ik loop naar huis. Dan loop je naar huis. - Loop jij naar huis?


  3 Staat er jij/je/hij/zij/het/u VOOR het werkwoord? 
  --> ik-vorm+t: Jij loopt naar huis. Zij loopt naar huis. Het loopt naar huis. 


  Slide 11 - Tekstslide

  Slide 12 - Video

  Scheidbare werkwoorden 
  Scheidbare werkwoorden zijn combinaties van een werkwoord met een voorvoegsel (prefix): 
  • uitstellen (uit + stellen) 
  • aandoen (aan + doen)
  • terechtkomen (terecht + komen), enzovoorts. 

  Zo’n scheidbaar werkwoord schrijf je soms aan elkaar en soms niet. 
   

  Slide 13 - Tekstslide

  Scheidbare werkwoorden 

  In hoofdzinnen:  scheiden, uit elkaar

  • De gemeente nodigt alle inwoners uit
  • De gemeente besloot alle inwoners uit te nodigen

  Niet scheiden, aan elkaar
  • De gemeente heeft alle inwoners uitgenodigd.
  • De gemeente wil alle inwoners uitnodigen. 
   

  Slide 14 - Tekstslide

  Slide 15 - Video

  Voor het spellen van de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd kan je 't x-kofschip gebruiken.
  A
  waar
  B
  niet waar

  Slide 16 - Quizvraag

  Voor het spellen van het voltooid deelwoord kun je 't x-kofschip gebruiken.
  A
  waar
  B
  niet waar

  Slide 17 - Quizvraag

  Voor het spellen van de persoonsvorm in de verleden tijd kun je 't x-kofschip gebruiken.
  A
  waar
  B
  niet waar

  Slide 18 - Quizvraag


  Imran (branden) zijn vingers gisteren aan een kaars.
  A
  brande
  B
  brandde
  C
  brandden
  D
  branden

  Slide 19 - Quizvraag


  Maar iedereen(falen) weleens.
  A
  faal
  B
  faalt
  C
  faalde
  D
  falen

  Slide 20 - Quizvraag

  Nadia en Noah hebben dat (beloven)
  A
  belooft
  B
  beloofdt
  C
  beloofd
  D
  beloovd

  Slide 21 - Quizvraag

  Verleden tijd: zwak of sterk?
  Zwak/regelmatig:
  klank blijft gelijk
  Sterk/onregelmatig:
   klank verandert

  Slide 22 - Tekstslide

  Is het verleden tijd?
  Is het een sterk (onregelmatig) werkwoord?
  Bij sterke (regelmatige) werkwoorden verandert de ik-vorm van klank als je het werkwoord in de verleden tijd zet. 

  Je kunt de verleden tijd dan alleen bepalen als je de verleden tijdsvorm weet. 

  Daar komt dus een stukje taalgevoel/taalervaring bij kijken. Dit moet je dus weten!

  Slide 23 - Tekstslide

  Is het verleden tijd?
  Is het een zwak (regelmatig) werkwoord?
  Regel: Ik vorm + de(n) of te(n) --> de n is voor meervoud
  Eindigt de stam op een t of een d? Dan staat er dus dubbel of dubbel dt!

  Staat de laatste letter van de stam (hele werkwoord -en) in 'T KoFSCHiP?
  (infinitief = wachten - stam = wacht) 
  EV = ik-vorm +te     De hond blaft - De hond blafte     Zij wacht --> Zij wachtte
  MV = ik-vorm +ten   De honden blaffen - De honden blaften     Jullie wachten --> Jullie wachtten

  Staat de laatste letter van de stam niet in 't kofschip?
  (infinitief = blozen -stam = bloz) 
  EV = ik-vorm +de       U bloost --> u bloosde         Hij brandt de kaars - Hij brandde de kaars
  MV = ik-vorm +den    Wij blozen --> wij bloosden       Jullie branden de kaars  - Jullie brandden de kaars

  Slide 24 - Tekstslide

  Slide 25 - Video


  Imran (branden) zijn vingers gisteren aan een kaars.
  A
  brande
  B
  brandde
  C
  brandden
  D
  branden

  Slide 26 - Quizvraag

  Hij (stoten) zijn knie aan de tafel.
  A
  stote
  B
  stoote
  C
  stootte
  D
  stootten

  Slide 27 - Quizvraag

  Zij (branden) hun vingers daar niet meer aan .
  A
  branden
  B
  brande
  C
  brandde
  D
  brandden

  Slide 28 - Quizvraag

  Werk voor de deze les + huiswerk: Alvast aan het werk? 
  • je begrijpt de lesstof/theorie voldoende (je kunt het groene theorieblok uit je boek gebruiken als ondersteuning) 
  • je werkt in stilte en je mag niet praten of overleggen en geen vragen stellen
  • je bent echt aan het werk!
  Klaar = in stilte lezen of werken aan een ander vak

  De brug, blz. 227/228, opdracht 3, 4, 5 en 6.
  + nakijken en verbeteren met een andere kleur!
  Wat niet af is = huiswerk
  Stel de volgende les vragen over fouten die je niet begreep!

  Slide 29 - Tekstslide

  Is het tegenwoordige tijd (tt)?
  Meervoud (MV) ? = wij, jullie, zij:
  Eén keuze: het hele werkwoord  = infinitief

  Enkelvoud (EV) = ik, hij, zij, jij, je, het, u:
  Twee keuzes: ik-vorm of ik-vorm+t  Slide 30 - Tekstslide

  Is het tegenwoordige tijd (tt)?
  1. Is het Meervoud (MV) ? = wij, jullie, zij = Infinitief = hele werkwoord 


  2. Staat er ik of staat je/jij DIRECT ACHTER de persoonsvorm?
  --> ik-vorm : Ik loop naar huis. Dan loop je naar huis. - Loop jij naar huis?


  3 Staat er jij/je/hij/zij/het/u VOOR het werkwoord? 
  --> ik-vorm+t: Jij loopt naar huis. Zij loopt naar huis. Het loopt naar huis. 


  Slide 31 - Tekstslide

  Scheidbare werkwoorden 
  Scheidbare werkwoorden zijn combinaties van een werkwoord met een voorvoegsel (prefix): 
  • uitstellen (uit + stellen) 
  • aandoen (aan + doen)
  • terechtkomen (terecht + komen), enzovoorts. 

  Zo’n scheidbaar werkwoord schrijf je soms aan elkaar en soms niet. 
   

  Slide 32 - Tekstslide

  Scheidbare werkwoorden 

  In hoofdzinnen:  scheiden, uit elkaar

  • De gemeente nodigt alle inwoners uit
  • De gemeente besloot alle inwoners uit te nodigen

  Niet scheiden, aan elkaar
  • De gemeente heeft alle inwoners uitgenodigd.
  • De gemeente wil alle inwoners uitnodigen. 
   

  Slide 33 - Tekstslide

  Verleden tijd: zwak of sterk?
  Zwak/regelmatig:
  klank blijft gelijk
  Sterk/onregelmatig:
   klank verandert

  Slide 34 - Tekstslide

  Is het verleden tijd?
  Is het een sterk (onregelmatig) werkwoord?
  Bij sterke (regelmatige) werkwoorden verandert de ik-vorm van klank als je het werkwoord in de verleden tijd zet. 

  Je kunt de verleden tijd dan alleen bepalen als je de verleden tijdsvorm weet. 

  Daar komt dus een stukje taalgevoel/taalervaring bij kijken. Dit moet je dus weten!

  Slide 35 - Tekstslide

  Is het verleden tijd?
  Is het een zwak (regelmatig) werkwoord?
  Regel: Ik vorm + de(n) of te(n) --> de n is voor meervoud
  Eindigt de stam op een t of een d? Dan staat er dus dubbel of dubbel dt!

  Staat de laatste letter van de stam (hele werkwoord -en) in 'T KoFSCHiP?
  (infinitief = wachten - stam = wacht) 
  EV = ik-vorm +te     De hond blaft - De hond blafte     Zij wacht --> Zij wachtte
  MV = ik-vorm +ten   De honden blaffen - De honden blaften     Jullie wachten --> Jullie wachtten

  Staat de laatste letter van de stam niet in 't kofschip?
  (infinitief = blozen -stam = bloz) 
  EV = ik-vorm +de       U bloost --> u bloosde         Hij brandt de kaars - Hij brandde de kaars
  MV = ik-vorm +den    Wij blozen --> wij bloosden       Jullie branden de kaars  - Jullie brandden de kaars

  Slide 36 - Tekstslide

  (Vinden) je deze les eigenlijk wel leuk?
  A
  Vin
  B
  Vint
  C
  Vindt
  D
  Vind

  Slide 37 - Quizvraag

  Dat (gebeuren) nu gelukkig niet meer.
  A
  gebeurt
  B
  gebeurd
  C
  gebeurdt

  Slide 38 - Quizvraag

  De vorige les (besteden) we veel tijd aan werkwoordspelling.
  A
  besteden
  B
  besteede
  C
  besteedden
  D
  besteeden

  Slide 39 - Quizvraag

  De jongen (verspreiden)vorige week de kranten zo snel mogelijk.
  A
  verspreide
  B
  verspreiden
  C
  verspreidde
  D
  verspreidden

  Slide 40 - Quizvraag

  Werk voor deze les:
  De brug, blz. 227/228, opdracht 3, 4, 5 en 6.
  + nakijken en verbeteren met een andere kleur!
  Wat niet af is = huiswerk!
  timer
  1:00

  Slide 41 - Tekstslide

  Lesdoel:
  Aan het einde van deze les:
  • kan je benoemen welke drie keuzes je hebt bij werkwoordspelling tegenwoordige tijd
  • kan je het verschil tussen een sterk en zwak werkwoord benoemen
  • kan je benoemen hoe je zwak werkwoord moet vervoegen
  • kan je benoemen wanneer bij de verleden tijd van een zwak werkwoord er te(n) of de(n) achter de ik-vorm komt                                             
  • heb je geoefend met werkwoordspelling persoonsvorm tegenwoordige tijd (tt) en verleden tijd (vt)


  Slide 42 - Tekstslide

  Ik weet dat ik bij werkwoordspelling tegenwoordige tijd maar drie keuzes heb.
  😒🙁😐🙂😃

  Slide 43 - Poll

  Ik weet nu wanneer er -te(n) of -de(n) achter de ik-vorm komt bij zwakke werkwoorden n de verleden tijd.
  😒🙁😐🙂😃

  Slide 44 - Poll

  Reflectie:
  Wat ging bij jou goed tijdens deze les?
  Wat kan nog iets beter?

  Slide 45 - Open vraag

  Feedback:
  Wat vond je fijn/goed aan deze les?
  Wat zou je liever anders willen zien?

  Slide 46 - Open vraag

  Slide 47 - Video

  Slide 48 - Video

  Slide 49 - Video