Economie

Zou jij later graag een eigen onderneming opstarten? Staaf je antwoord met minstens twee redenen.
1 / 17
volgende
Slide 1: Open vraag
EconomieSecundair onderwijs

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Zou jij later graag een eigen onderneming opstarten? Staaf je antwoord met minstens twee redenen.

Slide 1 - Open vraag

De ondernemersscan
STAP 1: Surf naar classroom en open de google 
            spreadsheet 'ondernemersscan'.

STAP 2: Lees de uitspraken en selecteer bij elke 
            uitspraak een cijfer dat jouw mening over de 
            uitspraak het beste weergeeft.

STAP 3: Ga kijken welke score je behaalde en lees 
            onder de uitspraken welke betekenis jouw 
            score heeft.

Slide 2 - Tekstslide

Komt de score uit de ondernemersscan overeen met het antwoord dat je eerst gaf?
Ja
Een beetje
Neen

Slide 3 - Poll

Wanneer is een onderneming succesvol?
Economie | 3ECOWA

Slide 4 - Tekstslide

Vooronderzoek
Deze video is niet meer beschikbaar
Welke video was dit?
Deze video is niet meer beschikbaar
Welke video was dit?

Slide 5 - Tekstslide

Met welke risico’s zou je
als startende ondernemer
kunnen te maken krijgen?

Slide 6 - Woordweb

Wanneer is een onderneming succesvol?
Het ondernemingsplan

Slide 7 - Tekstslide

Wanneer is een onderneming succesvol?
= Business plan
= Een document waarin de ondernemer zich op gestructureerde wijze een aantal kernvragen stelt over zijn toekomstige project, en zo nagaat of dit project kans op slagen heeft.
Het ondernemingsplan
Verplichting van de overheid voor toekomstige ondernemers

Slide 8 - Tekstslide

In welk geval is een ondernemingsplan ook nuttig voor bestaande ondernemingen?

Slide 9 - Open vraag

Wat is GEEN doel van een ondernemingsplan?
A
Haalbaarheid van project nagaan
B
Milieudoeleinden
C
Beleidsinstrument (plannen bijsturen of niet?)
D
Vertrouwen geven aan stakeholders

Slide 10 - Quizvraag

Wanneer is een onderneming succesvol?
Niet alleen voor nieuwe, startende ondernemingen...
Maar OOK voor nieuwe projecten binnen een bestaande onderneming!
Het ondernemingsplan
  • Haalbaarheid nagaan
  • Vertrouwen geven aan stakeholders
  • Beleidsinstrument
Doel:

Slide 11 - Tekstslide

Waaruit is een
ondernemingsplan
opgebouwd?

Slide 12 - Woordweb

Wanneer is een onderneming succesvol?
Het ondernemingsplan
  1. Voorstelling van de onderneming en de ondernemers
  2. Doelstellingen van de onderneming
  3. Marktonderzoek
  4. Marketingplan
  5. Ondernemingsbudget
Onderdelen:

Slide 13 - Tekstslide

Voorstelling van de onderneming en de ondernemers
Markt-onderzoek
Doelstellingen van de onderneming
Marketing-plan
Ondernemings-budget
Welke diploma's, opleiding, ervaring... heb ik genoten?
Zal er vraag zijn naar mijn producten?
Hoe ga ik inspelen op de markt om zoveel mogelijk te verkopen?
Is mijn plan financieel haalbaar?
Wie zijn mijn klanten?
Willen we internationaal gaan?

Slide 14 - Sleepvraag

Wanneer is een onderneming succesvol?
Het ondernemingsplan
Voorstelling van de onderneming en de ondernemers
Locatie, gegevens, zelf produceren, openingstijden, taakverdeling, vergunning...

Doelstellingen van de onderneming
Ecologisch verantwoord, mensen uit de buurt tewerk stellen, nationaal, internationaal...

Slide 15 - Tekstslide

Wanneer is een onderneming succesvol?
Het ondernemingsplan
Marktonderzoek
Vraagprijs, doelgroep, concurrentie, leveranciers, heeft de maatschappij er nood aan?

Marketingplan
4P' = Prijs, Product, Plaats, Promotie
(vb. verkooppunten, vraagprijs, reclame, evenementen...)

Slide 16 - Tekstslide

Wanneer is een onderneming succesvol?
Het ondernemingsplan
Ondernemingsbudget
Hoeveel winst, hoeveel investeren, leningen...

Slide 17 - Tekstslide