04. Vormgeving opdrachten bewijslast en verzamelen

Evaluatie lessen: Bestellen van Grondstoffen 
Doel van de les;
Afsluiten lessen
Ruimte bieden om vragen te stellen of knelpunten op te lossen.
Feedback krijgen op gemaakt werk.
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
MBOStudiejaar 3

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Evaluatie lessen: Bestellen van Grondstoffen 
Doel van de les;
Afsluiten lessen
Ruimte bieden om vragen te stellen of knelpunten op te lossen.
Feedback krijgen op gemaakt werk.

Slide 1 - Tekstslide

10 vragen bij opdracht 1
1. Geef een omschrijving van de volgende begrippen: bestellingen, stockvoorraad en bestellijst.
2. Geef een omschrijving van het proces van bestellen van grondstoffen met gebruik van de volgende begrippen: bestelmoment, bestelfrequentie, levertijd, derving, grondstofleverancier en inkooporganisatie.
3. Geef een omschrijving in het proces van grondstof bestellen met gebruik van de volgende begrippen: concept order, orderbevestiging, factuur, creditnota.
4. Op welke manieren kun je grondstoffen bestellen?
5. Waar let je op als je grondstoffen besteld? Gebruik de volgende begrippen: eigenschappen grondstoffen, kwaliteitseisen
6. Wat zijn de bestelinstructies op je leerbedrijf, wat zijn de regels?
7. Hoe heb je de grondstoffen berekend die je in je leerbedrijf nodig hebt?
8. Welke leveranciers heeft je leerbedrijf?
9. Op welk moment kun je hier bestellen?
10. Noteer van 10 grondstoffen die je gebruikt in je leerbedrijf de inkoopprijs?

Slide 2 - Tekstslide

Opdracht 1 
Stocklijst uit het bedrijf Of ->
Opdracht 1
<- Of Stocklijst uit het Format

Slide 3 - Tekstslide

Opdracht 1
Conceptorder
Opdracht 1
Orderbevestiging

Slide 4 - Tekstslide

Ik heb opdracht 1 helemaal af (stocklist, concept en orderbevestiging)
Ja helemaal
Bijna af
Ik moet er nog aan beginnen
Ik heb hulp nodig

Slide 5 - Poll

7 vragen bij opdracht 2
1. Geef een samenvatting van het proces van ontvangen van grondstoffen, verwerk de volgende begrippen; vrachtbrief, pakbon, afleverbon en retourbon.
2. Als je de vrachtbrief tekent wat betekent dit dan?
3. Waaruit bestaat een goede ingangscontrole?
4. Welke afwijkingen kun je verwachten bij het ontvangen van grondstoffen?
5. Geef een omschrijving van de volgende begrippen; kwaliteitscontrole, kwantiteitcontrole, manco-lijst en logboek.
6. Welke afwijkingen kun je verwachten bij het bestellen van grondstoffen?
7. Welke wettelijke regels staan er in de hygiënecode die te maken hebben met het ontvangen van grondstoffen? (Gebruik bij deze opdracht de hygiënecode voor de bakkerij)

Slide 6 - Tekstslide

Opdracht 2
Controle formulier + foto's
Opdracht 2 
Pakbon

Slide 7 - Tekstslide

Ik heb opdracht 2 af (controle formulier + foto's en pakbon)
Ja helemaal
Bijna af
Ik moet er nog aan beginnen
Ik heb hulp nodig

Slide 8 - Poll

Opdracht 2
Beschrijving van regels en stappen om afwijkingen door te geven

Opdracht 2
Rapportage van afwijkingen

Slide 9 - Tekstslide

Opdracht 2 
geschreven procedure waar regels bij klachten en retourzendingen worden aangegeven

Slide 10 - Tekstslide

Ik heb opdracht 2, beschrijving van regels/afwijkingen en rapportage van afwijkingen af?
Ja helemaal
Bijna
Ik moet hier nog aan beginnen
Ik heb hulp nodig

Slide 11 - Poll

6 vragen bij opdracht 3

1. Geef een samenvatting van het proces van opslaan van goederen. Verwerk daarbij de volgende begrippen: Opslagcondities, hygiënecode, productspecificaties, controlelijst temperatuur.
2. Welke eisen worden er gesteld aan opslag van grondstoffen in een magazijn?
3. Welke eisen worden er gesteld aan opslag van grondstoffen in een koelkast?
4. Welke eisen worden er gesteld aan opslag van grondstoffen in een vriezer?
5. Benoem 4 Arbo Veiligheid aspecten bij het opslaan van grondstoffen?
6. Benoem 4 Duurzaamheid/milieu aspecten bij het opslaan van grondstoffen?

Slide 12 - Tekstslide

Opdracht 3
Omschrijving van de geldende regels bij Opslaan van grondstoffen en bakkerijproducten

Slide 13 - Tekstslide

Ik heb opdracht 3 geldende regels bij opslag van grondstoffen af?
Ja helemaal
Bijna af
Ik moet er nog aan beginnen
Ik heb een hulpvraag?

Slide 14 - Poll

Slide 15 - Tekstslide

P2-K1

Van verzamelen Bewijsmateriaal tot aan Beoordeling en Panelgesprek
Van A tot Z!


Slide 16 - Tekstslide

Verzamelen van Bewijsmateriaal
Opdracht 1:
 • Berekening van de de te bestellen grondstoffen
 • De ingevulde bestellijst, Conceptorder (printscreen van het winkelmandje)
 • De geplaatste bestelling, Orderbevestiging (in de mail)
Opdracht 2
 • Controle formulier en foto's van de student van het daadwerkelijk controleren 
 • Pakbon, bij de bestelling geleverd
 • Een beschrijving van regels en stappen die jij volgt om afwijkingen door te geven aan de leverancier. 
 • Een door jou geschreven rapportage van de afwijkingen. 
 • Een door jou geschreven procedure waar regels bij klachten en retourzendingen worden aangegeven. 
Opdracht 3
 • Sla de geleverde producten op
Goedkeuring leerbedrijf

Slide 17 - Tekstslide

Goedkeuring bedrijf
Download de
 'goedkeuring leerbedrijf' vanaf de Teams site CBBZBO9A

-Print deze
-Laat ondertekenen door de praktijkopleider
-Scan in

Zorg dat dit document goed leesbaar is
Dit geldt natuurlijk voor alle eerder genoemde documenten!

Slide 18 - Tekstslide

Voorwaardes voor opgave aan het Panelgesprek 
-Checklijst beantwoord met 'JA' en gemaild aan de docent waar je les van hebt

-Ontwikkelingsgerichte meting praktijkbeoordelen.nl op gevorderd

-Opdracht 1, 2, 3, 5 en Goedkeuring geüpload in examenwerk

Uitleg hieronder!

Slide 19 - Tekstslide

Bewijslast verzameld?
Download de checklijst van de Teams site
CBBZBO9A

Wanneer je alle vragen met 'JA' kunt
beantwoorden, mail dit formulier dan naar mij.
Dit betekent dat je klaar bent voor het examen.

De 5 documenten moeten geüpload worden in examenwerk/praktijkbeoordelen:

Slide 20 - Tekstslide

Uploaden
 1. log in Praktijkbeoordelen.nl
 2. klik rechtsboven op 'Examen'
 3. klik op 'Zelfstandig werkend bakker (P2K1)' 
 4. Ga naar Examenperiode 'Bewijs, Mondeling'
 5. Klik op 'Bewijsmateriaal'

 6. Upload als volgt:
  -Opdracht 1 Werkproces 1
  -Opdracht 2 Werkproces 2
  -Opdracht 3 Werkproces 3
  -(Opdracht 5 Overig)
  -Goedkeuring leerbedrijf Overig

  Omschrijving: waar de geüploade opdracht uit bestaat, dit mag kort.

Slide 21 - Tekstslide

Meting P2-K1
Jij en de praktijkopleider moeten de tweede ontwikkelingsgerichte meting van P2-K1 in examenwerk/praktijkbeoordelen.nl
 op 'gevorderd' hebben gezet.

Let op: dit kan enkele weken duren voordat een opleider dit gedaan heeft, geef dit op tijd aan!

Slide 22 - Tekstslide

Beoordeling Praktijkopleider
-Dit is een officieel examenmoment in het bedrijf.
Trek hier het aantal dagen voor uit dat er nodig is om alle werkprocessen uit te kunnen voeren.
-Jij gaat laten zien dat jij zelfstandig kan bestellen/controleren en opslaan van goederen.
-Om de beoordeling in te kunnen vullen moet het afnameplan klaar gezet worden, dit doe je als volgt:
 1. Log in Praktijkbeoordelen.nl
 2. Klik op rechtsboven op 'Examen'
 3. Klik op 'Zelfstandig werkend bakker (P2-K1)'
 4. Ga naar examenperiode 'Observatie'
 5. Klik op 'Afnameplan'
 6. Kies in overleg met jouw opleider een tijdsbestek om de Observatie te kunnen doen en aansluitend de Beoordeling
 7. Let op: Beoordeling moet binnen het gekozen tijdsbestek!

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide