B1-K1-W1- Lesweek 8- F20 - lessen op afstand (week van 16 mrt)

 Ontwikkelingsproblemen zijn vaak 
 te voorspellen vanuit risicofactoren.

Oorzaak kind- intern 
Oorzaak ouder/gezin- omgeving: extern 


Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt 

                      

B1-K1-W1

Klas:    F20A          &  F20B 
Docent: M. Eshuis    &   Myrthe van de Meulenhoff
Lesweek 8-  30 maart-3 april                                                   
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 28 slides, met tekstslides en 4 videos.

Onderdelen in deze les

 Ontwikkelingsproblemen zijn vaak 
 te voorspellen vanuit risicofactoren.

Oorzaak kind- intern 
Oorzaak ouder/gezin- omgeving: extern 


Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt 

                      

B1-K1-W1

Klas:    F20A          &  F20B 
Docent: M. Eshuis    &   Myrthe van de Meulenhoff
Lesweek 8-  30 maart-3 april                                                   

Slide 1 - Tekstslide

Programma vandaag: 
 • Welkom, AWR 
 • Lesdoelen vandaag 
 • Pictogrammen 

 • Vervolg op Social media (herhaling)
 • ''Beste ethicus'' opdracht - 'Ethische dilemma's 

 • Check lesdoelen 
 • Afsluiting 

Slide 2 - Tekstslide

Programma- onderdeel Doelgroepen  
 • Welkom, AWR
 • Terugblik vorige lesweek (oefeningen) 
 • Lesdoelen vandaag 

  Deel 1

 • Theorie ADHD
 • Opdrachten ADHD/ADD

  Deel 2 
 • ASS 
 • Zelfstandig werken
  - opdracht 

 • Afsluiting
Programma vandaag: 
 • Welkom 
 • Terugblik op vorige les deel 1 & deel 2 
 • Lesdoelen vandaag 

 • Deel 1
 • Theorie ADHD
 • Opdrachten ADHD/ADD
 • Zelfstandig werken 


 • Deel 2 
 • Theorie ASS
 • Opdracht ASS- zelfstandige opdracht 

 • Afsluiting (wat moet af voor deze week?)

Slide 3 - Tekstslide

Terugblik op de vorige les- deel 1 
Kun je voor jezelf antwoord geven op de volgende vragen? 
Klik op het luidsprekertje!  

Slide 4 - Tekstslide

Terugblik op de vorige les-deel 2- Antwoorden 
’Wanneer de gedragsproblemen, met enige mate van ondersteuning, niet opgelost kunnen worden, zou het kunnen zijn dat er sprake is van een gedragsstoornis.’’​

-Is niet situatie gebonden ​
-Aanhoudende gedragsproblemen die dagelijks functioneren belemmeren ​
-Volgens de DSM-criteria/regels – diagnose ​gesteld door psychiater
-Eigenschap kind ​

Denk aan: ODD, Anti-sociale gedragsstoornis. (zoek ook maar eens op op internet of vraag om meer informatie/bronnen of uitleg --> Melle)

Slide 5 - Tekstslide

Terugblik op de vorige les-deel 2- Antwoorden 
Gedragsprobleem:​
​‘Het gedragsprobleem is een gevolg  van een oorzaak, bijvoorbeeld een traumatische ervaring die het kind heeft ondergaan of een slechte opvoeding.’​

- Situatie gebonden​
- Staat meer buiten het kind, geen eigenschap. Je gaat dus kijken naar  omgeving en ontwikkeling van kind. ​
- Denk aan driftbuien, woedeaanvallen, grensoverschrijdend gedrag. ​

Slide 6 - Tekstslide

Terugblik op de vorige les- deel 2 
Welke sociale problematiek kun jij uit de volgende afbeeldingen halen? 

Op de volgende dia vind je de antwoorden terug.. 

Slide 7 - Tekstslide

Antwoorden terugblik-deel 2
1. Huiselijk geweld 
2. Werkloosheid 
3. Armoede 
Nog even extra uitleg- sociale problematiek ofwel maatschappelijke problematiek:
-Het probleem betreft kleine of grote groepen mensen in de maatschappij
- De problematiek is vaak het gevolg van een achterstelling in de maatschappij
-Sociale problematiek kan niet gemakkelijk worden opgelost
- Sociale problematiek= groter risico op andere problemen
 -Sociale problematiek van kind = van de ouders
Boek-Methodiek- Thema 2 'Oriëntatie op de mens en zijn ontwikkeling'
 H8 problemen in de ontwikkeling 
1. Huiselijk geweld
2. Werkloosheid
3. Armoede


Extra uitleg- sociale problematiek ofwel maatschappelijke problematiek:

-Het probleem betreft kleine of grote groepen mensen in de maatschappij
- De problematiek is vaak het gevolg van een achterstelling in de maatschappij
-Sociale problematiek kan niet gemakkelijk worden opgelost
- Sociale problematiek= groter risico op andere problemen
 -Sociale problematiek van kind = van de ouders

Boek-Methodiek- Thema 2 'Oriëntatie op de mens en zijn ontwikkeling'
                                                   ' H8- problemen in de ontwikkeling '
Terugblik op de vorige les- deel 2 

Slide 8 - Tekstslide

Lesdoelen vandaag: 
Aan het einde van de les kun je... 

 • Kun je uitleggen wat veel voorkomende leerproblemen en gedragsproblemen zijn
 • Kun je uitleggen wat ADHD/ ADD is en de belangrijkst kenmerken opnoemen
 • Kun je uitleggen wat ASS inhoudt 
 • Kun je een aantal kenmerken opnoemen van ASS 

Slide 9 - Tekstslide

Refresh your brainSta even op van je stoel- rek je uit - haal een glas fris of koffie en ga over 5 min verder met de volgende dia

Slide 10 - Tekstslide

De volgende onderwerpen/thema’s vallen onder het werkveld: ‘Speciaal onderwijs’:  

Deze les gaan we het hebben over
ADHD/ADD/Leerproblemen/Autisme. 

                                   

Slide 11 - Tekstslide

ADHD
Let op! Lees eerst de hele opdracht door en pak je schrift en pen erbij! 

Kijk gericht naar het filmpje op de volgende dia (klokhuis aflevering ADHD). 

En beantwoord aan het einde van de aflevering de volgende vragen. 

- Wat is de oorzaak van ADHD?
-  Wat zijn de kenmerken van ADHD (dus wat zie je in gedrag en waar hebben kinderen met ADHD moeite mee?) 
- Wat wordt er verteld over wat er gebeurt in de hersenen bij iemand met ADHD? 

Schrijf de antwoorden op in je schrift. 


Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

ADHD- theorie 
ADHD - Attention deficit hyperactivity disorder:
Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit

- Voor 12de levensjaar kenmerken duidelijk en blijven voortduren 
Aantal duidelijke Kenmerken: 
- Concentratieproblemen  -  snel afgeleid, moeite om zich te focussen
- Hyperactiviteit &  Impulsiviteit (praten, gedrag, beweging, druk in hoofd)
-  Motorische problematiek (niet altijd)
- Leerproblemen (uitstel gedrag, veel plannen maar dingen afmaken is moeilijk )
- Choatisch/ vergeetachtig 
- Moeite met regelfunctie in het brein (plannen en organiseren, tijdsbesef) 
- Prikkelgevoelig (kan gepaard gaan met stemmingswisselingen) 
 

Slide 14 - Tekstslide

ADHD- theorie 
Oorzaak:
- Biologische oorzaak- waarschijnlijk bij communicatie tussen hersengebieden. -  Neurotransmitters dopamine en noradrenaline komen in verminderde hoeveelheid voor in het voorste gedeelte van de hersenen bij ADHD- patiënten.

Waar zorgen neurotransmitters voor? 
Neurotransmitters zorgen voor de communicatie
 tussen hersengebieden.
Voorste gedeelte hersenen-> met name voor plannen, impulsen en
 gedrag belangrijk. 
De hersenen werken anders... maar het zegt NIETS over je intelligentie! 


Slide 15 - Tekstslide

Wat is dan ADD? 
Let op! Lees eerst de hele opdracht door en pak je schrift en pen erbij!

Kijk gericht naar het korte filmpje op de volgende dia.  
En beantwoord aan het einde van de aflevering de volgende vraag. 

- Wat is het verschil tussen ADD en ADHD?


Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

Refresh your brainSta even op van je stoel- rek je uit - haal een glas fris of koffie en ga over 5 min verder met de volgende dia

Slide 18 - Tekstslide

Opdracht (Let op ook inleveren op teams vrijdag! ) 
druk is, maar het stoort wel in de les'.

Opdracht  deel 1 - (deze lever je ook in via teams) 
Blader nu nog eens door je aantekeningen die je tot nu toe hebt gemaakt, pak internet erbij en geef antwoord op de volgende vragen:


1. Beschrijf ADD en ADHD. Schrijf de kenmerken en kwaliteiten op.
2. Waarom wordt ADD vaak pas op latere leeftijd gediagnosticeerd (denk je)?  
3. Waarom is het belangrijk een kind met een aandachtsstoornis een prikkelarme omgeving aan te bieden?
4. Welke tips kun je geven voor de begeleiding van Mischa?
'Misha zit in groep 8 en vindt het lastig om stil op haar stoel te blijven zitten. Ze is erg bewegelijk. Ze kan zich moeilijk op een ding tegelijk focussen en als haar buurman Karim iets tegen haar zegt is ze snel afgeleid. Die rekensommen die ze moet maken vindt ze totaal niet interessant. Misha heeft ADHD en doet erg haar best. Ze kan het soms niet helpen dat ze zo druk is. 

Slide 19 - Tekstslide

Deel 2- ASS - Autisme spectrumstoornis 
Kijk naar de volgende filmpjes op de 
dia's en klik dan door voor de theorie! 
Daarna volgt opdracht deel 2. 
Deze opdrachten lever je uiteindelijk in via teams.

Zie laatste dia van deze les.  

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Video

Slide 22 - Video

Theorie ASS
Pervasieve stoornis:
Ernstig aangeboren stoornis die de gehele ontwikkeling beïnvloedt en bemoeilijkt.
Ontstaan?
- Hersenbeschadiging
- Aanleg
- Problemen bij bijv. zwangerschap (virussen/besmettingen. bv.herpes etc) die zorgen voor verstoring in verwerven en verwerken informatie.

Slide 23 - Tekstslide

Algemene kenmerken:
'Ieder mens is anders, dat geldt ook voor mensen met autisme. Het is daarom niet altijd gemakkelijk om autisme te herkennen. Pas als dit is gediagnosticeerd.'

Globale kenmerken in twee categorieën:
1) Beperkingen in de sociale communicatie en interactie.
(moeite met gedrag voorspellen, informatie in losse elementen verwerken, moeite met inlevingsvermogen etc.)
2) Repetitief gedrag(dwangmatig)en specifieke interesses.
 (Verzamelen van weetjes en feiten, moeite met afwijken van bepaalde gewoontes (dwangmatig) )

Slide 24 - Tekstslide

Vroeger en nu.... 
Tegenwoordig spreken we van ASS… Autisme spectrum stoornis. Echter worden vaak nog de verschillende vormen benoemd in de hulpverlening. Belangrijk dat je dus de ‘oude vormen’ nog kent.

Zie volgende dia!

Slide 25 - Tekstslide

Opdracht deel 1 - (deze lever je ook in via teams)
Blader nu nog eens door je aantekeningen die je tot nu toe hebt gemaakt, pak internet erbij en geef antwoord op de volgende vragen:

1. Beschrijf ADD en ADHD. Schrijf de kenmerken en kwaliteiten op.
2. Waarom wordt ADD vaak pas op latere leeftijd gediagnosticeerd (denk je)?
3. Waarom is het belangrijk een kind met een aandachtsstoornis een prikkelarme omgeving aan te bieden?
4. Welke tips kun je geven voor de begeleiding van Mischa?
'Misha zit in groep 8 en vindt het lastig om stil op haar stoel te blijven zitten. Ze is erg bewegelijk. Ze kan zich moeilijk op een ding tegelijk focussen en als haar buurman Karim iets tegen haar zegt is ze snel afgeleid. Die rekensommen die ze moet maken vindt ze totaal niet interessant. Misha heeft ADHD en doet erg haar best. Ze kan het soms niet helpen dat ze zo 
Opdracht deel 2 - (deze lever je ook in via teams)
Je gaat op de volgende pagina een aflevering kijken van 'je zal het maar hebben'. 
Je richt je tijdens het kijken op Xavier. 
Aan het einde van de aflevering geef je antwoord op de volgende vragen (hiervoor gebruik je ook de theorie van deze les en eventueel internet). 

1. Waarom werd bij Xavier pas zo laat Autisme gediagnosticeerd? 
2. Welke kenmerken heeft Xavier als je die vergelijkt met de theorie van PDDNOS?
3. Wat helpt Xavier nu waardoor het beter met hem gaat? 

Zoek ook afzonderlijk nog op internet op
4. Kwaliteiten die bij Autisme horen, schrijf 5 kwaliteiten op.  
4. Leg de ''geef me de vijf''- methode kort uit (in eigen woorden). 

 Succes! 

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Link

Afsluiting 
Check voor jezelf de volgende lesdoelen. Kun je hier antwoord op geven? 
Aan het einde van de les.... 
 • Kun je uitleggen wat veel voorkomende leerproblemen en gedragsproblemen zijn  
 • Kun je uitleggen wat ADHD/ ADD is en de belangrijkst kenmerken opnoemen
 • Kun je uitleggen wat ASS inhoudt 
 • Kun je een aantal kenmerken opnoemen van ASS 


HUISWERK VOOR JE AANWEZIGHEID: 
LEVER OPDRACHT DEEL 1 & DEEL 2 (ZIE DIA"S VAN DEZE LES) VOOR VRIJDAG 23.59 VIA TEAMS>
ZIE 'W1-lesweek 8 adhd/add/ass- opdracht'' 

Slide 28 - Tekstslide