klas 1 to be/to have(got)

Goals (doelen)
We maken kennis met alle vormen van de werkwoorden 
to be en have (got) in de tegenwoordige tijd (Present simple
We kunnen de juiste vormen van to be en have (got) in zinnen gebruiken
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Goals (doelen)
We maken kennis met alle vormen van de werkwoorden 
to be en have (got) in de tegenwoordige tijd (Present simple
We kunnen de juiste vormen van to be en have (got) in zinnen gebruiken

Slide 1 - Tekstslide

To be = zijn
What forms of to be do you already know?

Slide 2 - Woordweb

to be = zijn
I
You

She
He
It

We
You
They
Am
Are

Is
Is
Is

Are
Are 
Are
'm
're

's
's
's

're 
're
're
I
You

She
He
It

We
You
They

Slide 3 - Tekstslide

have got = hebben
I
You

She
He 
It

We 
You 
They
I
You

She
He 
It

We 
You 
They
have (got)
have (got)

has (got)
has (got)
has (got)

have (got)
have (got)
have (got)
've (got)
've (got)

's (got)
's (got)
's (got)

've (got)
've (got)
've (got)

Slide 4 - Tekstslide

Choose the right answer(s):

My sister ____ my best friend.
A
am
B
is
C
are
D
's

Slide 5 - Quizvraag

John and Casey _____ best friends
A
's
B
are
C
is

Slide 6 - Quizvraag

My father and I _____ at the zoo today.
A
am
B
is
C
are
D
have

Slide 7 - Quizvraag

I ____ a big black dog at home.
A
am
B
have
C
has
D
are

Slide 8 - Quizvraag

Greg ____ beautiful long hair. His parents _____ short grey hair.
A
have - has
B
has - have
C
has - has
D
have - have

Slide 9 - Quizvraag

I ____ a boy and I _____ a lot of friends.
A
am - am
B
am - has
C
am - have
D
are - have

Slide 10 - Quizvraag

My parents ___ a blue car. The car ___ at the garage at the moment.
A
have - is
B
has - is
C
have - are
D
have - am

Slide 11 - Quizvraag

My dad ____ blond hair, my mom ____ brown hair. They ____ 57 years old.
A
has - has - is
B
have - has - are
C
has - has - are
D
have - have - is

Slide 12 - Quizvraag

Welke drie vormen van "to be" ken je nu?

Slide 13 - Open vraag

Welke twee vormen van "to have (got)" ken je nu?

Slide 14 - Open vraag

What have you learned today?

Slide 15 - Open vraag

What is still difficult (moeilijk)?

Slide 16 - Open vraag

DO:
exercises(oefeningen) 26 and 27 in your workbook, pages 21-22
You can also practise online:
boek en uitleg
slim stampen grammar 3.1 to be (easy-standard-difficult)
slim stampen grammar 3.2 to have (got)(easy-standard-difficult)


Slide 17 - Tekstslide