Workshop 6e rol van de docent

Workshop 6e rol van de docent
Marieke Verhoeven, Ans Bergmans en Roberto Alvarez
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
CoachingBeroepsopleiding

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Workshop 6e rol van de docent
Marieke Verhoeven, Ans Bergmans en Roberto Alvarez

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Centrale vraag


Welke vaardigheden vraagt de zesde rol(coach)? 

Slide 2 - Tekstslide

Marieke
Welke vaardigheden vraagt de zesde rol(coach)?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Doelen
• Je hebt zicht op eigen leervragen rondom de zesde rol
• Je kent de zes rollen van de leercoach en kunt vanuit de rol van coach de juiste bril opzetten
• Je weet welke vaardigheden een leercoach nodig heeft
• Je hebt kennis gemaakt met het drive model
• Je hebt kennis gemaakt met de coachingskaart ‘scaffolding’.

Slide 4 - Tekstslide

Marieke
Incheck
 • Wanneer ga jij hier vandaag tevreden weg?
 • Hoe ziet een dag in het leven van een coach eruit?
 • In hoeverre voel jij je nu een coach? 
 • waar sta jij nu? 
 • Wat doe je al? 
 • Wat heb je van ons nog nodig? 

Slide 5 - Tekstslide

Marieke
Wanneer ga jij hier vandaag tevreden weg?

Slide 6 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe ziet een dag in het leven van een coach eruit?

Slide 7 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

In hoeverre voel jij je nu een coach?
010

Slide 8 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

waar sta jij nu?

Slide 9 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat doe je al?

Slide 10 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat heb je van ons nog nodig?

Slide 11 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een leercoach?

 • Welke 6 rollen zijn er? 

 • Werkvorm: zet de bril op van....
 • 5 tafels: gastheer, presentator, didacticus, pedagoog, organisator + overkoepelende coach
 • Pas de vraag aan vanuit de bril
 • 3 casussen

Slide 12 - Tekstslide

Ans

Uitwerking opdracht: 5 tafels met brillen (gastheer, presentator, didacticus, pedagoog, organisator) --> coach is overkoepelend--> vraag aanpassen vanuit jouw bril (benodigdheden: brillen)
Casus 1
In de groep zit een student die erg perfectionistisch is. Deze student vraagt continu om hulp.

Slide 13 - Tekstslide

Ans

Uitwerking opdracht: 5 tafels met brillen (gastheer, presentator, didacticus, pedagoog, organisator) --> coach is overkoepelend--> vraag aanpassen vanuit jouw bril (benodigdheden: brillen)
Casus 2
In de groep zit een student die erg gedemotiveerd is. Deze student zegt continu dat de stof saai is en dat ze het later toch niet nodig heeft in haar beroep.

Slide 14 - Tekstslide

Ans

Uitwerking opdracht: 5 tafels met brillen (gastheer, presentator, didacticus, pedagoog, organisator) --> coach is overkoepelend--> vraag aanpassen vanuit jouw bril (benodigdheden: brillen)
Casus 3
In de groep zit een student die volgens jou veel potentie heeft. Zijn stagebegeleider is erg enthousiast over hem. Op school zie je dit echter niet terug. De student kiest continu voor de gemakkelijke weg en laat volgens jou niet zien wat hij kan.

Slide 15 - Tekstslide

Ans

Uitwerking opdracht: 5 tafels met brillen (gastheer, presentator, didacticus, pedagoog, organisator) --> coach is overkoepelend--> vraag aanpassen vanuit jouw bril (benodigdheden: brillen)
Mijn beeld van een goede coach - waarderend coachen
 • Neem een persoon in je hoofd die voor jou in je leven goed heeft gecoacht.

 • Schrijf op welke vaardigheden deze persoon bezat.

 • Schrijf eventueel een vraag/opdracht op die deze persoon je meegaf.

Slide 16 - Tekstslide

Marieke

Uitwerking opdracht: studenten schrijven de antwoorden op post-it’s. Deze kunnen later op de lijn 0-10 worden geplakt. 
De vaardigheden van een goede coach 
 • Leervraagarticulatie
 • Begeleidingsbehoefte
 • Zelfregie

Instrumenten:
 • Scaffoldkaart
 • Drivemodel

DRIVE model
 1. Beroepsbeeld helpen verhelderen
 2. Zelfbeeld helpen verhelderen
 3. Leervragen helpen genereren
 4. Leermogelijkheden creëren

Slide 17 - Tekstslide

Roberto

Om goed te kunnen coachen is het belangrijk dat je de hulpvraag en begeleidingsbehoefte van een student verheldert zonder dit te snel zelf in te vullen. Vervolgens onderzoek je welke hulp de student nodig heeft en wat hij zelf kan. 
Werkvorm leervraagarticulatie 
 • Persoonlijke casus uit de praktijk: Neem een student voor je…. 

 • Werk aan gesprekvoering in groepjes (gebruik het DRIVE model)

 • Hoe kun je in de les ruimte maken voor dit gesprek? (verlengde instructie)

Slide 18 - Tekstslide

Roberto & Ans

Waar moet je naartoe? (beroepsbeeld)
Waar sta je nu? (Zelfbeeld)
Wat heb je nog te leren? (leervragen)
Hoe kun je daar komen? (leermogelijkheden)

Wat wil je? (drijfveren/motivatie)

Terugblik leervraag 
 • Hoe kijk jij naar nu naar de rol van de coach?

 • Bedenk met de kennis van nu 2 acties die je komende week gaat uitvoeren om te oefenen met de 6e rol.

Slide 19 - Tekstslide

Roberto & Marieke

Om goed te kunnen coachen is het belangrijk dat je de hulpvraag en begeleidingsbehoefte van een student verheldert zonder dit te snel zelf in te vullen. Vervolgens onderzoek je welke hulp de student nodig heeft en wat hij zelf kan. 
Bedenk nu 2 goede coachvragen

Slide 20 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Bedenk met de kennis van nu 2 acties die je komende week gaat uitvoeren om te oefenen met de 6e rol.

Slide 21 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Snoepzakje: inspiratie en bronnen 
 • Slooter (6 rollen van de docent) • Drive model (app store/ Apple store) →  Marant Interstudie

Slide 22 - Tekstslide

Roberto
Benoem twee dingen die je nog zou willen leren over de besproken onderwerpen.

Slide 23 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Benoem één vraag die je beantwoord wilt hebben, anders kun je niet verder.

Slide 24 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Noem één ding die je meeneemt uit dit workshop (leuk/interessant/leerzaam)

Slide 25 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies