H4.3 energie en milieu

Welke reactie vergelijkingen zijn verbrandingsreacties? Schrijf de nummers op
1. …K (s) + …Br2 (l) -> …KBr (s)
2. …KClO3 (s) -> …KCl (s) + …O2 (g)
3. …N2 (g) + …H2 (g) -> …NH3 (g)
4. …Na (s) + …O2 (g) -> …Na2O (s)
5. …P (s) + …Cl2 (g) -> …PCl3 (s)
6. …SO2 (g) + …O2 (g) -> …SO3 (g)
7. …ZnO (s) -> …Zn (s) + …O2 (g)
8. …C3H8 (g) + …O2 (g) -> …CO2 (g) + …H2O (g)
9. …P2O3 (s) -> …P (s) + …O2 (g)
10. …Al (s) + …Cl2 (g) -> …AlCl3 (s) 
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Welke reactie vergelijkingen zijn verbrandingsreacties? Schrijf de nummers op
1. …K (s) + …Br2 (l) -> …KBr (s)
2. …KClO3 (s) -> …KCl (s) + …O2 (g)
3. …N2 (g) + …H2 (g) -> …NH3 (g)
4. …Na (s) + …O2 (g) -> …Na2O (s)
5. …P (s) + …Cl2 (g) -> …PCl3 (s)
6. …SO2 (g) + …O2 (g) -> …SO3 (g)
7. …ZnO (s) -> …Zn (s) + …O2 (g)
8. …C3H8 (g) + …O2 (g) -> …CO2 (g) + …H2O (g)
9. …P2O3 (s) -> …P (s) + …O2 (g)
10. …Al (s) + …Cl2 (g) -> …AlCl3 (s) 

Slide 1 - Tekstslide

schrijf hier de nummers van de verbrandingsreacties op en leg uit waarom je denkt dat dit de verbrandingsreacties zijn

Slide 2 - Open vraag

Welke reactie vergelijkingen zijn ontledingsreacties? Schrijf de nummers op
1. …K (s) + …Br2 (l) -> …KBr (s)
2. …KClO3 (s) -> …KCl (s) + …O2 (g)
3. …N2 (g) + …H2 (g) -> …NH3 (g)
4. …Na (s) + …O2 (g) -> …Na2O (s)
5. …P (s) + …Cl2 (g) -> …PCl3 (s)
6. …SO2 (g) + …O2 (g) -> …SO3 (g)
7. …ZnO (s) -> …Zn (s) + …O2 (g)
8. …C3H8 (g) + …O2 (g) -> …CO2 (g) + …H2O (g)
9. …P2O3 (s) -> …P (s) + …O2 (g)
10. …Al (s) + …Cl2 (g) -> …AlCl3 (s) 

Slide 3 - Tekstslide

schrijf hier de nummers van de ontledingsreacties op en leg uit waarom je denkt dat dit de verbrandingsreacties zijn

Slide 4 - Open vraag

H4.3 energie en milieu

Slide 5 - Tekstslide

wat zijn fossiele brandstoffen?

Slide 6 - Open vraag

welke verbrandingsproducten ontstaan tijdens de verbranding van fossiele brandstoffen?

Slide 7 - Open vraag

verbranding fossiele brandstoffen
bij de verbranding van fossiele brandstoffen ontstaat 
CO2 en H2O

in een reactie vergelijking ziet dat er zo uit:

brandstof +  ........ --> CO2 + H2O

Slide 8 - Tekstslide

wat moet er op de stippeltjes staan in de reactievergelijking:
brandstof + ........ --> CO2 + H2O

Slide 9 - Open vraag

verbranding fossiele brandstoffen
bij de verbranding van fossiele brandstoffen ontstaat 
CO2 en H2O

in een reactie vergelijking ziet dat er zo uit:

brandstof + O2 --> CO2 + H2O

Slide 10 - Tekstslide

uit welke elementen bestaat de brandstof?
brandstof + O2 --> CO2 + H2O

Slide 11 - Open vraag

verbranding fossiele brandstoffen
in een reactie vergelijking ziet dat er zo uit:
C...H... + O2 --> CO2 + H2O
bij onvolledige verbranding 
C...H... + O2 --> CO2 + H2O + CO + C
ook kunnen er stikstofoxiden en zwaveloxiden oxiden ontstaan:
C...H...N + O2 --> CO2 + H2O + NO
C...H...S + O2 --> CO2 + H2O + SO2

Slide 12 - Tekstslide

zure regen
door het vrijkomen van stikstofoxiden en zwaveloxiden kunnen er in reactie met regenwater zuren ontstaan.
hierdoor ontstaat zuren regen.

Slide 13 - Tekstslide

broeikaseffect
Koolstofdioxide, dat bij verbranding
 van fossiele brandstoffen vrijkomt,
 is een belangrijk broeikasgas. 
Behalve koolstofdioxide zijn ook 
bijvoorbeeld methaan en lachgas 
(N2O) broeikasgassen.

Slide 14 - Tekstslide

broeikaseffect gevolgen
watertekort                                                                                              wateroverschot

Slide 15 - Tekstslide

Welke alternatieve energievormen ken jij?

Slide 16 - Open vraag

stappenplan massa verhoudingen
1. schrijf de reactievergelijking op in woorden
2. schrijf de reactievergelijking op in molecuulformules
3. maak de reactievergelijking kloppend
4. wat zijn de molecuulmassa's?
5. maak een verhoudingstabel

Slide 17 - Tekstslide

Hoeveel gram CO2 komt er vrij bij de verbranding van 7,5 gram ethanol (C2H6O)?
schrijf alle stappen op.

Slide 18 - Open vraag

Hoeveel gram H2O komt er vrij bij de verbranding van 7,5 gram benzine (C8H18)?
schrijf alle stappen op.

Slide 19 - Open vraag