vuur en vlam paragraaf 3

Vuur en Vlam

 • Quiz 
 • Na bespreken
 • Zelf werken/nakijken
 • moeilijke vragen  bespreken
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Vuur en Vlam

 • Quiz 
 • Na bespreken
 • Zelf werken/nakijken
 • moeilijke vragen  bespreken

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Link

2 H2O --> 2 H2 + O2
Wat voor soort reactie is dit?
A
Verbranding
B
Ontleding
C
Vorming

Slide 3 - Quizvraag

2 C6H14 + 13 O2--> 12 CO + 14 H2O
Wat voor soort reactie is dit?
A
Verbranding
B
Ontleding
C
Vorming
D
Onvolledige verbranding

Slide 4 - Quizvraag

Maud leidt lucht door kalkwater tot het troebel en wit wordt.
Welke stof uit de lucht veroorzaakt dit?
A
koolstofdioxide
B
stikstof
C
waterdamp
D
zuurstof

Slide 5 - Quizvraag

Bij een onvolledige verbranding van koolwaterstoffen ontstaan:
A
zuurstof en roet
B
koolstof en koolstofdioxide
C
koolstof, koolstofdioxide en waterdamp
D
roet, koolstofmonoxide en waterdamp

Slide 6 - Quizvraag

Welk van de volgende uitspraken is/zijn niet waar
A
bij een volledige verbranding is de vlam oranje/ geel
B
een ander woord voor koolstofmonoxide = kolendamp
C
koolstofmonoxide en roet zijn beide brandbare stoffen
D
koolstofdioxide is een zwaar en giftig gas

Slide 7 - Quizvraag

Welk van de volgende uitspraken over het broeikaseffect is/zijn waar
A
broeikaseffect wordt veroorzaakt door CFK's
B
broeikaseffect is nodig om leven te laten ontstaan op een planeet
C
versterkt broeikaseffect ontstaat door koolstofmonoxide
D
verbranden van fossiele brandstoffen zorgt voor versterkt broeikaseffect

Slide 8 - Quizvraag

volledige verbranding koolwaterstoffen
 1. Kleurloze of blauwe vlam.
 2. Er onstaat waterdamp en koolstofdioxide
 3. Beide gassen zijn (net als distikstofoxide) broeikasgassen en kunnen zorgen voor versterkt broeikaseffect als ze afkomstig zijn van fossiele brandstoffen

Slide 9 - Tekstslide

Onvolledige verbranding koolwaterstoffen
 1. Oranje of gele vlam
 2. er onstaat waterdamp, koolstof (=roet)  en koolstofmonoxide
 3. koolstofmonoxide (=kolendamp) is een dodelijk gas!
 4. koolstofmonoxide is zwaar (net als koolstofdioxide), kleur- en geurloos en voorkomt opname van zuurstof -> je stikt

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Effecten verbranding van fossiele brandstoffen
 • meer H2O, CHen  CO2  in dampkring.
 • gemiddelde temperatuur stijgt
 • verandering klimaat: sommige plekken droger andere plekken juist vochtiger
 • smelten poolijs en  stijging waterspiegel
 • uitsterven dieren en planten en  meer kans op epidemie

Slide 12 - Tekstslide

Zelfstandig werken
10 min 

Kijk huiswerk na
Maak daarna de opgaven t/m 38.


Slide 13 - Tekstslide

Reactievergelijking van een volledige en onvolledige verbranding
C (s)   +   O2 (g)   ->   CO2 (g)
2C (s) + O2 (g) -> 2CO2 (g)
Neem over en maak kloppend:
... CH4 (g)  +  ... O2 (g)  ->  ... CO (g)   +   ...H2O (g)
... CH4 (g)  +  ... O2 (g)  ->  ... CO (g)   +   ...H2O (g)

Slide 14 - Tekstslide

Reactievergelijking van een volledige en onvolledige verbranding
C (s)   +   O2 (g)   ->   CO2 (g)
2C (s) + O2 (g) -> 2CO2 (g)
Neem over en maak kloppend:
... CH4 (g)  +  ... O2 (g)  ->  ... CO (g)   +   ...H2O (g)
... CH4 (g)  +  ... O2 (g)  ->  ... CO (g)   +   ...H2O (g)

Slide 15 - Tekstslide