3 Organisatievormen - en structuren

Wat is het verschil tussen een taak en een functie
1 / 24
volgende
Slide 1: Woordweb
DierverzorgingMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Wat is het verschil tussen een taak en een functie

Slide 1 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Organisatievormen en -structuren
Binnen iedere organisatie bestaan verschillende functies. Bij deze functies horen diverse taken die verschillende werknemers uitvoeren. Niet elke werknemer heeft dezelfde verantwoordelijkheid. Zo heeft een bedrijfsleider meer verantwoordelijkheden dan een afdelingshoofd. Wie welke verantwoordelijkheid heeft en wie waar staat in de organisatie, kun je terugvinden in de organisatiestructuur. Deze wordt vaak schematisch weergegeven met een organigram.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Managementniveaus
Strategisch management
De termijnen voor het formuleren van het strategisch beleid worden tegenwoordig steeds korter. Dit heeft te maken met het snelle tempo waarin trends zoals technologisering en sociale media de handel beïnvloeden. 

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Managementniveaus
Binnen het management zijn er in principe 3 beslissingsniveaus.
* strategisch niveau (beleid vaststellen voor de organisatie)
* tactisch niveau (vertalen van beleid naar de doelstellingen)
* operationeel niveau (uitvoeren v.h. beleid en de doelstellingen die vanuit het tactisch management zijn ontworpen. Dagelijkse planning, uitvoering, analyse en evaluatie zijn voorbeelden van operationele beslissingen)

Tactisch management
Tactisch management is het vertalen van de strategie en het beleid van het bedrijf naar de doelstellingen die op de werkvloer behaald kunnen worden.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Managementniveaus
Strategisch management
De termijnen voor het formuleren van het strategisch beleid worden tegenwoordig steeds korter. Dit heeft te maken met het snelle tempo waarin trends zoals technologisering en sociale media de handel beïnvloeden. 

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een organogram?

Slide 6 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Organogram
Een organigram of organogram is een schematische voorstelling van de organisatie. Wat erin is getekend, is een versimpelde vorm van wat er in de praktijk gebeurt. Het belangrijkste wat je in een organogram kunt lezen zijn de gezagsverhoudingen. Zo zie je in het organogram welke functie boven een andere functie staat.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Organogram
  • Een rechthoek: geeft een functie of 
een afdeling binnen de organisatie weer

  • Een verticale lijn: is een gezagsrelatie 
tussen een hogere en een lagere functie 
in de organisatie

  • Een horizontale lijn tussen functies 
of afdelingen: geeft een niet-hiërarchische relatie aan

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Organisatiestructuren
Bij een zelfstandig ondernemer zullen de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden namelijk niet zo afgebakend zijn als bij een groot bedrijf. Toch is het ook in kleine bedrijven belangrijk ieders taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk te beschrijven. Zo weet de medewerker wat van hem wordt verwacht en weet de leidinggevende wat hij kan verwachten van zijn medewerkers.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht
Maak een organogram van het bedrijf waar je werkt.
Is het een groot bedrijf,maak dan een organogram van de afdeling

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lijnorganisatie
Organisatiestructuren

* lijnorganisatie
* lijn-staf organisatie
* matrixorganisatie
* projectorganisatie
* linking pin-structuur


Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lijn-staforganisatie
Voordelen:
* extra ondersteuning
* lijn-functies kunnen zich concentreren op hun belangrijkste werkzaamheden


Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Organisatie
cultuur

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

JE NIEUWE COLLEGA PAST NIET BINNEN DE ORGANISATIE CULTUUR WAT DOE JE?

Slide 19 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Gedragscode
Het bedrijf heeft de volgende gedragscode:

- respect voor de ander;
- doe niet aan een ander wat je zelf ook niet wilt dat jou overkomt;
- iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag en kan hierop te allen tijde worden
aangesproken.

Slide 20 - Tekstslide

Zoek de gedragscode van je organisatie op.
Een gedragscode mag iets zeggen over hoe medewerkers zich in hun vrije tijd horen te gedragen.
Eens
Oneens

Slide 21 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Positieve of negatieve foutcultuur
Negatieve foutcultuur
Positieve foutcultuur
fouten niet willen zien
oorzaak fout opsporen
doen alsof er geen fouten zijn gemaakt
communiceren over fouten
fouten van anderen afstraffen
leren van elkaars en eigen fouten
krampachtig werken om fouten te voorkomen
accepteren dat fouten gebeuren, wel procedure foutmelding volgen

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Heerst in jouw organisatie een positieve of negatieve foutcultuur? Geef een voorbeeld.

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

opdracht
beschrijf de organisatiecultuur op jouw werk of bij jouw vereniging

Geef ook voorbeelden om duidelijk te maken waaruit dit blijkt

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies