Herhaling H1 + H4

Onderwerp 1
Gemiddelde
Modus
Mediaan
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 4

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Onderwerp 1
Gemiddelde
Modus
Mediaan

Slide 1 - Tekstslide

Wat
Wat is het gemiddelde?
Rond af op helen.

Slide 2 - Open vraag

Het 1e cijfer telt 1x, het 2e cijfer 3x en het 3e cijfer 5x.
Hoe heet het gemiddelde hierbij?
A
Gerichte gemiddelde
B
Gemiddelde
C
Gewogen gemiddelde
D
Gewogen mediaan

Slide 3 - Quizvraag

de modus is:
A
het middelste getal
B
het getal dat het meeste voorkomt
C
het gemiddelde
D
het gewogen gemiddelde

Slide 4 - Quizvraag

Wat is de mediaan?

Slide 5 - Open vraag

Wat is de mediaan?

Slide 6 - Open vraag

Onderwerp 2
Grafen aflezen

Slide 7 - Tekstslide

Welke mogelijke verbindingen zijn er
tussen B en C?

Slide 8 - Open vraag

Er is één stad met maar één weg.
Welke stad is dat?

Slide 9 - Open vraag

Slide 10 - Tekstslide

d. maak een wegendiagram

Slide 11 - Tekstslide

Rekenen
Bereken de kans dat alle ogen opgeteld 3 zijn.

p=aantalmogelijkeuitkomstenaantalgunstigeuitkomsten

Slide 12 - Tekstslide

Nancy moet kiezen uit 16 verschillende kaarten. één daarvan is een harten twee. Hoe groot is de kans dat ze deze pakt?
Geef het antwoord in breuken en procenten

Slide 13 - Open vraag

Onderwerp 3
Staaf diagram (basis)
Cirkel diagram, steelblad diagram (kader)

Slide 14 - Tekstslide

Staafdiagram
op papier

Slide 15 - Tekstslide


Hiernaast staat een overzicht van het aantal broers en zussen per leerling van klas A2b.
Maak een staafdiagram

Slide 16 - Open vraag

Steelbladdiagram
15 16 18 13 18
19 12 15 18 18 
10 14 15 19 10
a. maak het diagram
b. wat is het gemiddelde?
c. wat is de mediaan

Slide 17 - Tekstslide

Teken de lijndiagram

Slide 18 - Open vraag

Een examen bestaat uit 55 vragen. Het steelbladdiagram toont het aantal goed beantwoorde vragen door de deelnemers.
a) Bereken het gemiddelde. Rond af op één decimaal.
b) Bereken de mediaan en bepaal de modus.
c) Je mag maximaal 10 fouten maken. Bereken hoeveel procent het examen gehaald heeft.

Slide 19 - Open vraag

Wat is er fout aan deze staafdiagram?

Slide 20 - Open vraag

Wat is de kans dat de som 9 is?

Slide 21 - Open vraag

Maak een staafdiagram

Slide 22 - Open vraag