H3: Herhaling statistiek

Herhaling statistiek
1 / 39
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 39 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Herhaling statistiek

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Centrummaten
Gemiddelde = som van alle getallen/aantal getallen

Mediaan = middelste getal(len) = 50% grens

Modus = getal dat het meest voorkomt

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Spreidingsmaten
1e kwartiel = Q1 = mediaan van de onderste helft
3e kwartiel = Q3 = mediaan van de bovenste helft
Kwartielafstand = Q3 - Q1

Spreidingsbreedte = grootste - kleinste

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bereken de modus van deze getallen:
6,6,7,7,7,7,8,8,8,9,9,9,9,9,9,10,10,11

Slide 4 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Bereken de mediaan van de getallen:
6,6,7,7,7,7,8,8,8,9,9,9,9,9,9,10,10,11

Slide 5 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Bereken het gemiddelde van:
6,6,7,7,7,7,8,8,8,9,9,9,9,9,9,10,10,11

Slide 6 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Bereken de kwartielafstand van:
6,6,7,7,7,7,8,8,8,9,9,9,9,9,9,10,10,11

Slide 7 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Bereken de spreidingsbreedte van:
6,6,7,7,7,7,8,8,8,9,9,9,9,9,9,10,10,11

Slide 8 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Boxplot
Maak eerst een schaalverdeling 
Zet vijf verticale streepjes bij: min, Q1, med, Q3, max
Maak een rechthoek van de middelste 3 streepjes
Teken een horizontale streep naar de buitenste streepjes

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Centrummaten
Modus (of modale klasse) = 9 biggen


Aantal
biggen
Freq
7
5
8
12
9
23
10
17
11
8
12
5

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Centrummaten
Er zijn 70 varkens onderzocht
Dit kun je verdelen in twee groepen van 
35 varkens. De mediaan is dus het 
gemiddelde van het 35e en 36e varken.

Mediaan = 9 biggen


Aantal
biggen
Freq
7
5
8
12
9
23
10
17
11
8
12
5

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Centrummaten
Er zijn 70 varkens onderzocht
Het totaal aantal biggen is 5x7 + 12x8 + 
23x9 + 17x10 + 8x11 + 5x12 = 656

Gemiddelde = 656 / 70 = 9,4 biggen


Aantal
biggen
Freq
7
5
8
12
9
23
10
17
11
8
12
5

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Spreidingsmaten
Het grootste aantal biggen is 12, 
het kleinste aantal biggen is 7

Spreidingsbreedte = 12 - 7 = 5
Aantal
biggen
Freq
7
5
8
12
9
23
10
17
11
8
12
5

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Spreidingsmaten
De onderste helft bestaat uit 35 varkens.
Dit is een oneven aantal. Het middelste 
getal hoort bij het 18e varken.
Q1 = 9
Q3 = 10
Kwartielafstand = 10 - 9 = 1
Aantal
biggen
Freq
7
5
8
12
9
23
10
17
11
8
12
5

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

hoeken meet je in graden
sectoren met je in percentages
A
niet waar
B
waar

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Zijn sector A en sector C even groot?
Je kan de afbeelding vergroten
A
Ja, ze zijn even groot
B
Nee, ze zijn niet even groot

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is het totaal van de sectoren?
A
44
B
8
C
16
D
100

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De hoeken van alle sectoren bij elkaar zijn...
A
20 graden
B
90 graden
C
100 graden
D
360 graden

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Beelddiagram
Staafdiagram
Lijndiagram
Cirkeldiagram
Steelbladdiagram
Turftabel
Frequentietabel

Slide 19 - Sleepvraag

Bespreek met de leerlingen waar al deze diagrammen en tabellen aan moeten voldoen op de toets. (Uitgezonderd van cirkeldiagram dat komt apart)
Wat is de frequentie?
A
1
B
3
C
6
D
8

Slide 20 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de frequentie
van het getal 3?
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is het gemiddelde
van deze frequentietabel?


A
20 : 121 = 0,2
B
121 : 20 = 6,1
C
30 : 20 = 1,5
D
20 : 30 = 0,7

Slide 22 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

hoeveel waarnemingen zijn hier gedaan?
A
5
B
6
C
7
D
18

Slide 23 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De mediaan deelt het aantal waarnemingen...
A
in 4 gelijke delen
B
in 2 gelijke delen
C
door zichzelf
D
in 3 gelijke delen

Slide 24 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Modus
Gemiddelde
Mediaan

Slide 25 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Mediaan
Gemiddelde
Modus
som gedeeld door aantal
Hoogste frequentie
middelste getal

Slide 26 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat hoort waarbij?
Het getal dat het meest voorkomt
Het middelste waarnemingsgetal.
Som van de waarnemingen gedeeld door som van de frequenties
Gemiddelde
Mediaan
Modus

Slide 27 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waar zie je een staafdiagram?
A
B
C

Slide 28 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


Wat is de naam van dit soort diagrammen?


A
turftabel
B
staafdiagram
C
steelbladdiagram

Slide 29 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hier zie je in een steelbladdiagram de cijfers van de laatste toets spelling van een bepaalde klas.
wat is het modale cijfer?
en wat is de mediaan?
A
modus 5, mediaan 4
B
modus 4,5, mediaan 4,4
C
modus 45, mediaan 44
D
modus 3, mediaan 4

Slide 30 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hier zie je in een steelbladdiagram de cijfers van de laatste toets spelling van een bepaalde klas.
Welk cijfer komt het meeste voor?
A
3,9
B
4,5
C
5,3
D
2,8

Slide 31 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de modus?
A
het getal dat het minste voorkomt
B
het middelste getal
C
het getal dat het meeste voorkomt
D
het laatste getal

Slide 32 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de modus?
A
11
B
15
C
19
D
22

Slide 33 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De mediaan is
A
4
B
12
C
8
D
16

Slide 34 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de mediaan?
7
4
8
5
6
7
7
A
5
B
6,5
C
6
D
7

Slide 35 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de mediaan?
A
5
B
14
C
9,5
D
11,5

Slide 36 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de mediaan?
A
63 kg
B
60 kg
C
59 kg
D
61.5 kg

Slide 37 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De mediaan is...
A
De middelste
B
De meest voorkomende
C
de grootste getal
D
de kleinste getal

Slide 38 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Klassenmidden
Modale klasse
Klassenindeling

Slide 39 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies