Dagbesteding 7.1 t/m 7.4

Dagbesteding hoofdstuk 7
7.1 t/m 7.4
Dagbesteding 6.1 t/m 6.3
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Dagbesteding hoofdstuk 7
7.1 t/m 7.4
Dagbesteding 6.1 t/m 6.3

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat gaan we doen vandaag?
 • Terugblik
 • 7.1 t/m 7.3
 • Aan de slag + huiswerk 

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Als je goed kan inschatten welke behoefte je klanten hebben en je kan daardoor de juiste producten verkopen, beschik je over empathisch vermogen bij arbeidsmatige activiteiten.
timer
0:30
A
Waar
B
Niet waar

Slide 3 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Steeds meer zorginstellingen richten dagactiviteitencentra op hun eigen terrein op
timer
0:30
A
Waar
B
Niet waar

Slide 4 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Deelnemers gaan steeds vaker zelf de dagbesteding vormgeven

timer
0:30
A
Waar
B
Niet waar

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Dagbesteding - scholing 
Bij dagbesteding (en dus scholing) spelen vier aspecten een rol:
 1. de persoon die aan de dagbesteding meedoet;
 2. de waarde van de dagbesteding;
 3. de aard van de dagbesteding zelf;
 4. de omgeving waarin de dagbesteding plaatsvindt.


Scholing en educatie worden ook wel ontwikkelingsgericht dagbesteding genoemd. 

Slide 6 - Tekstslide

Scholing en educatie worden ook wel ontwikkelingsgericht dagbesteding genoemd. 
1

Slide 7 - Video

Deze slide heeft geen instructies

01:44
Rehabilitatie is een vorm van begeleiding waarbij de focus ligt op het weer mee kunnen doen in de maatschappij
timer
0:30
A
Waar
B
Niet waar

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Paul Liberman
Grondlegger van rehabilitatie

Letterlijke vertaling rehabilitatie = eerherstel

Methodiek ontwikkelt:
 • Richt zich op aanleren overlevingsstrategieën waarbij praktische vaardigheden geleerd worden.
 • Structuur: kennis verwerving + ervaring opdoen
 • Betrekken omgeving belangrijk: maatje
 • Verschillende doelgroepen


Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het doel van de Liberman methode is dat de cliënt kijkt naar de motivatie waaruit hij handelt en denkt.
timer
0:30
A
Waar
B
Niet waar

Slide 10 - Quizvraag

Doel is rehabilitatie

timer
0:45
Waar denk je aan bij psycho-educatie?

Slide 11 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Psycho-educatie
Psycho-educatie= een werkwijze die als middel in wordt gezet om cliënten en vooral hun omgeving uitleg te geven over hun aandoening, beperking of het ziektebeeld. 

Doel = cliënten en hun omgeving vaardigheden aan te leren om hun leven weer in handen te kunnen nemen (voorlichting geven).


Wordt steeds belangrijker omdat het aandacht heeft voor de kennis over (psychische) problematieken van de cliënt. Omgeving moet correct en begrijpelijk geïnformeerd worden.

Kennis – acceptatie – ervaringsdeskundigen


Voorbeeld psycho-educatie Borderline: https://www.youtube.com/watch?v=NBRvGIJXHjk
Voorbeeld LVB: https://www.youtube.com/watch?v=sS6LPtpJia4Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

2

Slide 13 - Video

Deze slide heeft geen instructies

00:10
Bij psycho-educatie leer je omgaan met je eigen beperking door het aanleren van vaardigheden
timer
0:30
A
Waar
B
Niet waar

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

01:15
Het programma van psycho-educatie bestaat uit het gestructureerd bundelen van kennis en het herkennen en erkennen van wat er wordt ervaren.
timer
0:45
A
Waar
B
Niet waar

Slide 15 - Quizvraag

Dit is de libertman methode
Aan de slag & huiswerk
 • In twee- of drietallen aan de slag met de stelling in padlet. Duimpje omhoog = waar, duimpje omlaag = niet waar. Gebruik je boek erbij! 
     Ben je klaar met de stellingen, dan kom je terug naar de centrale vergadering en ga je aan de         slag met het huiswerk.

Het huiswerk:
 • Groepscode invoeren in Thieme: N8G66N1G
 • 3.7 Scholing: Niveau 3 & 4: 1 t/m 3
 • Heb je hoofdstuk 3.6 nog niet af, doe dat dan snel! 
--> deadline: dinsdag 18 mei 23:59.


Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies