wortels en machten

Kwadraten
Wortels
wortels
en 
kwadraten
1 / 43
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 43 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Kwadraten
Wortels
wortels
en 
kwadraten

Slide 1 - Tekstslide

na deze les kan je...
....rekenen met kwadraten
...rekenen met wortels
...werken met wortelformules
...wortels herleiden
...rekenen met rationele en irrationele getallen
  

Slide 2 - Tekstslide

kwadraat
32=33=9
exponent
grondtal
dit spreek je uit als drie in het kwadraat

Slide 3 - Tekstslide

 breuken in het kwadraat
(52)2=5252=5522=254
(121)2=2323=2233=49=241
weet je nog
breuken vermenigvuldigen: teller x teller en noemer x noemer

Slide 4 - Tekstslide


32=
A
6
B
9

Slide 5 - Quizvraag


112=
A
110
B
121

Slide 6 - Quizvraag


10002=
A
100 000
B
10 000
C
1 000 000

Slide 7 - Quizvraag


(72)2=
A
144
B
494

Slide 8 - Quizvraag


(132)2=
A
194
B
164
C
297
D
925

Slide 9 - Quizvraag

32=9
9=3
kwadrateren
worteltrekken

Slide 10 - Tekstslide

wortel
9=3
dit spreek je uit als wortel negen

Slide 11 - Tekstslide

wortel
8=2,828...2,82
35=5,916......5,92
39758=196,873......196,87

Slide 12 - Tekstslide

wortels en breuken
375=25=5
25+16=25+16=36=6
197=916=916=34=131

Slide 13 - Tekstslide


64=
A
9
B
8
C
7
D
32

Slide 14 - Quizvraag


529=
A
23
B
29
C
18
D
21

Slide 15 - Quizvraag


196=
A
13
B
12
C
14
D
15

Slide 16 - Quizvraag


649=
A
41
B
82
C
83

Slide 17 - Quizvraag


1664=
A
4
B
2

Slide 18 - Quizvraag

Weet je nog.......

Hoe 
Moeten Wij 
Van Die 
Onvoldoendes Afkomen
()
x4
:
+

Slide 19 - Tekstslide

√ x en x2
(6)2=6
(36)2=32(6)2=96=54
(52)2=(5)2(2)2=252=50
(52)2+29=(5)2(2)2+23=252+6=50+6=56

Slide 20 - Tekstslide

√ optellen en aftrekken
2+2=22
2+2+2=32
32+22=52
geijke wortels kan je bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken
6222=42
3+2=3+2
285=285
ongelijke wortels kan je niet bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken

Slide 21 - Tekstslide

√ optellen en aftrekken
49+2=43+2=12+2
866=76
4616=464
'mooie' wortels moet je uitrekenen
6=16

Slide 22 - Tekstslide

√ vermenigvuldigen
32=32=6
3245=3425=1210

Slide 23 - Tekstslide

√ delen
32156=31526=53
618=618=3

Slide 24 - Tekstslide

√6+√6
A
√12
B
√36
C
2√6
D
6

Slide 25 - Quizvraag

2√6+√6
A
2√12
B
3√6
C
2√6
D
2√6+√6

Slide 26 - Quizvraag

3√6+√6
A
4√12
B
4√6
C
3√6+√6
D
6

Slide 27 - Quizvraag

3√6-√6
A
3√0
B
3√6-√6
C
2√6
D
4√6

Slide 28 - Quizvraag

√5x√8
A
√40
B
2√10
C
√5x√8
D
√13

Slide 29 - Quizvraag

√6x√6
A
6
B
√36
C
2√6
D
36

Slide 30 - Quizvraag

3√6x√5
A
3√30
B
3√11
C
2√6

Slide 31 - Quizvraag

√ herleiden (kleiner maken)

Als je een wortel herleidt, zoek je naar een 'mooi' getal waardoor je het getal onder de √ kan delen.   

√50 kan je opdelen in √25 en √2 

Dus: √50 = √(25x2) = √25 x √2

√25 =5

Dus: √25 x √2 = 5x √2 = 5√2
Slide 32 - Tekstslide

√ herleiden (kleiner maken)

√500 = √(100x5) = √100 x √5 = 10√5


√150 = √(25x6) = √25 x √6 = 5√6


√1250 = √625 x √2 =  25√2

Slide 33 - Tekstslide

√ herleiden (kleiner maken)

√72 - √18 = (√36 x √2) - (√9 x √2) = 6√2 - 3√2  = 3√2


√75 + √ 48 = (√25 x  √3) + (√16 x √3) = 5√3 + 4√3 = 9√3

Slide 34 - Tekstslide

√ herleiden (kleiner maken)
3248=12348=12348=216=24=8

Slide 35 - Tekstslide

Soorten getallen
Natuurlijke getallen 
Gehele getallen 
Rationale getallen 
Irrationale getallen 

alle positieve hele getallen en 0
alle natuurlijke getallen + alle negatieve hele getallen
alle gehele getallen en alle breuken
alle getallen die niet als breuk te schrijven zijn
0,1,2,...5689,....129873
3728,...5,1,0,1,2,....4638
43,171,356
π,5
Alle rationale en irrationale getallen samen zijn de reële getallen

Slide 36 - Tekstslide

in deze les hebben we behandeld ...
....rekenen met kwadraten
...rekenen met wortels
...werken met wortelformules
...wortels herleiden
...rekenen met rationele en irrationele getallen
  

Slide 37 - Tekstslide

noem twee dingen die je in deze les geleerd hebt

Slide 38 - Open vraag

noem twee dingen waar je nog (meer) uitleg over wilt

Slide 39 - Open vraag

Slide 40 - Tekstslide

Slide 41 - Tekstslide

Slide 42 - Tekstslide

Slide 43 - Tekstslide