H4.2 De aarde spuwt vuur

H4 'Krachten van de natuur'


cursus 4.2 'De aarde spuwt vuur'Tijdvak 2: Grieken en Romeinen

Periode 2: Oudheid

1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 1

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

H4 'Krachten van de natuur'


cursus 4.2 'De aarde spuwt vuur'Tijdvak 2: Grieken en Romeinen

Periode 2: Oudheid

Slide 1 - Tekstslide

Herhaling lesdoelen 4.1

Slide 2 - Tekstslide

Waar voel je de aardbeving het meest?
A
Overal even erg
B
Onder water
C
Episcentrum
D
Aardkern

Slide 3 - Quizvraag

Hoe heet de gloeiende stroop waar de aardkorst op drijft?
A
Aardkern
B
Aardkorst
C
Lava
D
Mantel

Slide 4 - Quizvraag

Sommige platen bestaan alleen uit oceaanbodem. Hoe noem je deze platen?
A
Oceaanplaten
B
Zeebodemplaten
C
Zeeplaten
D
Oceaanbodemplaten

Slide 5 - Quizvraag

Lees De opbouw van de aarde in je leerboek. Sleep de begrippen naar de juiste plaats in de tekening.
Aardkorst
Mantel
Aardkern

Slide 6 - Sleepvraag

Een plek heel diep in de grond waar de aardbeving begint.
A
Aardbevingshaard
B
Schaal van Richter
C
Epicentrum
D
Schokgolven

Slide 7 - Quizvraag

Hoe komt het dat de aarde beeft?
A
Door lawines.
B
Doordat de aardkorst meedrijft op de mantel.
C
Door het broeikaseffect.
D
Omdat de goden boos zijn op de mensen

Slide 8 - Quizvraag

Leerdoel 4.2 
1.Aan het eind van deze paragraaf kun je in je eigen woorden uitleggen wat er precies is gebeurd tijdens de ramp van Pompeii in 79 n. Chr.

2. Je kunt uitleggen met welke 3 natuurverschijnselen Pompeï te maken kreeg.

Slide 9 - Tekstslide

Filmpje uitbarsting Vesuvius
Opdracht:
Schrijf stap voor stap op wat je ziet gebeuren op de animatie.

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Pompeï
 • 15-08: Lichte schokgolven.
 • 20-08 Zwaardere aardschokken en golven beuken op de kust.
 • 24-08 De berg barstte uit met een enorme knal:


 • 3 natuurverschijnselen:
 • aardbevingen, vulkaanuitbarsting en een tsunami.
Lavastroom Vesuvius

- as, stenen, modder, giftige dampen

Tsunami

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Informatie vinden
 • Bron: Iets waar je informatie vandaan haalt (kranten, boeken, tijdschriften, internet, schilderijen, alles wat ooit door mensen is gemaakt).


 • Historische bron: een bron uit het verleden.

Slide 14 - Tekstslide

1. Wat laat deze bron zien?

2. Is deze bron bruikbaar als je informatie zoekt over de Romeinen?

Slide 15 - Tekstslide

Wat hebben we geleerd van Pompeii?
Doordat de stad ruim 17 eeuwen bedolven is gebleven hebben we een goed beeld gekregen van hoe een Romeinse stad eruit heeft gezien.

Slide 16 - Tekstslide

Pompeï is een bron, omdat:

Door de vulkaanuitbarsting is alles nog zoals in 79 n. Chr:

 • om Pompeï lag een muur met 8 poorten
 • Er  was een marktplein met tempels voor de Romeinse goden
 • Alle straten staan haaks op elkaar 
 • Er waren aquaducten die water uit de bergen naar de badhuizen, fonteinen en huizen van rijken brachten.

Slide 17 - Tekstslide

Maken
opdr 1 t/m 6 
blz 14 t/m 16 

Slide 18 - Tekstslide