Digibordles
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapskundeBasisschoolGroep 4-8

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Introductie

Digibordles

Onderdelen in deze les

Digibordles

Slide 1 - Tekstslide

.
Lesdoelen
Na deze les:
 • weet ik hoe oorlog kan ontstaan en wat kinderrechten
  hiermee te maken hebben.
 • weet ik wat de gevolgen zijn voor kinderen in gebieden waar het niet veilig voor ze is en kan ik mij in hen verplaatsen. 
 • weet ik wat War Child doet om kinderen te helpen in gebieden waar het niet veilig voor ze is.
 • heb ik zelf ervaren hoe het is om een activiteit van War Child te doen. 
 • weet ik wat ik zelf kan doen om kinderen in gebieden waar het niet veilig voor ze is te helpen.

Slide 2 - Tekstslide

.
Als volwassen mensen het heel lang niet met elkaar eens zijn, kan er soms ruzie ontstaan. Hele erge ruzie kan leiden tot oorlog en geweld. Waarom ontstaan er conflicten, denken jullie? Praat er samen 
over.
Gelukkig ontstaat een oorlog niet snel. Als er wel oorlog ontstaat, zijn volwassenen het vaak niet eens met elkaar over;
• godsdienst
• ras (waar je vandaan komt of bij welke stam je hoort).
• Land en grenzen.
• Grondstoffen (zoals olie of diamanten).
• Wie de macht heeft in een land.
Waar op de wereld is het onveilig en waarom?
Vanuit het veilige Nederland is het
moeilijk voor te stellen dat er kinderen
zijn die opgroeien in gebieden waar het niet veilig voor ze is. Toch zijn er nog steeds conflicten in verschillende landen op de wereld. Het komt ook voor dat er oorlog is in hetzelfde land tussen twee groepen mensen. We noemen dat een burgeroorlog. Maar in welke landen zijn er nu conflicten? En waarom ontstaan er conflicten? In deze opdracht zoek je het uit.

Slide 3 - Tekstslide

Ga naar Google Maps  en zoek uit waar de landen liggen waar het nu niet veilig is.
Sleep daarna het vlaggetje naar de juiste plek op de wereldkaart.

Slide 4 - Tekstslide

.
Nieuwsbericht

Slide 5 - Tekstslide


Wat zijn de gevolgen voor kinderen die opgroeien in 
gebieden waar het niet veilig voor ze is, denken jullie?

Slide 6 - Open vraag

.
De gevolgen
Kinderen die moeten vluchten voor oorlog en geweld worden vaak ineens weggerukt uit hun vertrouwde omgeving. Ze vluchten naar een ander land waar de cultuur en de omgeving heel anders is. Omdat ze plots afscheid hebben moeten nemen van hun school, vrienden en familie vinden ze het lastig om nieuwe mensen te vertrouwen en nieuwe vriendschappen te sluiten. Bang dat als ze dat doen, weer opnieuw afscheid moeten nemen.
Ook kunnen kinderen angstig zijn. Ze hebben vaak verschrikkelijke dingen gezien en meegemaakt. Door te dansen, te sporten en te spelen komen kinderen opnieuw in contact met elkaar. Ze leren anderen opnieuw te vertrouwen en nieuwe vriendschappen te sluiten. Ook kunnen kinderen door middel van dans en muziek laten zien hoe ze zich voelen.

Slide 7 - Tekstslide

.
Praat erover!
Draai aan het rad hieronder en bespreek de vragen met elkaar.

Lees de vraag en schrijf je antwoord op een wisbordje of kladblaadje. Houd op het teken van jouw juf of meester jouw wisbordje of kladblaadje in de lucht. Bespreek daarna jullie antwoorden klassikaal.

Slide 8 - Tekstslide

.
Aan de slag met Kinderrechten!

Alle kinderen en jongeren hebben
rechten. Deze rechten staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Hierin staat dat alle kinderen recht hebben op: 

 • genoeg en gezond eten
 • onderwijs
 • gezondheidszorg
 • vrije tijd en om te spelen
 • een eigen mening
 • op een eigen geloof
 • om zelf zijn/haar eigen vrienden en vriendinnen te kiezen
 • informatie die voor hem/haar belangrijk is
 • Geen enkel kind mag gedwongen worden om te werken
 • Geen enkel kind mag mishandeld worden
 • Geen enkel kind mag gediscrimineerd worden
  .
Spreek een denkbeeldige lijn af in de klas. Helemaal links op de lijn = helemaal eens, helemaal rechts op de lijn = helemaal oneens. Lees de stelling hieronder. In hoeverre ben jij het eens met de stelling? Ga op een plek op de lijn staan. Kun je je klasgenoten uitleggen waarom je juist daar bent gaan staan en niet iets meer naar links of rechts? 
Stelling: 
Kinderrechten opstellen heeft helemaal geen zin. Veel landen houden zich er toch niet aan!
Sommige kinderen hebben het door wat voor reden dan ook moeilijker dan anderen. Daarom is afgesproken dat er extra zorg gegeven wordt aan:
- Kinderen met een handicap
- Kinderen die geen ouders hebben
- Kinderen die gevlucht zijn
- Kinderen die gearresteerd zijn
- Kinderen die slachtoffer zijn van oorlog en geweld

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Aan de slag met een activiteit van War Child
Nagesprek
Hoe vond je het om deze oefening te doen? Wat vond je grappig? Vond je ook dingen lastig? Wat dan?
Autorijden
Maak tweetallen, de ene is de auto en de andere de bestuurder. De bestuurder staat achter de auto. De bestuurder moet ervoor zorgen dat de auto rijdt. Degene die de auto is, moet zijn ogen dichthouden tijdens het rijden. Niemand mag praten. De bestuurder geeft de auto signalen met aanrakingen: 
• De rug met de wijsvinger constant aantikken betekent rijden.
• De rug met de handpalm aanraken betekent stoppen.
• De rechterschouder aanraken met de hand betekent een kwartslag naar rechts.
• De linkerschouder aanraken met de hand betekent een kwartslag naar links. Heb je de overkant bereikt? Maak dan nieuwe tweetallen. Je kunt ook obstakels in de ruimte zetten waar je omheen of langs moet rijden.

Slide 11 - Tekstslide

.
Dit kun je zelf doen!
Werk samen met een klasgenootje. Hoe kunnen jullie leeftijdsgenoten die opgroeien in een land waar het niet veilig is helpen? Praat erover! Lees daarna de tips van War Child hiernaast.
Organiseer een sponsorloop
Rennen en tegelijkertijd kinderen in oorlog helpen? Dat kan! Organiseer met jouw klas of school een eigen War Child-sponsorloop en zoek zo veel mogelijk sponsors. Bereid je met zn allen goed voor door bijvoorbeeld de gave War Child gymles te doen! Lees meer >>>
Nog meer inspiratie
Heb je nog niet genoeg inspiratie opgedaan? Kijk dan eens op de website van War Child.
Kerstactie
Samen toewerken naar één doel: zoveel mogelijk kinderen helpen in oorlog. Sluit helemaal aan op de kerstgedachte. Lekkere hapjes maken, rondjes rennen met een kerstmuts op je hoofd of een kerstmarkt organiseren op school? Het kan allemaal. Lees meer >>>

Slide 12 - Tekstslide

Heb jij de lesdoelen behaald?
 • Ik weet hoe oorlog kan ontstaan.
 • Ik weet wat de gevolgen zijn voor kinderen die opgroeien in een gebied waar het niet veilig voor ze is en kan mij in hen verplaatsen. 
 • Ik weet wat War Child doet om kinderen in oorlogsgebieden te helpen en heb zelf een activiteit ervaren. 
 • Ik weet wat ik zelf kan doen om kinderen in oorlogsgebieden te helpen.

Slide 13 - Tekstslide

Afsluiting
Draai aan het rad en bespreek de vragen met elkaar.

Slide 14 - Tekstslide

Tot de volgende keer!

Slide 15 - Tekstslide