Hoofdstuk 1 Paragraaf 1 Het leven van Jager-Verzamelaars

Het leven van jagers en verzamelaars
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Het leven van jagers en verzamelaars

Slide 1 - Tekstslide

Herhaling: Op welk continent zijn de oudste resten van homo sapiens gevonden?

Slide 2 - Open vraag

Waarom zijn grottekeningen belangrijk voor geschiedenis?

Slide 3 - Open vraag

Doelen voor deze les: 

 • Aan het einde van deze les kan het één kenmerkend aspect utileggen namelijk: De levenswijze van Jagers-verzamelaars.
 • Je kan uitleggen wat een samenleving van jagers-verzamelaars is.
 • Je kan uitleggen wat de takenverdeling een jagers-verzamelaars samenleving was.
 • Je kan uitleggen waarom deze taakverdeling zo was.
 • Je kan de oorzaak geven waarom Europa in deze tijd dun bevolkt was. 
 • Je kan uitleggen wat nomaden zijn.
 • Je kan benoemen waar jagers en verzamelaars voor en tijdens de ijstijd leefden. 
 • Je kan uitleggen waarom zij daar woonden. 
 • Je kan 4 vaardigheden benoemen die jagers en verzamelaars hadden ontwikkeld. 
 • Noem 2 voorbeelden van vaardigheden  van voor 50.000 v.C. 
 • Noem 4 voorbeelden van vaardigheden van na 50.000 v.C. 
 • Je kan uitleggen wat beelden met de godsdienst van jagers en verzamelaars te maken hebben. 
 • Je kan uitleggen waarom de prehistorie zo genoemd wordt. 
 • Je kan uitleggen waar en waarom deze periode eindigde. 
 • Je kan uitleggen wat archeologie is. 
 • Je één voorbeeld geven hoe wij naast archeologie achter de levenswijze van jagers-verzamelaars kunnen komen. 
 • Je kan vier onvereenkomsten tussen neanderthalers en homo sapiens noemen. 
 • Je kan vier verschillen tussen neanderthalers en homosapiens noemen. 

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Jagen en verzamelen
Taakverdeling mannen: 
 • Joegen op herten, bergen rendieren en kleine zoogdieren. 
 • Visten. 

Slide 6 - Tekstslide

Jagen en verzamelen
Taakverdeling vrouwen: 
 • Zorgden voor de kinderen. 
 • Verzamelden paddesteoelen, wortels, knollen, noten, bessen en ander plantaardig voedsel. 

Slide 7 - Tekstslide

Waarom denken jullie dat de Europa in de prehistorie dunbevolkt was?

Slide 8 - Open vraag

Noem 1 oorzaak waarom jagers en verzamelaars nomaden waren

Slide 9 - Open vraag

Noem 2 gevolgen van dat jagers en verzamelaars nomaden waren.

Slide 10 - Open vraag

De ontwikkeling van jager-verzamelaars. 
 1. 10.000 v.C. Einde laatste ijstijd. 
 2. 45.000 v.C. Eerste mens in Europa. 
 3. 13.000 v.C. Noord-West-Europa permanent bewoond. 

Slide 11 - Tekstslide

De ontwikkeling van jager-verzamelaars.
Vaardigheden voor 50.000 v.C.: 
 1. Vuur maken
 2. Grove stenen werktuigen maken. 

Slide 12 - Tekstslide

De ontwikkeling van jager-verzamelaars. 
Vaardigheden na 50.000 v.C.: 
 • Ingewikkelder werktuigen maken om mee te jagen. 
 • Ingewikkelder werktuigen bestaan uit meerdere onderdelen. 
 • Zij gingen wapen maken. 
 • Zij naaiden kleding en maakten tenten. 
 • Zij gingen kleine beeldjes maken. 

Slide 13 - Tekstslide

De ontwikkeling van jagers-verzamelaars
Venusbeeldjes: 
 • Gevonden in West-Europa tot en met Siberie. 
 • Kenmerk: Vrouw met enorme borsten, heupen en buiken. 
 • Kan erop wijzen dat deze mensen al een vorm van godsdienst hadden. 

Slide 14 - Tekstslide

Waarom kunnen wij het niet bewijzen dat jagers en verzamelaars een godsdienst hadden?

Slide 15 - Open vraag

Zonder schriftelijk bronnen. 
 • Tijd voor geschreven bronnen heet de prehistorie. 
 • Bij de prehistorie zijn wij afhankelijk van ongeschreven bronnen. 

Slide 16 - Tekstslide

Zonder schriftelijke bronnen
Archeologie:Bbestuderen van ongeschreven bronnen, zoals: 
 1. Botresten
 2. Potschreven
 3. Voetafdrukken
 4. Grotschilderingen
 5. Werktuigen
 6. Versteende voedselresten. 

Slide 17 - Tekstslide

Zonder schriftelijke bronnen


Bodemverkleuringen, oneffenheden en andere kenmerken van eht landschap kunnen ook aanweijzingen opleveren. 

Slide 18 - Tekstslide

Zonder schriftelijke bronnen
Door samenlevingen van hedendaagse jagers en verzamelaars te bestuderen, kunnen wij ook een idee ontwikkelen hoe jagers en verzamelaars vroeger leefden. 

Slide 19 - Tekstslide

Geef één voorbeeld wat archeologen kunnen bewijzen over de prehistorie.

Slide 20 - Open vraag

Geef één voorbeeld wat archeologen over nu zouden kunnen bewijzen, maar niet van de prehistorie.

Slide 21 - Open vraag

Aan de slag: Huiswerk
 • Maken paragraaf 1.1. bladzijde 7
 • Nakijken introductie en paragraaf 1.1. 
 • Leren leerdoelen paragraaf 1.1.

Slide 22 - Tekstslide

Leg je in je eigen woorden uit het kenmerkend aspect: De levenswijze van jager-verzamelleraars.

Slide 23 - Open vraag

Slide 24 - Video

Wat is het belang van geschreven bronnen?

Slide 25 - Open vraag

Huiswerk
 • Maken paragraaf 1.1. bladzijde 7
 • Nakijken introductie en paragraaf 1.1. 
 • Leren leerdoelen paragraaf 1.1.

Slide 26 - Tekstslide