vrijdag 24 september 2021

Goedemorgen! 
Goed dat je er bent.
 

  • Meld je alvast even aan voor de LessonUp van vandaag. 
  • Lever je mobiel in. 

1 / 47
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute 1

In deze les zitten 47 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Goedemorgen! 
Goed dat je er bent.
 

  • Meld je alvast even aan voor de LessonUp van vandaag. 
  • Lever je mobiel in. 

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Link

1e lesuur:

Slide 6 - Tekstslide

2e lesuur:

Slide 7 - Tekstslide

leerdoel


Je leert de begrippen draadmodel, ribbe en hoekpunt kennen.

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Link

De kubus heeft ... ribben.
A
4
B
8
C
12
D
16

Slide 11 - Quizvraag

De kubus heeft ... hoekpunten.
A
4
B
8
C
12
D
16

Slide 12 - Quizvraag

Aan de slag!
timer
30:00

Slide 13 - Tekstslide

Pauze
timer
15:00

Slide 14 - Tekstslide

3e lesuur: SOVA

Slide 15 - Tekstslide

Social media

Slide 16 - Tekstslide

Welke social media gebruik jij?

Slide 17 - Tekstslide

Welke social media gebruik jij?

Slide 18 - Woordweb

Wat zijn de voordelen
van social media?

Slide 19 - Woordweb

Wat zijn de gevaren
van social media?

Slide 20 - Woordweb

Slide 21 - Tekstslide

Reageer niet anoniem op artikelen, tweets, etc.
Gebruik je eigen identiteit, zeker als 
het over de Waerdenborch gaat. 
Spreek voor jezelf, wees eerlijk en 
duidelijk in wat je bedoelt.
Zeg wie je bent:

Slide 22 - Tekstslide

Gebruik geen gegevens van medeleerlingen, medewerkers van 
de school, andere mensen of zelf verzonnen personen.
Ga zorgvuldig om met vertouwelijke informatie. Alles wat op internet wordt geplaatst kan daar na lange tijd nog worden teruggevonden.
Respecteer privacy:

Slide 23 - Tekstslide

Publiceer geen foto's, filmpjes, geluidsfragmenten, tweets waarmee je jezelf en/of anderen 
in de problemen kunt brengen.
Publiceer alleen afbeeldingen 
en geluidsopnamen als de mensen 
die erop staan dat goed vinden.
Denk na over afbeeldingen: 

Slide 24 - Tekstslide

Verzend of plaats geen berichten die kwetsend, obsceen, discriminerend of haatdragend zijn voor een ander persoon, een groep of de school.
Gedraag je online zoals je dat 
ook binnen (en buiten) de school 
hoort te doen.
Toon respect:

Slide 25 - Tekstslide

Reageer niet op berichten 
van binnen of buiten de school
tijdens lestijd.
Gebruik e-mail en social media 
in de les ALLEEN als je daar toestemming voor hebt.
Doe normaal:

Slide 26 - Tekstslide

Als je de berichtgeving aan hebt staan, word je steeds gestoord.
Geconcentreerd werken kun je dan niet!
- van  games / snapchat / instagram
- van facebook
- van whats-app ....... e.a. apps
iPad gebruik tijdens de les: Zet berichtgeving uit..... 

Slide 27 - Tekstslide

Je maakt met de begeleide toegang de keuze 
om geconcentreerd te werken!
iPad gebruik tijdens de les: Gebruik begeleide toegang!
Hoe? Je kunt dat instellen!

Slide 28 - Tekstslide

In de volgende slides volgen een aantal stellingen


EENS: Ga aan de rechterkant van het lokaal staan


ONEENS: Ga aan de linkerkant van het lokaal staan

Slide 29 - Tekstslide

STELLING 1:

Social media heeft een slechte invloed 
op de leerprestaties van leerlingen

Slide 30 - Tekstslide

STELLING 2:

Een social media protocol op school 
is overbodig

Slide 31 - Tekstslide

STELLING 3:

(Cyber)pesten moet strafbaar gesteld worden

Slide 32 - Tekstslide

Gedragscode social media.
Wat heb je geleerd?
Afspraken in de klas?

Slide 33 - Woordweb

Slide 34 - Tekstslide

4e lesuur:

Slide 35 - Tekstslide

Leerdoel
1.9.20 Je kunt de fotosynthese beschrijven.

 

In de bladeren van planten vindt fotosynthese plaats. Bij fotosynthese maakt de plant voedsel. Ook ontstaat zuurstof.

Slide 36 - Tekstslide

Slide 37 - Tekstslide

Slide 38 - Tekstslide

Slide 39 - Tekstslide

Wat is glucose?

Slide 40 - Open vraag

Wat is koolstofdioxide?

Slide 41 - Open vraag

Slide 42 - Link

Slide 43 - Tekstslide

Aan de slag!
timer
30:00

Slide 44 - Tekstslide

Pauze
timer
20:00

Slide 45 - Tekstslide

5+6e lesuur:
Special Heroes! 

Slide 46 - Tekstslide

Afsluiting

Slide 47 - Tekstslide