H4.4 scheiden en ontleden & H4.3 Atomen als bouwstenen

Let op!
We doen eerst H4.4 scheiden en ontleden 
en daarna pas H4.3 Atomen als bouwstenen
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo g, t, mavoLeerjaar 3

In deze les zitten 26 slides, met tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 40 min

Onderdelen in deze les

Let op!
We doen eerst H4.4 scheiden en ontleden 
en daarna pas H4.3 Atomen als bouwstenen

Slide 1 - Tekstslide

H4.4 scheiden en ontleden

Slide 2 - Tekstslide

Planning
Leerdoel
Scheiden
Ontleden
Tabel
HW

Slide 3 - Tekstslide

Leerdoel
Ik kan het verschil tussen scheiden en ontleden benoemen.

Slide 4 - Tekstslide

Scheiden
Het uit elkaar halen van een mengsel tot zuivere stoffen.


VB: modder scheiden in water en zand.


Slide 5 - Tekstslide

ontleden
Het breken (ontleden) van zuivere stoffen in atomen en elementen/ verbindingen.

VB: water (zuivere stof) kun je 'breken' 
in waterstofgas en zuurstofgas.

Slide 6 - Tekstslide

Scheiden en ontleden
In schema:

achterkant 
begrippenlijst

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

HW
Hoofdstuk 4
Basisstof 4
Opdrachten 43,45,46,47,48,49,52,55,

inleveren begrippenlijst bij HW/ opdrachten 3.3
Deadline 22-2-2022 om 23:59

Slide 9 - Tekstslide

H4.3 atomen als bouwstenen

Slide 10 - Tekstslide

Planning
Leerdoelen
Macro --> micro
atoom, element, niet-ontleedbare stof
moleculen, verbinding, ontleedbare stof

Slide 11 - Tekstslide

Leerdoelen
  • Ik kan benoemen wat een molecuul / verbinding / ontleedbare stof is en hoe ik deze kan herkennen  
  • Ik kan benoemen wat een atoom / element / niet-ontleedbare stof is  
  • Ik kan een reactieschema opstellen in woorden
  • Ik kan een reactievergelijking opstellen in (molecuul)formules
  • Ik kan benoemen welke 7 atomen in tweetallen voorkomen  
  • Ik ken de leerlijst atomen en moleculen VM3 uit mijn hoofd.Slide 12 - Tekstslide

Van macro- naar microniveau

Van wat we kunnen zien,
naar kleiner dan voor het blote oog zichtbaar.

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

118 verschillende atoomsoorten

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Video

atoom, element, n-os
Atoom: 'kleinste' deeltje in de scheikunde.   koolstof (C)
Element: stof van 1 soort atoom                         diamant (C)

niet-ontleedbare stof
Stof die niet door ontleding kleiner gemaakt kan worden,
alle atomen en sommige elementen.

Slide 21 - Tekstslide

moleculen, verbinding, os
Moleculen: Stof die bestaat uit meerdere verschillende atoomsoorten.
Verbinding: een ander wordt voor molecuul.

Moleculen zijn ontleedbare stoffen uit niet-metaal atomen:
 Als je deze ontleedt, ontleed je deze in andere stoffen, vaak andere verbindingen, elementen of atomen (niet metalen).

Slide 22 - Tekstslide

Reactieschema
De reactie in woorden
vb-zin: water wordt ontleed in waterstofgas en zuurstofgas.

Reactieschema:
Slide 23 - Tekstslide

Reactievergelijking
De reactie in formuletaal (symbolen + formules)
vb-zin: water wordt ontleed in waterstofgas en zuurstofgas.

Reactievergelijking:                             Reactievergelijking kloppend:


Slide 24 - Tekstslide

7 atomen in 2-tallen
Komen in de natuur nooit voor als los atoom, maar altijd in
tweetallen

Slide 25 - Tekstslide

HW
Hoofdstuk 4
Basisstof 3
Opdrachten 27,28,29,30,31,32,35,36,38,39,40
& Video kijken:
Extra uitleg --> H4 nieuwe stoffen maken --> 
H4.5 deel A + deel B

Slide 26 - Tekstslide