Additie en substitutie

Additie en substitutie
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4

In deze les zitten 11 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Additie en substitutie

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
  • Je leert twee typen reacties kennen aan koolstofverbindingen:
- additie
- substitutie
  • Je kan de verschillende reacties herkennen en reactievergelijkingen hiervan opstellen in structuurformules.

Slide 2 - Tekstslide

Additie
  • 'To add' = iets toevoegen
  • Twee beginstoffen geeft 1 product.
  • Dubbele C=C binding klapt open, op beide C-atomen ontstaat een nieuwe atoombinding.

Slide 3 - Tekstslide

Voorbeelden additie

Slide 4 - Tekstslide

Additie van broom
  • Met broomwater, Br2 (aq), kun je dubbele bindingen aantonen.
  • Broomwater heeft een bruine kleur (Binas 65B), na additie is er geen broom meer aanwezig en verdwijnt de bruine kleur.

Slide 5 - Tekstslide

1. Geef de reactievergelijking van de additie van waterstofbromide (HBr) aan propeen in structuurformules.
2. Geef de systematische naam van het product.
3. Geef de structuurformule van het isomeer dat kan ontstaan.

Slide 6 - Open vraag

Substitutie
  • 'To substitute' = iets vervangen
  • Twee beginstoffen geeft 2 producten o.i.v. UV-straling.
  • Waterstofatomen worden vervangen door halogeen-atomen.

Slide 7 - Tekstslide

Voorbeelden substitutie

Slide 8 - Tekstslide

Geef de reactievergelijking van de substitutie van propaan met broom, waarbij 2 H-atomen worden vervangen. Gebruik hiervoor structuurformules.

Slide 9 - Open vraag

Aan de slag 
Ga bezig met de oefeningen over additie en substitutie op de ELO. 

Morgen worden deze besproken. 
Al klaar? Maak dan de opdracht op de slide hierna. 

Slide 10 - Tekstslide

Bij de additie van water aan but-1-een ontstaan twee isomeren. Geef de reactievergelijking in structuren met beide isomeren.
Leg daarnaast waarom hier twee isomeren kunnen ontstaan.

Slide 11 - Open vraag