cross

1KB: Thema 8 - Basisstof 2 en 3

PROGRAMMA
 • Uitleg basisstof 8.2
 • Zelfstandig werken
 • Uitleg basisstof 8.3
 • Zelfstandig werken
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
Biologie / VerzorgingMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 1

In deze les zitten 15 slides, met tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 80 min

Onderdelen in deze les

PROGRAMMA
 • Uitleg basisstof 8.2
 • Zelfstandig werken
 • Uitleg basisstof 8.3
 • Zelfstandig werken

Slide 1 - Tekstslide

Basisstof 2: Gedrag

Slide 2 - Tekstslide

Wat is gedrag 
Alles wat een mens of dier doet is gedrag. Bijv. kijken, lachen.
Gedrag van mensen en dieren lijken veel op elkaar. 

Slide 3 - Tekstslide

Waar komt gedrag vandaan? 
Terugdenken aan thema 5 'waarnemen en regelen':
Mensen en dieren vangen prikkels op uit hun omgeving. Een prikkel kan van alles zijn, geur, geluid of iets wat je proeft. Zintuigen reageren op prikkels. 

De reactie die je geeft op op een prikkel heet de respons. 
Gedrag bestaat uit handelingen die samenhangen. 

Slide 4 - Tekstslide

Prikkels
Je hebt verschillende soorten prikkels. 
- Inwendige prikkel (bijv. door honger)
- Uitwendige prikkels (geur van vers brood)

Veel gedrag van mensen en dieren is aangeleerd. Gedrag kan ook bepaald worden voor erfelijke factoren. (bijv, als baby heb je meteen de zuigreflex)

Slide 5 - Tekstslide

Aangeleerd of niet?

Veel gedrag van mensen en dieren is aangeleerd. 
- Leren fietsen, leren schrijven, leren praten...

Gedrag kan ook bepaald worden voor erfelijke factoren. (bijv, als baby heb je meteen de zuigreflex)

Slide 6 - Tekstslide


Aan het werk

(Maak basisstof 8.1 af: 
Bente Charyssa, Frans)

Lees basisstof 8.2 in je boek

Maak de opdrachten online


Slide 7 - Tekstslide

Basisstof 3: sociaal gedrag 
Gedrag waarbij je rekening houdt met anderen is sociaal gedrag. Dit gedrag leer je. 
Sociaal gedrag leer je ook door te spelen, je leert met soortgenoten om te gaan. 

Soms zijn er dieren die niet in de groep leven, deze dieren leven solitair

Slide 8 - Tekstslide

Territoriumgedrag 
Veel diersoorten hebben een eigen leefgebied. In dat gebied laten ze geen andere dieren toe, zo'n eigen gebied noemen we territorium. 
Vooral mannetjes bewaken hun territorium. Dit wordt gedaan door vechten. 
Mensen bakenen ook hun territorium af. bijv. met een hek in de tuin 

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Rangorde
 • Rangorde: een groep met dominante en onderdanige dieren, waar iedereen zijn plek kent

 • Het dominante dier is de baas over de onderdanige dieren in de groep. 

 • Een rangorde brengt rust in de groep, de regels zijn duidelijk. 

Dominant
Dominant
Onderdanig gedrag

Slide 11 - Tekstslide

Kippen
 • Bij kippen wordt de rangorde uitgevochten door elkaar te pikken. Daarom spreek je bij kippen ook van een pikorde.

 • De hen die het hoogste in de rangorde staat pikt alle andere hennen, maar wordt zelf nooit gepikt.

 • De hen die bovenaan in de rangorde staat, mag bijvoorbeeld als eerste eten.

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video


Aan het werk

Lees basisstof 8.3 in je boek

Maak de opdrachten online


Slide 14 - Tekstslide

HUISWERK
t/m Basisstof 3 afhebben:

Slide 15 - Tekstslide