wortels en machten

Kwadraten
Wortels
wortels
en 
kwadraten
1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 36 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Kwadraten
Wortels
wortels
en 
kwadraten

Slide 1 - Tekstslide

na deze les kan je...
....rekenen met kwadraten
...rekenen met wortels
...werken met wortelformules
...wortels herleiden
...rekenen met rationele en irrationele getallen
  

Slide 2 - Tekstslide

kwadraat
32=33=9
exponent
grondtal
dit spreek je uit als drie in het kwadraat

Slide 3 - Tekstslide

 breuken in het kwadraat
(52)2=5252=5522=254
(121)2=2323=2233=49=241
weet je nog
breuken vermenigvuldigen: teller x teller en noemer x noemer

Slide 4 - Tekstslide


32=
A
6
B
9

Slide 5 - Quizvraag


112=
A
110
B
121

Slide 6 - Quizvraag


10002=
A
100 000
B
10 000
C
1 000 000

Slide 7 - Quizvraag


(72)2=
A
144
B
494

Slide 8 - Quizvraag


(132)2=
A
194
B
164
C
297
D
925

Slide 9 - Quizvraag

wortel
9=3
dit spreek je uit als wortel negen

Slide 10 - Tekstslide

32=9
9=3
kwadrateren
worteltrekken

Slide 11 - Tekstslide

wortels en breuken
375=25=5
8116=8116=94
197=916=916=34=131

Slide 12 - Tekstslide


64=
A
9
B
8
C
7
D
32

Slide 13 - Quizvraag


529=
A
23
B
29
C
18
D
21

Slide 14 - Quizvraag


196=
A
13
B
12
C
14
D
15

Slide 15 - Quizvraag


649=
A
41
B
82
C
83

Slide 16 - Quizvraag


1664=
A
4
B
2

Slide 17 - Quizvraag

Weet je nog.......

Hoe 
Moeten Wij 
Van Die 
Onvoldoendes Afkomen
()
x4
:
+

Slide 18 - Tekstslide

√ optellen en aftrekken
2+2=22
2+2+2=32
32+22=52
geijke wortels kan je bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken
6222=42
3+2=3+2
285=285
ongelijke wortels kan je niet bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken

Slide 19 - Tekstslide

√ x en x2
(6)2=6
(36)2=32(6)2=96=54
(52)2=(5)2(2)2=252=50
(52)2+29=(5)2(2)2+23=252+6=50+6=56

Slide 20 - Tekstslide

√ optellen en aftrekken
49+2=43+2=12+2
866=76
4616=464
'mooie' wortels moet je uitrekenen
6=16

Slide 21 - Tekstslide

√ vermenigvuldigen en delen
32=32=6
32156=31526=53
618=618=3
3245=3425=1210

Slide 22 - Tekstslide

√6+√6
A
√12
B
√36
C
2√6
D
6

Slide 23 - Quizvraag

2√6+√6
A
2√12
B
3√6
C
2√6
D
2√6+√6

Slide 24 - Quizvraag

3√6+√6
A
4√12
B
4√6
C
3√6+√6
D
6

Slide 25 - Quizvraag

3√6-√6
A
3√0
B
3√6-√6
C
2√6
D
4√6

Slide 26 - Quizvraag

√5x√8
A
√40
B
2√10
C
√5x√8
D
√13

Slide 27 - Quizvraag

√6x√6
A
6
B
√36
C
2√6
D
36

Slide 28 - Quizvraag

3√6x√5
A
3√30
B
3√11
C
2√6

Slide 29 - Quizvraag

√ herleiden (kleiner maken)

Als je een wortel herleidt, zoek je naar een 'mooi' getal waardoor je het getal onder de √ kan delen.   

√50 kan je opdelen in √25 en √2 

Dus: √50 = √(25x2) = √25 x √2

√25 =5

Dus: √25 x √2 = 5x √2 = 5√2
Slide 30 - Tekstslide

√ herleiden (kleiner maken)

√500 = √(100x5) = √100 x √5 = 10√5


√150 = √(25x6) = √25 x √6 = 5√6


√1250 = √625 x √2 =  25√2

Slide 31 - Tekstslide

√ herleiden (kleiner maken)

√72 - √18 = (√36 x √2) - (√9 x √2) = 6√2 - 3√2  = 3√2


√75 + √ 48 = (√25 x  √3) + (√16 x √3) = 5√3 + 4√3 = 9√3

3248=12348=12348=216=24=8

Slide 32 - Tekstslide

Soorten getallen
Natuurlijke getallen 
Gehele getallen 
Rationale getallen 
Irrationale getallen 

alle positieve hele getallen en 0
alle natuurlijke getallen + alle negatieve hele getallen
alle gehele getallen en alle breuken
alle getallen die niet als breuk te schrijven zijn
0,1,2,...5689,....129873
3728,...5,1,0,1,2,....4638
43,171,356
π,5
Alle rationale en irrationale getallen samen zijn de reële getallen

Slide 33 - Tekstslide

in deze les hebben we behandeld ...
....rekenen met kwadraten
...rekenen met wortels
...werken met wortelformules
...wortels herleiden
...rekenen met rationele en irrationele getallen
  

Slide 34 - Tekstslide

noem twee dingen die je in deze les geleerd hebt

Slide 35 - Open vraag

noem twee dingen waar je nog (meer) uitleg over wilt

Slide 36 - Open vraag