vrijdag 25 november 2022

Goedemorgen! 
Fijn dat je er bent.

- Lever je mobiel bij binnenkomst in in de rode bak. 
- Pak je Chromebook uit de kast en log vast in op LessonUp en in SOM Today.

1 / 38
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute 1

In deze les zitten 38 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Goedemorgen! 
Fijn dat je er bent.

- Lever je mobiel bij binnenkomst in in de rode bak. 
- Pak je Chromebook uit de kast en log vast in op LessonUp en in SOM Today.

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Link

Slide 4 - Tekstslide

1e lesuur:
gym

Slide 5 - Tekstslide

Wat heb je geleerd?

Slide 6 - Woordweb

2e lesuur:

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Link

Aan de slag!
timer
30:00

Slide 9 - Tekstslide

Wat heb je geleerd?

Slide 10 - Woordweb

Pauze
timer
15:00

Slide 11 - Tekstslide

3e + 4e lesuur:
koken

Slide 12 - Tekstslide

Wat heb je geleerd?

Slide 13 - Woordweb

Pauze
timer
20:00

Slide 14 - Tekstslide

Lezen
timer
10:00

Slide 15 - Tekstslide

5e + 6e lesuur:
Sova
Keuzemiddag

Slide 16 - Tekstslide

Social media

Slide 17 - Tekstslide

Welke social media gebruik jij?

Slide 18 - Tekstslide

Wat zijn de voordelen
van social media?

Slide 19 - Woordweb

Wat zijn de gevaren
van social media?

Slide 20 - Woordweb


Op school hebben we een social media protocol. Hierin staan regels en afspraken waaraan iedereen zich moet houden.

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Reageer niet anoniem op artikelen, tweets, etc.
Gebruik je eigen identiteit, zeker als 
het over de Waerdenborch gaat. 
Spreek voor jezelf, wees eerlijk en 
duidelijk in wat je bedoelt.
Zeg wie je bent:

Slide 23 - Tekstslide

Gebruik geen gegevens van medeleerlingen, medewerkers van 
de school, andere mensen of zelf verzonnen personen.
Ga zorgvuldig om met vertouwelijke informatie. Alles wat op internet wordt geplaatst kan daar na lange tijd nog worden teruggevonden.
Respecteer privacy:

Slide 24 - Tekstslide

Publiceer geen foto's, filmpjes, geluidsfragmenten, tweets waarmee je jezelf en/of anderen 
in de problemen kunt brengen.
Publiceer alleen afbeeldingen 
en geluidsopnamen als de mensen 
die erop staan dat goed vinden.
Denk na over afbeeldingen: 

Slide 25 - Tekstslide

Verzend of plaats geen berichten die kwetsend, obsceen, discriminerend of haatdragend zijn voor een ander persoon, een groep of de school.
Gedraag je online zoals je dat 
ook binnen (en buiten) de school 
hoort te doen.
Toon respect:

Slide 26 - Tekstslide

Reageer niet op berichten 
van binnen of buiten de school
tijdens lestijd.
Gebruik e-mail en social media 
in de les ALLEEN als je daar toestemming voor hebt.
Doe normaal:

Slide 27 - Tekstslide

Als je de berichtgeving aan hebt staan, word je steeds gestoord.
Geconcentreerd werken kun je dan niet!
- van  games / snapchat / instagram
- van facebook
- van whats-app ....... e.a. apps
iPad gebruik tijdens de les: Zet berichtgeving uit..... 

Slide 28 - Tekstslide

Je maakt met de begeleide toegang de keuze 
om geconcentreerd te werken!
iPad gebruik tijdens de les: Gebruik begeleide toegang!
Hoe? Je kunt dat instellen!

Slide 29 - Tekstslide

In de volgende slides volgen een aantal stellingen


EENS: Ga aan de rechterkant van het lokaal staan


ONEENS: Ga aan de linkerkant van het lokaal staan

Slide 30 - Tekstslide

STELLING 1:

Social media heeft een slechte invloed 
op de leerprestaties van leerlingen

Slide 31 - Tekstslide

STELLING 2:

Een social media protocol op school 
is overbodig

Slide 32 - Tekstslide

STELLING 3:


(Cyber)pesten moet strafbaar gesteld worden

Slide 33 - Tekstslide

STELLING 4:

Social media is een hype: 
Het waait vanzelf wel weer over

Slide 34 - Tekstslide

Tijdens de les de berichtgeving uit of begeleide toegang op je iPad.
Wat vind jij?

Slide 35 - Open vraag

Gedragscode: email en social-media op de Waerdenborch. Wat heb je geleerd?

Slide 36 - Woordweb

Wat heb je geleerd?

Slide 37 - Woordweb

Afsluiting

Slide 38 - Tekstslide