P4_Les 1_Funderingsherstel opdracht schematisch overzicht methode

Funderingsherstel overzicht 
Opdracht funderingsherstel bouwdeel Oostereiland
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
Bouwkunde- constructieleerMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 18 slides, met tekstslides en 6 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Funderingsherstel overzicht 
Opdracht funderingsherstel bouwdeel Oostereiland

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
Aan het einde van de les over fundering herstel kan/ weet de student:
 • methodes van herstel
 • licht funderingsherstel 
 • Innovatieve systemen
 • funderingsherstel bij palenrot
 • opdracht funderingsherstel

Slide 2 - Tekstslide

 Methodes van herstel
Het is mogelijk om te kiezen voor licht funderingsherstel:
 • vernieuwing van gemetselde funderingen
 • aanbrengen van een beschermlaag bij het metselwerk in de grond
 • reparaties verrichten aan fundering, zoals het aanstorten van beschadigde delen van de fundering
Je kunt lichte herstelwerkzaamheden uitvoeren onder de volgende voorwaarden:
 • als je de fundering niet hoeft te vervangen, en als de palen nog in orde zijn
 • als de bestaande fundering sterk genoeg is om het bouwwerk te dragen
 • als de bodem en grondwaterspiegel in orde zijn
Als de bestaande fundering te zwak te is voor de nieuwe situatie of als ze te ernstig is aangetast, voldoen zulke oplossingen niet. Dan is reparatie of vervanging van de bestaande fundering en palen vereist.

Slide 3 - Tekstslide

Vervolg methodes van herstel
 • funderingsverbreding
 • vernieuwing van paalkoppen
 • vervanging van houten palen door boorpalen
 • vervanging van houten palen door vijzelpalenSlide 4 - Tekstslide

Licht funderingsherstel
Verbreding van de fundering
Injecteren
Fundering op staal

Slide 5 - Tekstslide

Funderingsherstel palen
Herstelwerk aan palen (hout wordt vervangen door beton)
De vijzelpaal wordt in het hart van de bestaande muren geplaatst achter de plint. Afhankelijk van de situatie vanaf de buitenzijde of vanaf de binnenzijde.

Slide 6 - Tekstslide

Innovatieve systemen
De DFH-palen zijn uitgerust met een schroef aan het uiteinde. Door middel van de schroef worden de palen trillingsvrij de grond in gedraaid en is er slechts minimale overlast voor bewoners en omgeving. De palen worden op door de constructeur aangegeven plaatsen naast de fundering gedraaid.

Door middel van een sondering naast uw woning weten we op welke diepte de draagkrachtige grondlaag is. We draaien de palen tot op deze laag. Daarna wordt met speciale brackets de last van de fundering op de palen overgebracht. Mocht het nodig zijn, dan is het DFH funderingssysteem nastelbaar.

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Funderingsherstel palenrot
Nieuwe betonvloer aan de binnenzijde met conische uitsparing voor vijzelpaal

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Funderingsherstel palenrot
Nieuwe betonvloer aan de buitenzijde met conische uitsparing voor vijzelpaal

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Lichte begane grondvloer
Als de kruipruimte te diep ligt wordt er vaak gekozen om boven de nieuwe constructieve draagvloer geen schuimbeton (kwa kosten) maar te kiezen voor een nieuwe geïsoleerde begane grondvloer.
Denk daarbij aan een PS combinatie-renovatievloer of een compofloor.

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

Slide 15 - Video

Slide 16 - Video

Opdracht funderingsherstel
De opdracht funderingsherstel staat in de map constructieleer op Teams. Individueel een overzicht van de verschillende technieken of methode. Als groep een verslag hoe jullie funderingsherstel voor jullie bouwdeel project gaan doen.

Opdracht inleveren in jullie map op Teams.

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video