Pedagogisch klimaat les 3 & 4

Les 3 pedagogisch klimaat 
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
pedagogiekMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Les 3 pedagogisch klimaat 

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Programma
 • Terugblikken naar les 2
 • Uitleg over pedagogische visies
 • Werken aan een groepsopdracht

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Tekst
Hoeveel opvoedstijlen ken je?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is het verschil tussen autoritair en autoritatief?

Slide 4 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is het verschil tussen permissief en verwaarlozend?

Slide 5 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Doel van de lessen
 • Ik ken de visie van verschillende bekende pedagogen
 • Ik kan mijn eigen gedachten over opvoeden verbinden aan de visies van bekende pedagogen
 • Ik weet welke pedagogische visie het beste bij mij past

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Pedagogische stromingen

Een kinderopvangorganisatie of school werkt vanuit een visie op de opvoeding van kinderen.

Deze visie bedenkt een organisatie meestal niet helemaal zelf. Vaak ligt de basis ervan bij de visies van bekende pedagogen uit de vorige eeuw zoals Freinet, Pikler en Montessori. Al deze pedagogen hadden één ding gemeen: hun liefde voor het kind. Ze stelden het kind centraal en gingen uit van de manier waarop kinderen denken en voelen.


Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de definitie van een pedagoog?
A
Een pedagoog is iemand die zich op een professioneel-wetenschappelijke manier met opvoeding en onderwijs, alsook met de theorie bezighoudt.
B
Een pedagoog is iemand die zich op een professioneel-wetenschappelijke manier met onderwijs, alsook met de theorie bezighoudt.​
C
Een pedagoog is iemand die zich op een praktijkgerichte manier met het gedrag van kinderen bezighoudt.
D
Een pedagoog is iemand die zich op een praktijkgerichte manier met het gedrag van leerkrachten bezighoudt.

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke pedagogen ken je? Wat zijn hun visies?

Slide 9 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

5 bekende pedagogen
 1. Emmi Pikler: Goede hechting , echt contact
 2. Lev Vygotsky: Zone van naaste ontwikkeling
 3. Janusz Korczak: Rechten van het kind
 4. Rudlof Steiner: Ontplooien in natuurlijke omgeving
 5. Thomas Gordon: Communicatie en gelijkwaardigheid centraal
 6. Montessori: zelfstandigheid 

Slide 10 - Tekstslide

Vandaag behandelen we zes pedagogen die elk een bijdragen hebben geleverd in het begrijpen van de ontwikkeling en het leren van kinderen en het ontwerpen van pedagogische visies en onderwijsconcepten.
Groepsopdracht 

1. De klas wordt verdeeld in 6 groepen.
2. Iedere groep gaat 1 pedagoog onderzoeken.
3. Iedere groep maakt een poster over deze pedagoog. 
4. Iedere groep presenteert de eigen poster aan de klas.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Groepsverdeling

Groep 1 = Steiner:  
Groep 2 = Pikler: 
Groep 3 = Korczak: 
Groep 4 = Gordon: 
Groep 5 = Vygotksy:  
Groep 6= Montessori

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Op de poster zet je

- De Pedagoog + foto
- Waar komt hij/zij vandaan (uit welk jaar)
- Wat is zijn/haar visie
- Hoe is hij/zij tot deze visie gekomen
- Geef voorbeelden hoe dat er in de praktijk eruit ziet + foto’s
- Geef voorbeelden van kinderdagverblijven die deze pedagogische visie aanhangen/gebruiken
Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bij de poster vertel je
- Wat vinden jullie van deze visie

- Past deze visie bij jou (individueel vertelt ieder groepslid hier kort iets over)

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

2A
1: Givana, Jara, Anisha, Eva -> Korzak
2: Lynn, Lynn, Lena, Isa -> Vygotsky
3: Danique, Kaylee, Demi -> Thomas Gorda
4: Indira, Sele, Suze -> Pikler
5: Claire, Fenne, Daphne -> Montessory
6: Zoë, Lisa, Tara -> Steiner

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

2B
Groep 1: Hanne, Maureen, Joyce - Steiner
Groep 2: Isis, Mirre en Nora - Pikler 
Groep 3: Lieke, Soraya, Jade - Korzack
Groep 4: Sumeyye en Demi - Gordon
Groep 5: Nicole, Senna, Robin, Demi W- Vygotsky
Groep 6: Muriel, Arwen, Kristian - Montessor 


Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

2D
Groep 1 Emmi Pikler: Nerena, Jasmijn, Helen, Noa
Groep 2 Lev Vygotsky: Menthe, Bente, Mirte
Groep 3 Janusz Korczak: Floor, Benthe, Sam, Indy
Groep 4 Rudlof Steiner: Evie, Lisa, Alisia
Groep 6 Montessori/ Gordon: Manon, Nurdan, Valerie, Serena

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Pedagogisch klimaat les 5
- Presentaties
- Vervolg uitleg pedagogische stromingen
- Eventueel uitleg over bewijslasten

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke pedagoog heeft als uitgangspunt de 'zone van naaste ontwikkeling'?
A
Helen Parkhurst
B
Peter Petersen
C
Maria Montessori
D
Lev Vygotsky

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke pedagoog was kinderarts en directeur van een weeshuis?
A
Maria Montessori
B
Janusz Kosczak
C
Lev Vygotsky
D
Luc Stevens

Slide 20 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Luc Stevens
1941 - heden, Nederland
Orthopedagoog en hoogleraar

- Drie pedagogische basisbehoeften: relatie, autonomie, competentie
- Pedagogisch klimaat

Slide 21 - Tekstslide

Drie psychologische basisbehoeften: “Ieder mens is gebouwd om zichzelf te ontwikkelen en heeft een natuurlijke behoefte aan relatie (anderen waarderen mij en willen met mij omgaan), competentie (ik heb geloof en plezier in mijn eigen kunnen) en autonomie (ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen)”. ​

Pedagogisch klimaat:
“Als je in de klas een goed pedagogisch klimaat neer wilt zetten als student, als startende leerkracht, moet je leren om te handelen in het moment en waar op dat moment behoefte aan is. De ene keer wacht je af, terwijl het de volgende keer nodig is om in te grijpen. Werk aan de interactie met elkaar (leerkracht en de leerling), leer jouw visie kennen en speel met de basisbehoeften waar dat moment om vraagt”.

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lev Vygotsky
1896 - 1934, Rusland

- Zone van naaste ontwikkeling
- Sociale leertheorie: mensen leren in interactie

Slide 23 - Tekstslide

Kinderen hebben een zelflerend vermogen, maar om in hun ontwikkeling verder te komen, hebben ze volwassenen en leeftijdsgenoten nodig: Zone van naaste ontwikkeling.

Kinderen hebben dus een sociale omgeving nodig om zich verder te ontwikkelen: Sociaal constructivisme. Taal is hierbij crucial, om interactie met elkaar aan te gaan en is de sleutel voor ontwikkeling. ​

Praat met ieder kind in je stageklas, bied hen taal en spel en speel met hen mee. Zo leren ze met de interactie met jou en leren ze een stapje verder te groeien(hun eigen zone van naaste ontwikkeling).

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Janusz Korczak
1878 - 1942, Polen
Kinderarts en weeshuis directeur

De rechten van het kind:
- Het recht te zijn zoals je bent
- Het recht op de dag van vandaag
- Het recht op een eigen leven ​

Slide 25 - Tekstslide

Pedagoog en directeur van een weeshuis voor Joodse kinderen in Warschau.​

Kwam als één van de eersten op voor rechten van kinderen. In 1919 formuleerde hij 3 grondrechten van het kind. Pas in 1989 zijn de Rechten van het Kind vastgelegd door de VN. ​

Had in het weeshuis een kinderrechtbank en kinderparlement.

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Maria Montessori
1870 - 1952, Italie
Kinderarts, pedagoog, hoogleraar

Montessori onderwijsconcept:
- Materiaal-gestuurd leren
- 'Help mij het zelf te doen'

Slide 27 - Tekstslide

"Help mij het zelf te doen” - alle opvoeding is in principe zelfopvoeding​

De opdracht van de school is het inspireren van kinderen tot een houding van nieuwsgierigheid en betrokkenheid.

Ontwikkelde onderwijs voor kinderen met beperkingen, daarna doorontwikkeld voor regulier

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bekijk nu nog eens de visie/werkwijze bij je BPV, wat herken je nu?

Slide 29 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je nu wat je eerst niet wist?

Slide 30 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies